palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Örkény 100 művészeti pályázat fiataloknak

Örkény István életművének tágabb körben történő megismertetése és népszerűsítése céljából a Hungarofest Nonprofit Kft. a 2012-es emlékévben fiatal és lelkes Örkény rajongók alkotta Salver Productions Kft. kezdeményezését támogatja és együttműködésben művészeti pályázatot hirdet.

„Van egy perced? – Alkoss!”
Örkény István a 20. századi magyar irodalom egyik legeredetibb hangú, megkerülhetetlen alakja. Egypercesei és drámái kivételesen széles olvasóközönség körében népszerűek és ismertek a groteszk megközelítésnek köszönhetően. A 2012-es emlékévben a pályázat kiírói az Örkény-életmű értékét és frissességét új formában, új fórumokon kívánják bemutatni a közönségnek. Szeretnénk, ha más művészeti ágak segítségével is Örkény abszurd szemüvegén keresztül, mindannyian egy új aspektusból tudnánk magunkra és a minket körülvevő világra pillantani. Célunk, hogy minél többször tegyük fel ezt a szemüveget, nevessünk többet és gondolkodjunk el az Örkény-művek tanulságain!

A Hungarofest és a Salver Productions Kft., Örkény életművének tágabb körben történő megismertetése és népszerűsítése céljából művészeti pályázatot hirdet annak érdekében, hogy fiatal tehetségeink és kreatív elméink az örkényi groteszk szemléletmód újraértelmezésével bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba. Mi más nyújthatna jobb inspirációt, mint Örkény groteszk világa?
Célunk, hogy minél több fórumon és formabontó módon mutassuk be Örkény jellegzetesstílusát, az életmű frissességét és értékeit. Más művészeti ágak alkotóit arra szeretnénk inspirálni, hogy kreativitásukkal olyan műalkotásokat hozzanak létre, amelyek üzenetükben és tartalmukban az író munkásságához hasonlóan elgondolkodtatják a közönséget az
Egypercesek és más Örkény-művek tanulságain. A pályázat célja továbbá az országban jelenlévő, gyakran rejtett innováció és kreativitás felfedezése, bemutatása, és köztudatba emelése.
Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet pályázni, amely akár egy művészeti ágat (film, fotó, grafika) képvisel, vagy akár a művészeti ágak közötti választóvonalak elmosódását szemlélteti, legyen szó képzőművészetről, iparművészetről, népművészetről, illetve mindezek audiovizuális megjelenítéséről.

Az Örkény 100 pályázat keretében az alábbi négy kategóriában lehet pályázni:

 1. Rövidfilm
 2. Fotó
 3. Grafika
 4. Vegyes művészeti kategóriák

Minden 14. életévét betöltött, 30 évnél nem idősebb magyar állampolgár pályázhat újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Legfeljebb két művészeti alkotással lehet pályázni. A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, amelyeket 2012. július 15-én éjfélig kell feltölteniük az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok weboldalon található „PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSE” menüpontban, vagy eljuttatniuk a Hungarofest Nonprofit Kft. irodájába (1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.).
A pályaművek előzsűrizését követően a szervezők 2012. július 31-ig értesítést küldenek a pályázóknak. Az értékes díjak kiosztását követően a legjobb művészeti alkotások kiállításra, bemutatásra kerülnek azok sajátosságait figyelembe véve.

A pályázat általános feltételei:
Minden 14. életévét betöltött, 30 évnél nem idősebb magyar állampolgár pályázhat újonnan elkészített saját művészeti alkotásával. Minden pályázó kategóriánként maximum kettő művészeti alkotással pályázhat.

Nevezési díj nincs.

A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogait, továbbá a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.

A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázatban. Olyan műalkotásokkal lehet pályázni, amely üzenetében, tartalmában és megjelenésében, szellemiségében Örkény István munkásságához köthető. Tudományos munkával, irodalmi művekkel, azok jellegére tekintettel – a pályázaton részt venni nem lehet.
A pályázók az Örkény évvel kapcsolatos felhasználás engedélyezésének jogát minden beérkezett pályamű esetében átruházzák a Hungarofest Nonprofit Kft.-re és a Salver Productions Kft.-re. A kiállításra választott művek alkotóit a szervezők minden esetben tájékoztatják. A kiállításra nem kerülő pályaműveket a pályázóknak legkésőbb az eredményhirdetést követő két héten belül el kell szállítaniuk, ez után az el nem szállított alkotások megsemmisítésre kerülnek.

