palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Budai-Belvárosi Duna-part megújítására

A pályázat a budai belvárosi Duna-part Árpád híd és Rákóczi híd közötti szakaszán kijelölt (és a tervezési programban leírt) akcióterületek mindegyikére építészeti, város- és szabadtér-építészeti javaslatokat vár a pályázatkiíró.

Az érintett partszakasz történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó részét képezi Budapestnek, megújítása kiemelt várospolitikai igény. A megújítás kapcsán hangsúlyozni kell az akcióterületek egymással való kapcsolatát, a közösségi használatra szánt területek növelését, funkcióbővítését, minőségi megújítását, figyelembe véve a terület kiemelt védettségi helyzetét és szem előtt tartva a költséghatékonyságot és fenntarthatóságot. A tervpályázat kis léptékű, összefüggő beavatkozások minél hatékonyabb felhasználását célozza meg.

Fejlesztési helyszínek:

 • Újlak: A beavatkozás célja az alsó rakparttal való gyalogos és közúti kapcsolat megteremtése, valamint az alulhasznosított zöldfelületek megújítása, funkcióval való ellátása, a megújult csomóponti köztérrel való kapcsolatuk biztosítása.
 • Felhévíz: A beavatkozás célja a parkolási területek racionalizálásával a Margit híd budai hídfője és a Zsigmond tér között minőségi, főképpen rekreációs célú zöldfelületek kialakítása.
 • Víziváros: A beavatkozás célja a Bem József tér jelenleg kettéosztott kialakításának megszüntetése, amely nagyobb összefüggő zöldfelület létrehozását eredményezi, hozzásegítve a tér és környezetének kedvezőbb kapcsolatát. A beavatkozás további célja a Fő utca egységes arculattal történő megújítása, a közlekedési felületek újra osztásával a gyalogos elsőbbségű helyszínek területi növelésével. Emellett cél a Fő utca kiteresedéseinek egységes közterületi megújítása.
 • Lágymányos: A beavatkozás célja az alulhasznosított, magas közterületi potenciállal rendelkező terület rehabilitálása, a part menti gyalogos tengely fejlesztése, déli irányban történő meghosszabbítása, az Egyetem reprezentatív, intézményi előterének kialakítása, a vízzel való kapcsolatok javítása, alkalmassá téve alkalmi rendezvények helyszínének biztosítására is.

A tervpályázat jellege: NYÍLT

Díjazás

 • A pályaművek díjazására és megvételére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint áll rendelkezésre (bruttó).
 • A díj legnagyobb összege: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint (bruttó).
 • A megvétel legkisebb összege: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint (bruttó).

Részvételi feltételek

A tervpályázat résztvevője az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki:

 • jelen tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik;
 • azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el és az erre vonatkozó tervezői nyilatkozatot (amely a tervpályázati dokumentáció mellékletét képezi) aláírva a pályázati anyaghoz csatolta;
 • akivel szemben a Kbt. 25. §-ában leírt összeférhetetlenségi tényezők, valamint a Tervpályázati Kormányrendeletben rögzített kizáró, öszszeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
 • a pályázat tervezési feladatának elvégzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint.

Ütemezés
Kérdések feltevése:  2017. augusztus 11. 24:00 óra
Kérdések megválaszolása: 2017. augusztus 28.
Pályaművek postára adási határideje: 2017. október 9. 24:00 óra

Teljes pályázati kiírás