palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat a recski történelmi emlékhely új fogadóépületének tervezésére

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az az annak kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása.

A Pályázó javaslatot mutat be, hogy a „magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában fogadhatja látogatóit.

AZ ÖTLETPÁLYZAT JELLEGE, FORMÁJA
A tervpályázat fajtája: ORSZÁGOS, NYÍLT
A tervpályázat jellege: TITKOS
A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
Az ötletpályázat lebonyolítása:
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.),
– a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet,
– valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

 • A pályaművek díjazására mindösszesen 2 000 000 Ft (Kétmillió forint) – áll rendelkezésre.
 • A díj legnagyobb összege: (bruttó) 800 000 Ft
 • A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 100 000 Ft

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
1. Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, a Bizottság elnöke
2. Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, a Bizottság társelnöke
3. dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Bizottság tagja
4. Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, a Bizottság tagja
5. Nagy Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének egyetemi tanára
6. Markó Balázs, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, a Bizottság tagja
7. dr. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Bizottság tagja
8. Papp Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete kulturális igazgatója, a Bizottság tagja
9. Somssich Tamás, a Recski Szövetség Egyesület főtitkára, a Bizottság tagja
10. Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke, a Bizottság tagja
Jogi szakértő: dr. Kárpáti Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgató-helyettese

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 • Mennyire harmonikusan illeszkedik a környezetbe, milyen az azzal való kapcsolata, milyen a pályamű építészeti minősége?
 • A pályamű mennyire méltó a Rákosi-féle diktatúra leghírhedtebb munkatábora, a kommunista terror szimbólumának számító „magyar GULAG” történetének bemutatására.
 • Milyen hatással lesz a látogatókra?
 • Milyen megoldásokkal mutatja be a kényszermunkatáborok áldozatainak mindennapjait, a mindennapos szenvedéstörténeteket?
 • Mennyire érvényesül a kegyeletiség és eredetiség?
 • A megszületendő koncepció mennyire teszi mindenki számára érthetővé és átélhetővé az egykori foglyok szenvedéseit?

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton Magyarország valamennyi szakirányú (építészmérnöki, építőmérnöki, tájépítészi, településmérnöki vagy művészeti szakirányú) felsőoktatási intézetben/intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személy részt vehet, aki

 • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A pályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel vehet részt, amely csak egy megoldási javaslatot tartalmazhat.
A pályázaton való részvétel díjmentes.
A pályázat lezárását követően a Kiírót a díjazottakkal szemben sem további tervezési, sem szolgáltatásra, megvalósításra irányuló megrendelési kötelezettség nem terheli, illetőlegesen a Pályázóval szemben sem áll fenn egyéb vállalási kötelezettség.

A díjazott és megvételben részesült pályaművek tekintetében Pályázók tudomásul veszik, hogy Kiíró részére átadott valamennyi terv, dokumentum, kézirat kizárólagos, illetve az átdolgozásra is kiterjedő és korlátlan, azaz minden – területi, illetve időbeli és valamennyi ismert felhasználási módra vonatkozó – korlátozástól mentes felhasználási joga a díj Pályázó részére történt kifizetésével egyidejűleg a Kiírót illeti.

A Pályaműben megfogalmazott építészeti ötletekkel, lehetséges megoldási javaslatokkal kapcsolatban a Kiíró fenntartja magának a jogot arra (és a Pályázók a beadással ezt elfogadják), hogy az abban szereplő területrendezési, építészeti, illetve képzőművészeti ötleteket, megoldási javaslatokat, egészben vagy részben, a jelen Kiírásban foglaltak szerint szabadon felhasználhassa az azt követő tervezési eljárásban és építési beruházás során.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Helyszíni bejárás: 2016. október 26.
Kérdések fogadásának határideje: 2016. november 4.
Válaszok megküldésének határideje: 2016. november 11.
Pályaművek postára adásának határideje: 2016. december 16. 24:00
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. január 16.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. február 16-ig.
Ezt követően a kiíró a nem nyert pályaműveket megsemmisítheti.

 

A teljes kiírás elérhetőségeÖtletpályázat a recski történelmi emlékhely új fogadóépületének tervezésére