palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Kiemelt kulturális programok Szakmai Kollégiuma pályázata az Európa Bizottság Kultúra Keretprogramjában (2007–2013) résztvevők számára

nka pályázatokA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködési projektek támogatása: 1.1 terület: Többéves együttműködési projektek (3-5 év), 1.2.1 terület: Együttműködési projektek (maximum 24 hónap), és 1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (maximum 24 hónap) című fejezetében részt vevők számára.

Altéma kódszáma: 2886

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázat célja: azEurópai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása 1.1, 1.2.1, 1.3 területekeretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1. terület: Kulturális együttműködések támogatása:
1.1 terület Többéves együttműködési projektek,
1.2.1 terület: Együttműködési projektek,
1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal
című fejezetekkeretében – a 2009. évben  benyújtott és 2010. évben elbírált pályázaton – fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar, és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók a pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 150 millió Ft.

Nevezési díjat és kötelező önrészt a kollégium nem ír elő.

Az önrészhez történő hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Amennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja maga után.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévő támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

A megpályázható legmagasabb összeg:

a) rövid távú projekt esetén (maximum 24 hónap):

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a,    de maximum 30.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 15.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,

b) hosszú távú (3-5 év) projekt esetén:

 • főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a, de maximum 50.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
 • társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3 %-a, de maximum 25.000 eurónak megfelelő, 268,48 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.

* MNB középárfolyam 2011. február 07-én.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • terem vagy helyszín bérleti díja,
 • kölcsönzési díj,
 • színpad építési és bontási költsége,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • katalógus és műsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsi költséget) nem támogatja.

A pályázati adatlap 4. pontjában részletezett költségvetés összesen sorának (4.1.5. sor B oszlop) meg kell egyezni az Európai Bizottság által megítélt támogatásról szóló szerződésben előírt szükséges önrész 268,48 Ft/euró árfolyamon számított forint összegével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 3 A/4-es oldalon),
 • az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
 • főszervező esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát,
 • társszervező esetében az Európai Bizottság és a projekt fő szervezője között létrejött hatályos, teljes támogatási szerződés másolatát, valamint a projekt fő szervezője és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodást.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program helyét, idejét, részletes ismertetését, eredményességét, látogatói és közreműködői létszámát.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai és tartalmi szempontból kifogástalan.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
Beérkezési határidő: 2011. március 11.
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu