palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Önkéntes fiatalok akcióban programok megvalósítása és videópályázat civil szervezetek számára

raiffeisen pályázatGyermekvédelmi gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek (10-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása önkéntes programba integrálva, melynek célja az életvezetési készségek fejlesztése, a tudatos életvitel kialakulásának elősegítése, a pénzügyi kultúra fejlesztése, a személyiségfejlődés elősegítése, a szociális kompetenciák erősítése, és  az aktív állampolgári kompetenciák fejlesztése.

A pályázat keretében megvalósuló önkéntes projektek kedvezményezettjei családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek lehetnek.

Pályázat címe: Önkéntes fiatalok akcióban

Pályázók köre: Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek

Pályázat témája: Pénzügyi és együttműködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedő gyermekek körében önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén.

Kiíró: Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank támogatói tevékenységéről:

A Raiffeisen Bank kiemelt figyelmet fordít egy kevésbé támogatott területre, a családon kívül nevelkedő gyermekekre, egészséges lelki, szellemi és fizikai fejlődésükre.

2008 ősze óta a Raiffeisen Bank Közösen programja – mely összefogja a bank társadalmi felelősségvállalási tevékenységét – állami gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek segítésére, gyerekkori traumák oldására, az életvezetési és pénzügyi kultúra fejlesztésére alkalmas módszerek és eszközök alkalmazását támogatja.

A program többéves sikere nyomán a nyilvános pályáztatás folytatódik, továbbra is a családon kívül nevelkedő gyermekeket segítve.

Az eddigi évektől eltérően a Raiffeisen Bank idén támogatási programját összeköti egy, a nyertes pályázók számára biztosított képzési programmal és videóversennyel. A pályázati program struktúrája ennek megfelelően kötött, az anyagi támogatáson fölül a nyertes pályázók három alkalommal 2-2 napos képzésen, a program zárásaként pedig videóversenyen vesznek részt.

Pályázat célja/célcsoportja:

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek (10-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása önkéntes programba integrálva, melynek célja az

 • életvezetési készségek fejlesztése,
 • a tudatos életvitel kialakulásának elősegítése,
 • pénzügyi kultúra fejlesztése,
 • személyiségfejlődés elősegítése,
 • szociális kompetenciák erősítése,
 • aktív állampolgári kompetenciák fejlesztése.

A pályázat keretében megvalósuló önkéntes projektek kedvezményezettjei családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek lehetnek.

Pályázat témája és keretei:

A pályázat keretében megvalósuló önkéntes projektek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy utógondozott családon kívül nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek (10-24 éves korig) számára nyújtanak segítséget az önálló életvitelhez szükséges (pénzügyi) tudatosság, tervezési készség, a személyiségfejlődés, valamint a pénzügyi kultúra fejlesztése terén olyan innovatív, kreatív közösségi módszerek és élmények által, melyek a gyermekek, fiatal felnőttek személyes szükségleteihez igazodva, érdemi bevonásukkal kerülnek megtervezésre, előkészítésre és megvalósításra. A projektek segítségével életvezetési készségük, alapvető gazdálkodási ismereteik, szervezőkészségük, önismeretük fejlődik, és emellett olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek erősödnek bennük, amelyek hozzájárulnak munkaerő-piaci integrációjukhoz, önérvényesítésükhöz.

A pályázat során a gyerekek részvételével kidolgozott önkéntes akció megvalósítására vonatkozó programtervvel lehet pályázni.

A pályázat keretében kizárólag csoportos programok támogathatók.

Az önkéntes programok a gyerekek számára aktív, izgalmas programokon keresztül nyújtják az adás és alkotás örömét. Önkéntes projekt lehet minden olyan tevékenység, melyben a gyerekek anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek valamit (fizikai, társadalmi stb.) környezetük fejlesztése érdekében, illetve hoznak létre új értéket.

Az önkéntes projektek megvalósulásának háttértámogatását, a gyerekek szakmai támogatását a Raiffeisen Bank pályázati programján nyertes civil szervezetek végzik.

