palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására KKC-2008-R-2

nfgm pályázatokA Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében hitelígérvénnyel rendelkező hazai roma mikrovállalkozások beruházásainak támogatására a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.

A meghirdetett támogatási konstrukció néhány ponton változott a korábban működőhöz képest, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

– Eddig nem volt semmilyen megkötés a finanszírozási forrásokra vonatkozóan, most viszont a források között mikrohitelnek lennie kell.

– A pályázók köre a mikrovállalkozásokra terjed ki, a korábbi pályázatokon részt vevő mikro-, kis- és középvállalkozások helyett.

– A roma vállalkozás minősítését eddig az Országos Cigány Önkormányzatnak, vagy a területileg illetékes Cigány kisebbségi Önkormányzatnak kellett támogató levelével igazolnia. Az új pályázat esetében a pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy romának vallja magát vagy a vállalkozás roma munkavállalókat foglalkoztat, és tudomásul kell vennie, hogy adatait helyi szinten is nyilvánosságra hozzák, a támogatásban részesültek országos szinten történő közzétételén túlmenően (pl.: a helyi önkormányzati, finanszírozói, vállalkozói és roma sajtóban, Internet honlapon).

– A támogatás maximális mértéke 65-80 %-ról 40-50 %-ra, maximális összege 5 millió Ft-ról 4 millió Ft-ra csökken.

A támogatás célja

A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításának segítése.

A program megvalósítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III. 7) GKM rendelet 4. §-a (1) bekezdésének 1. pontja szerinti jogcímen, a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat [a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport] terhére történik.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A Pályázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány 2009. február 02-től érhető el a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetnie.

1. A pályázat benyújtása 2009. február 16-tól 2009. november 13-ig lehetséges, de a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a pályázatok benyújtása felfüggesztésre kerül. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt csomagolásban ajánlott küldeményként, a következő címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat

Kódszám: KKC-2008-R-2

1539 Budapest, Postafiók 684.

3. Az Új Magyarország Mikrohitel Programról a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. honlapjáról (www.mvzrt.hu), az Országos Mikrohitel Programról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapjáról (www.mva.hu) lehet részletes információt beszerezni.

4. A pályázatokkal kapcsolatban a következő módon kérhető felvilágosítás:

kék telefonszám: 06-40-200-617

e-mail cím: info@magzrt.hu

személyesen: a MAG Zrt. www.magzrt.hu honlapon közölt regionális képviseleti irodákban

Kinek szól:

  • Egyéb / Egyéb
  • Egyéb / Szövetség
  • Egyéb / Társulás
  • Vállalkozás / Középvállalkozás
  • Vállalkozás / Mikro- és kisvállalkozás

Forrás jellege: beruházás jellegű

Forrás méretének maximuma: 4 000 000 Ft

Saját forrás méretének minimuma: 60 %

A forrás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

Fejlesztési cél:

  • Foglalkoztatás
  • Gépi beruházás
  • Infrastruktúra
  • Vállalkozásfejlesztés

A forrás web címe: http://www.nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/tamforras/palyazat/kkc_2008_r2.html