palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mindengyerek konferencia-pályázat workshop tartására

Pressley Ridge konferencia pályázatMINDENGYEREK KONFERENCIA  PÁLYÁZATI FELHíVÁS Workshop tartására a KIHÍVÁSOK A MAGATARTÁSZAVAR KEZELÉSÉBEN – LEHETŐSÉGEK A PROBLÉMA POZITÍV MEGKÖZELÍTÉSÉRE című sávban.
Mottó: „Az önkontroll tanítható”

A 2011. évi MindenGyerek konferencián ebben a sokakat érintő témában kívánunk új szempontokat, bevált módszereket, gondolatébresztő esetelemzéseket, pozitív tartalmú megoldásmódokat bemutatni.

Az elmúlt években zajló társadalmi, gazdasági, oktatás- és szociálpolitikai változások számos ellentmondásos és bizonytalan helyzetet teremtettek a magatartási problémákkal küzdő gyerekek nevelésének, oktatásának, kezelésének lehetőségeiben. Miközben a problémák száma növekedett és a megjelenési formák változatosabbá váltak, aközben a zavart és zavaró, testi és lelki fájdalmat átélő és fájdalmat okozó gyerekek kezelésének eszközeiben nem születtek hasonló ütemben új, egyszerűen alkalmazható, eredményes és széles rétegeket elérő, átfogó módszerek.

Tapasztalataink szerint a helyi és egyéni kezdeményezések száma nagy, sikereik hangja azonban sok esetben nem töri át a magatartászavart, mint megoldhatatlan és kezelhetetlen problémát definiáló és átszövő hangzavart.

Célunk a MindenGyerek konferencián is felhívni a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, szülők és gyerekek, illetve döntéshozók figyelmét arra, hogy a magatartászavar önmagában létező jelenség. A problémás viselkedés megjelenését nem kizárólag a gyerek vagy fiatal szociális helyzete, etnikai hovatartozása, tanulási nehézsége, pszichés vagy mentális állapota határozza meg.
A problémát okozó magatartási minták kezelésének vannak olyan módszerei, eszközei, lehetőségei, amelyek kizárólag a viselkedésre és a gyerekkel, fiatallal kialakítható bizalomteli, tiszteletteljes kapcsolatra épülnek. A konkrét viselkedés megragadása és a változásba vetett pozitív hit biztosítja ezen megközelítések sikerességét, és azt, hogy ezek a kezdeményezések nem vesznek el az összetett problémahalmaz kezelésében.
Célunk, hogy a mindennapi köz-beszéd, a társadalmi párbeszéd, a pedagógia és a média szóhasználatát olyannyira jellemző büntető és tiltó, negatív jelentéstartalmú szavak és gondolatok jellegét megváltoztassuk.
Az új utak a büntetés helyett a gyerekek érzelmi szükségleteinek feltárása irányába mutatnak. A gyerek viselkedésére adott megszokott reakciók helyett mutassuk meg és tárjuk fel a gyerekek szükségleteire való válaszadás korrektív, gyógyító hatását.

A MindenGyerek konferencia „Magatartászavar” sávjának kurátora, a Pressley Rideg Magyarország Alapítvány olyan partnereket, előadókat keres, akik munkájuk és mindennapjaik során a fenti célok és értékek mentén haladnak és vállalják, hogy gondolataikat, módszereiket, eredményeiket lendületes és konstruktív módon, a tehetetlenség érzését maguk mögött hagyva mutatják be a MindenGyerek résztvevőinek.

A téma szerteágazó jellege miatt arra kérünk minden jelentkező előadót, hogy az alábbi három terület valamelyikébe illessze be a workshopját:

A magatartászavar, mint jelenség meghatározása (elmélet)

Mi a magatartászavar? A workshopok célja ebben a sávban, hogy definiálják a magatartászavart, elválasszák a tanulási, pszichés, mentális betegségektől, zavaroktól; a társadalmi jelenségek, szociális vagy etnikai hovatartozás lehetséges viselkedésre gyakorolt hatásaitól. Meghatározzák a hatékony kezelések mögött rejlő elméleti hátteret. Célja továbbá ennek a területnek a magyarországi és külföldi szakirodalom áttekintése, illetve a magatartászavarral kapcsolatos megközelítések változásának bemutatása.

Pozitív válaszok a magatartászavar kezelésében (módszerek, gyakorlat)
A gyakorlatban már alkalmazott innovatív, pozitív pedagógiai vagy pszichológiai vagy szociológiai, társadalomtudományi elméleten alapuló módszerek, eszközök bemutatása. Várunk egyéni és csoportos módszereket bemutató előadókat, akik kitérnek a módszer, eszköz bevezetésének körülményeire, a sikeres bevezetés kritériumaira és konkrét javaslatokat, ötleteket mutatnak be a résztvevőknek, felhívják a figyelmet a nehézségekre, lehetséges buktatókra, a továbblépés lehetőségeire.

Határterületek szerepe a magatartászavar pozitív kezelésében
A workshopok célja ezen a területen a pedagógia, pszichológia-pszichiátria és gyermekvédelem határterületein dolgozó szakemberek és szakmák (pl: büntetés végrehajtás, jog, egészségügy, szülők közössége, ifjúságszociológia) magatartászavarral kapcsolatos ismereteinek, a szakterületen folyó munkának támogató jellegű bemutatása. A különböző határterületek megjelenése biztosítja azt, hogy a magatartászavarnak, mint önálló problémának a megjelenéséről és kezelési lehetőségeiről alkothassanak a résztvevők egységes képet.

A workshop javaslatokat a workshop szervezőbizottsága fogja elbírálni a következő kritériumok alapján

  • A workshop megfelel a megjelölt témának (a fenti három téma közül az egyiknek) és a magatartászavar szakterületének, illetve a pályázati kiírás szemléletének.
  • A workshop javaslat világos és jól megfogalmazott.
  • A workshop a résztvevők számára kézzelfogható eredményeket és készségeket nyújt.
  • A workshop formája és az alkalmazott módszerek megfelelnek a javasolt témának.
  • A workshop témája hiánypótló.
  • Az előadó rendelkezik a megfelelő képesítéssel és/vagy gyakorlattal a javasolt témában.

Minden workshop 90 perc hosszúságú lesz.
Javasoljuk, hogy a workshopba építsenek be gyakorlati, módszertani elemeket vagy kutatási eredményeket is!
Kérjük a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb 2010. október 18-ig küldje vissza!
A jelentkezés elfogadását legkésőbb 2010. november 17-ig visszaigazoljuk.

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük küldje
Rózsa Mónika részére az
mrozsa@pressleyridge.org email címre
vagy a (1) 785-4242 faxszámra!

Letölthető dokumentum

Bátorság Köre meghívó
Bátorság Köre – jelentkezési lap

Forrás: http://www.pressleyridge.org