A pályázat során támogatásban részesülő civil szervezetek a megvalósuló önkéntes projekteket a gyerekek aktív közreműködésével, (gerilla)film formában dokumentálják. A pályázók megörökíthetnek már létező kezdeményezéseket, melyek a program segítségével tovább bővülnek, fejlődnek, valamint a pályázat által életre hívott akciókat egyaránt. A (gerilla)filmek az önkéntes projektek zárultával egymással versenyeznek a Raiffeisen Bank Közösen program internetes oldalán (www.kozosen.hu). A nyerteseket internetes szavazással a közönség választja ki, a legjobb filmek alkotócsapatai díjazásban részesülnek.

A videóverseny díjazása:

 • Az első helyezett díja: 300 000 Ft
 • A második helyezett díja: 150 000 Ft
 • A harmadik helyezett díja: 50 000 Ft

Az önkéntes akció(ka)t magába foglaló programnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

 • legalább 60%-ban családon kívül nevelkedő gyerekek részvételével valósulnak   meg
 • a program középpontjában egy önkéntes projekt megtervezése és megvalósítása áll
 • a gyerekek a program minden elemében – ötletelés, tervezés, megvalósítás, értékelés – aktívan részt vesznek és rendelkeznek döntési kompetenciával, felelősséggel
 • fejleszti a gyerekek pénzügyi kultúráját
 • fejleszti a munkaerő-piaci integrációt elősegítő készségeket és kompetenciákat
 • középtávú (4-8 hónapos)
 • a minél átfogóbb tanulási folyamat érdekében több komponenssel – akár több alprogrammal – is rendelkezik, komplex program
 • izgalmas, élvezetes, jól kommunikálható
 • sikerélményt biztosít a résztvevő fiatalok számára
 • hozzájárul a családon kívül nevelkedő gyerekek, fiatalok társadalmi megítélésének javulásához
 • lehetőséget teremt a hagyományosan elkülönülő társadalmi csoportok közötti kapcsolatteremtésre, adott esetben közös cselekvésre

Képzési program:

A jelen pályázaton nyertes civil szervezetek számára a Kurt Lewin Alapítvány a programfolyamat megvalósulása során három alkalommal, alkalmanként 2-2 napos, a támogatásban részesülő önkéntes projekteket, valamint a (gerilla)filmek megvalósítását elősegítő szakmai képzéseket biztosít többek között önkéntesmenedzsment, asszertív kommunikáció, filmkészítés és értékelés témakörökben. A képzéseken való részvétel a nyertes pályázók számára kötelező. A képzések helyszíne Budapest. Az utazási költséget a nyertes pályázónak kell állnia, az utazási költség beépíthető a pályázati költségvetésbe. A képzések során a résztvevők számára étkezés és szállás biztosított.

Képzési időpontok:

 • Az első képzés időpontja: 2011. január 21-22.
 • A második képzés időpontja: 2011. április 15-16.
 • A harmadik (evaluációs) képzés időpontja: 2011. augusztus 5-6.

Elnyerhető támogatás:

2010-ben a Raiffeisen Bank által biztosított támogatási keret: 20 millió Ft. A civil szervezetek által igényelhető összeg minimum 1.500.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. A Bank a támogatási keretet nem köteles teljes egészében kiosztani, amennyiben nem érkezik elegendő tartalmilag megfelelő pályázat.

Letölthető dokumentumok

Pályázat beadási határideje: 2010. november 15.

Pályázat elbírálási határideje: 2010. december 3.

Pályázat megvalósításának végső határideje: 2011. augusztus 15.

kla pályázatA pályáztatás lebonyolításában a Raiffeisen Bank szakmai partnere a Kurt Lewin Alapítvány (www.kla.hu).

Pályázó által benyújtandó digitális pályázati dokumentáció tartalma:

 • Pályázati adatlap kitöltése, melybe beillesztendő:
  • rövid (minimum 3 – maximum 5 perces) kisfilm, mely dokumentálja, hogy az önkéntes programot megvalósító gyerekek a pályázati programterv kidolgozásában, azaz az önkéntes programot előkészítő ötletelésben és tervezésben aktívan részt vettek. A kisfilm célja a közös előkészítő munka dokumentálása a pályáztató számára, tehát esztétikai, illetve minőségi jellemzők helyett a gyerekek, fiatal felnőttek aktív bevonása, igényeik beépítése a lényeges szempontok.  A kisfilmet egy külön erre a célra kialakított internetes oldalon kell feltölteni. A feltöltőfelület elérési címét az adatlap tartalmazza.
 • a pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet működéséről – digitális formában, szkennelve
 • minta szerinti Nyilatkozat- digitális formában, szkennelve
 • gyermekvédelmi intézménnyel kötött együttműködési megállapodás – digitális formában, szkennelve
 • A szkennelt dokumentumokat a nyertes pályázó a pályázat eredményhirdetését követő 2 héten belül, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.