Az alkotásokat 2012. július 15-ig a Hungarofest Nonprofit Kft. irodájába (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.) kell eljuttatni, vagy az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok weboldalon található „PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSE” menüpontban feltölteni.

A pályázat részletes feltételei, pályázati kategóriák

1) Örkény 100 – Rövidfilm pályázat

 • a film időtartama nem haladhatja meg a 15 percet
 • pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, mint alkotóműhely (egy személy maximum két alkotócsoport tagja lehet)
 • minden pályázó maximum két alkotással pályázhat
 • novellák eredeti címét, komplett jeleneteket, hosszabb szövegrészleteket nem tartalmazhatnak az etűdök, ebben a tekintetben teljesen egyedi ötleteket várunk

Technikai követelmények, leadás módja:
Felbontás: A felvétel minimális, natív felbontása 1280×720 pixel, digitális rögzítés esetén. Ez azt jelenti, hogy ennél kisebb felbontást digitális rögzítő esetén nem lehet alkalmazni. Celluloid nyersanyag digitalizálása után a digitális intermediet felbontása nem lehet kisebb, mint 1920×1080 pixel. Celluloidra történő rögzítés esetén a celluloid nyersanyag mérete nem lehet kisebb, mint 16mm.
Hang: A felvétel hanganyagának natív mintavételezési frekvenciája nem lehet kisebb, mint 48kHz. A kvantálás natív bitrátája nem lehet kisebb, mint 16 bit. Audio Codec: AAC, vagy PCM
Az előzsűrizéshez a pályázóknak a film DVD formátumú változatát kell leadniuk!
Felbontás: 720×576 pixel (PAL); Codec: MPEG-2.
A fenti paraméterek betartása mellett a DVD-nek egyaránt alkalmasnak kell lennie hagyományos, asztali DVD lejátszóval való lejátszásra, illetve számítógépes DVD meghajtóval való lejátszásra is.
A díjátadón bemutatásra kerülő pályamunkák alkotóit külön értesítjük. A bemutatásra kerülő filmeket Full HD (1920×1080 pixel) felbontásban vetítjük le. A kisebb felbontásban készült filmeket ezért szükséges felkonvertálni.

A bemutatásra kerülő filmek technikai követelményei:
Felbontás: 1920×1080 pixel; Video Codec: H.264
Hang: Mintavételezési frekvencia: 48kHz; Kvantálási bitráta: 16 bit; Audio Codec: AAC, vagy PCM;

A pályázati anyagot kizárólag a fenti követelményeknek megfelelve a Hungarofest Nonprofit Kft. irodájába kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton, a „Nevezés menete” részben ismertetett ’B’ pontnak megfelelően. Ebben a pályázati kategóriában, az előzsűrizésre szánt film eljuttatására kizárólag személyes, illetve postai úton (tértivevénnyel) van lehetőség!

A díjátadón bemutatásra kerülő filmek végső átkonvertálásával, illetve a bemutatás menetével kapcsolatos részletekről a szervezők személyes tájékoztatást adnak a továbbjutóknak. A bemutatással járó esetleges költségek nem a pályázót terhelik!

A rövidfilm pályázat zsűrielnöke: Szabó István filmrendező
A legfrissebb hírek és információk megtalálhatóak az alábbi weboldalon: orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

2) Örkény 100 – Fotópályázat

 • pályázni egyénileg lehet
 • minden pályázó választhat, hogy egyetlen képben interpretálja gondolatait, vagy egy maximum öt képből álló képszekvenciát fogalmaz meg
 • minden pályázó maximum két pályamunkát küldhet be, az alábbi módokon: 1db önálló kép és egy maximum 5db képből álló szekvencia, vagy 2db önálló kép, vagy 2db maximum 5db képből álló szekvencia. Tehát egy pályázó, 10db fotográfiánál többet nem tölthet fel a saját regisztrált profiljába!
 • a művek bármilyen technikával készülhetnek (analóg, vagy digitális)
 • a tartalmat befolyásoló képmanipuláció (pl. retusálás) nem megengedett! Vágás, fényelés, színezés stb. tehát tartalmat nem befolyásoló módosítás megengedett.