Kérjük, mindenképpen olvassa el a kitöltési útmutatót az adatlap kitöltése előtt!

Szerzői jogok

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályázati kisfilm (beleértve a képeket, grafikát, vetített képeket) általa készített, eredeti munka. A Raiffeisen Bank és a Kurt Lewin Alapítvány nem vállal felelősséget a kisfilm szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a kisfilm nem sérti harmadik fél jogait. A pályázó nem használhat fel szerzői jogok által védett zenét. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a kisfilmben szereplő minden beazonosítható személy és szervezet hozzájárult megjelenítéséhez, továbbá a kisfilmnek a pályázatba való nevezéséhez.

A pályázati kisfilm kizárólag a pályáztató szervezet és a bíráló szakértői bizottság számára lesz elérhető.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázók köre: Kizárólag közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek.

Nem pályázhatnak:

 • Közalapítványok,
 • Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban: Szervezetek, amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

Pályázó együttműködő partnerei – ahol a program megvalósulhat:

Gyermekvédelmi területről:

 • Utógondozó otthonok
 • Gyermekotthonok
 • Gyermekfalu
 • Átmeneti otthon
 • Speciális lakóotthon

Egy pályázó több, fentebb felsorolt együttműködő partnert is bevonhat a pályázatba.

A pályázat elbírálásának kritériumai:

 • Hiánytalan, kisfilmet is tartalmazó pályázati adatlapot nyújt be, illetve tölt föl
 • rendelkezik gyermekvédelmi intézménnyel kötött együttműködési megállapodással
 • csatolta a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonatát a pályázó szervezet működéséről
 • csatolta a minta szerinti Nyilatkozatot
 • A célcsoport (gyermekek, fiatal felnőttek) bevonásával tervezi és alakítja ki a programot

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amely:

 • A célcsoporttal való foglalkozás terén jelentős szakmai tapasztalattal bír
 • A sikeres önkéntes projektek megvalósításához szükséges készségek és kompetenciák átadásához szakmailag képzett, kellő referenciával rendelkező munkatársakat von be
 • Innovatív módszereket alkalmaz
 • Több gyermekvédelmi intézménnyel együttműködve valósítja meg pályázatát
 • Olyan önkéntes akciót valósít meg, melynek a gyerekek, fiatalok saját közössége, illetve tágabb társadalmi környezete számára fenntartható eredménye van

Pályázatok értékelése: A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át, ellenőrizendő, hogy a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta és feltöltötte. A pályázatot külső szakértők értékelik. A szakértők értékelését figyelembe véve a Raiffeisen Bank Zrt. pályázati testülete dönt a támogatás odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatás folyósítása: A támogatás 100%-a a nyertes pályázóval kötendő Támogatói alapítványi szerződés megkötését követően kerül átutalásra.

A támogatás felhasználásának bemutatása: A támogatott szervezet a pályázaton nyertes projekt keretében megvalósuló programok pontos időpontjáról két hónappal korábban értesíti a kapcsolattartónak kijelölt személyt. A megvalósuló programról fotókat készít, jelenléti ívet vezet, a részvevő gyermekektől írásos értékelést kér a projektről, pár oldalas beszámolót ír, melyet a projekt zárását követő egy hónapon belül eljuttat a kapcsolattartónak.

Az önkéntes akciók megvalósítását és a (gerilla)filmek elkészítését támogató képzéseken részt vesz, a képzésekről írásos visszajelzést nyújt.

Az önkéntes akció(k)ról készült 2-5 perces (gerilla)filmet 2011. július 31-ig elkészíti és DVD-n a pályáztató szervezet számára eljuttatja.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:

Web: www.kozosen.hu ; http://www.kla.hu/

E-mail: civilpalyazat@raiffeisen.hu

Az e-mailben feltett kérdésekre három munkanapon belül reagálunk.