Technikai követelmények, leadás módja:
Felbontás, fájlméret, kiterjesztés: Az előzsűrizésre beküldött előnézeti kép (vagy képek) minimális felbontása 1 Megapixel, maximális korlát nincs, a fájl mérete azonban nem haladhatja meg az 1MB-ot! A fájl kiterjesztése: JPEG
A kép/képek eredeti felbontása nem lehet kisebb, mint 5 Megapixel, képpontsűrűsége nem lehet kisebb, mint 300 dpi. Maximális felbontás és méret nincs megszabva. Az eredetileg készített digitális fotófájl kiterjesztése: JPEG, TIFF, RAW
A fent megadott méretek és felbontások egyaránt vonatkoznak a digitálisan készített, illetve az analóg módon készített, majd digitalizált képekre!
A pályázati anyaggal kizárólag a fenti követelményeknek megfelelve és az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok oldalra feltöltve lehet nevezni, a „Nevezés menete” részben ismertetett ’A’ pontnak megfelelően. Itt kell feltüntetni, hogy a készített kép/képek analóg, vagy digitális technikával készültek. Személyes átadásra, postai küldésre ebben a pályázati kazegóriában nincs lehetőség!
A díjátadón bemutatásra kerülő képek végső méretezésével, nyomtatásával, keretezésével és installációjával kapcsolatban a szervezők személyes tájékoztatást adnak a továbbjutóknak. A méretezés, nyomtatás, keretezés és installáció költségei nem a pályázót terhelik!

A fotópályázat zsűrielnöke: Oravecz István fotografikus
A legfrissebb hírek és információk megtalálhatóak az alábbi weboldalon: orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

3) Örkény 100 – Grafikai pályázat
– pályázni egyénileg lehet
– minden pályázó maximum két alkotással pályázhat
– a művek bármilyen technikával készülhetnek (digitálisan, vagy szabadkézzel rajzolva)

Technikai követelmények, leadás módja:
Az előzsűrizéshez a pályázóknak az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok oldalra kell feltölteniük pályázati anyaguk előnézeti képét!
Az előzsűrizésre beküldött előnézeti kép (vagy képek) minimális felbontása 1 Megapixel, maximális korlát nincs, a fájl mérete azonban nem haladhatja meg az 1MB-ot! A fájl kiterjesztése: PDF; JPEG
Az alkotások eredeti mérete (akár digitális, akár szabadkézzel készített grafika) nem lehet kisebb, mint az A3-as lapméret. A digitálisan készített alkotások minimális képpontsűrűsége 300 dpi. Az alkotások maximális mérete egyik esetben sem haladhatja meg a 100x70cm-es méretet!

A pályázati anyaggal kizárólag a fenti követelményeknek megfelelve és az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok oldalra feltöltve lehet nevezni, a „Nevezés menete” részben ismertetett ’A’ pontnak megfelelően, ahol fel kell tüntetni, hogy a készített grafika/grafikák szabadkézzel vagy digitális technikával készültek. Személyes átadásra, postai küldésre ebben a pályázati kategóriában csak az előzsűrizésen túljutott, szabadkézzel készített grafikák esetében lesz lehetőség!

A díjátadón bemutatásra kerülő, digitálisan készített képek végső méretezésével, nyomtatásával, keretezésével és installációjával kapcsolatban a szervezők személyes tájékoztatást adnak a továbbjutóknak. A méretezés, nyomtatás, keretezés és installáció költségei nem a pályázót terhelik!

A grafikai pályázat zsűrielnöke: Molnár Gyula egyetemi docens

A legfrissebb hírek és információk megtalálhatóak az alábbi weboldalon: orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

4) Örkény 100 – Kísérleti vagy vegyes művészeti kategóriába sorolható, határterületen mozgó művészeti alkotások pályázata

 • pályázni lehet például plasztikával, installációval animációval, performansszal, továbbá minden olyan műalkotással, melyet a pályázat általános feltételeiben nem zártak ki a pályázat kiírói
 • pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, mint alkotóműhely, maximum két darab pályaművel (egy személy maximum két alkotócsoport tagja lehet)

Technikai feltételek, leadás módja:
A pályázati anyagot kizárólag a fenti követelményeknek megfelelve a Hungarofest Nonprofit Kft. irodájába kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton, illetve elektronikus formában a „Nevezés menete” részben ismertetett ’C’ pontnak megfelelően.
A műalkotás méretei nem haladhatják meg az 1,3×2 métert. Elektronikusan rögzített műalkotás esetén (pl.: performansz képes formában történő rögzítése) max. 1MB-ot tud a pályázó feltölteni PDF, vagy JPG formátumban, ennél nagyobb formátumú alkotásokat csak DVD-n tudunk befogadni.

A vegyes művészeti kategória zsűrielnöke: Hungarofest Nonprofit Kft. művészeti vezetője

A legfrissebb hírek és információk megtalálhatóak az alábbi weboldalon: orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

Az egyes kategóriák zsűrielnökei:
Rövidfilm pályázat: Szabó István filmrendező
Fotópályázat: Oravecz István fotografikus
Grafikai pályázat: Molnár Gyula egyetemi docens
Vegyes művészeti kategória: Hungarofest Nonprofit Kft. művészeti vezetője
Az értékelő bizottság tiszteletbeli elnöke: Radnóti Zsuzsa.

A nevezés menete:
Bevezető: nevezni minden esetben az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok weboldalon történő regisztrációval, valamint a regisztráció megerősítését követően kapott regisztrációs kóddal lehet, amely kód a művek azonosítására szolgál a pályázók anonimitásának megtartása mellett.

A)
A pályázóknak az előzsűrizéshez a képfájlokat az orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok oldalon kell feltölteniük. Ez egyaránt vonatkozik, a fotópályázatra beküldött előnézeti képfájlokra, illetve a grafikai pályázat előnézeti képfájljaira. A pályázók tartsák szem előtt, hogy mindkét esetben kizárólag ezen a módon adhatják be előzsűrizésre a pályaműveiket, azaz egyedileg kinyomtatott, keretezett, kasírozott képeket nem fogadunk el személyes átvétel keretében, abban az esetben sem, ha az eredeti kép analóg technikával (fotó), vagy szabadkézzel (grafika) készült. Az előzsűrizéshez kizárólag digitális formátumot fogadunk el! A pályaművek feltöltésekor a regisztrációs kód megadása minden esetben kötelező!

B)
A rövidfilm pályázat esetében a filmeket a pályázóknak DVD-n, a fent ismertetett technikai követelményeknek megfelelő formában kell leadniuk, illetve eljuttatniuk előzsűrizésre a Hungarofest Nonprofit Kft. irodájába (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.), ahol azt a pályázati feltételek maradéktalan teljesülése esetén azt a Hungarofest Nonprofit Kft. egy munkatársa átveszi. A leadandó pályamunka borítékán illetve a DVD-n minden esetben fel kell tüntetni a regisztráláskor kapott regisztrációs kódot! Továbbá fel kell tüntetni a pályázati kategória címét, és az alkotás pontos címét. A filmek esetében nincs lehetőség internetes feltöltésre, kizárólag postai úton, vagy személyesen leadott pályamunkákat fogadunk el!

C)
A vegyes művészeti kategóriában kétféle leadási mód lehetséges: elektronikus formában 1MB terjedelemig az előzsűrizésre beküldött műalkotások feltölthetőek a orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok weboldalra, 1 MB felett pedig DVD formátumban személyesen leadható vagy postai úton (tértivevénnyel) elküldhető a Hungarofest Nonprofit Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.) címére. Minden műalkotás leadásakor szerepeltetni kell a regisztrációs kódot illetve fel kell tüntetni a pályázat címét és a pályázott kategória megnevezését.

Az elbírálás menete:
A pályázatban részt vevő művészeti alkotásokat a pályázók feladata eljuttatni a fent megjelölt módokon, ahol a pályázati határidő lezárulta után a zsűri elbírálja a pályázati feltételeknek megfelelő műveket. Több pályázati anyag beadása esetén kategóriánként egy alkotó egy pályaműve kerül díjazásra!

Az elbírálás szempontjai mind a négy pályázati kategória esetén:
A pályázati feltételek között megfogalmazott kritériumoknak való megfelelés, ezen kívül fontos szempont a művészi érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, valamint a megvalósítás formátuma és minősége.

Díjazás:
Az egyes kategóriák I. helyezettjei a Hungarofest Nonprofit Kft. felajánlásában: 40 000 Ft, a II. helyezettek: 20 000 Ft a III. helyezettek: 10 000 Ft pénzjutalomban részesülnek, valamint az alábbi támogatók által felajánlott értékes ajándékokban részesülnek:

A díjazott művészeti alkotások a pályamű sajátosságait figyelembe véve kiállításra, bemutatásra kerülnek.
A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdést, a palyazat@orkenyistvan.hu e-mail címre várjuk!

A pályázat időzítése:

 • 2012. július 15. A pályaművek leadási határideje
 • 2012. július 31-ig. A beérkezett pályaművek előzsűrizése
 • 2012. augusztus-szeptember. Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, a díjazott alkotások bemutatása.

Forrás: http://orkenyistvan.hu