palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a lakossági energiamegtakarítást eredményező fűtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerűsítésre irányuló beruházások támogatásához-NEP-2009-2

khem pályázatA pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá a lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező fűtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerűsítésre irányuló beruházásokhoz. Figyelem: Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag fűtéskorszerűsítésre és HMV korszerűsítésre pályázhatnak.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy ugyanazon megvalósítási helyre azonos témában csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos beruházási címre benyújtott, azonos kódjelű pályázat közül csak a korábban beadott pályázat fogadható el.
A NEP-2009-2 pályázati felhívásra benyújtott pályázattal egyidejűleg az egyéb célokra – NEP-2009-1, NEP-2009-3, NEP-2009-4 – is nyújtható be önálló pályázat.

Rendelkezésre álló forrás
: A NEP-2009 pályázati rendszer meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 milliárd Ft, a kedvezményes kamatozású hitelre pedig a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 15,1 milliárd Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de lakásonként legfeljebb 630.000,- Ft. A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre.

A hitel összege:

  • támogatást kiegészítő hitel esetén: A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből is fedezheti. Az igényelt hitel nem haladhatja meg a beruházási összköltség 70%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként nem haladhatja meg az 2.100.000,- Ft-ot.
  • max. 100%-os hitel esetén: lakásonként legfeljebb 2.100.000,-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.
A vissza nem térítendő támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás, vagy csak hitel) is kérni.

A pályázók köre
Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
• természetes személyek,
• lakásszövetkezetek,
• társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).
Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében természetes személyek, amennyiben az ingatlan egyedi fűtéssel és/vagy egyedi használati melegvíz ellátással rendelkezik.

Támogatható tevékenységek köre: Hagyományos vagy iparosított technológiával épült lakóingatlanok fűtés és/vagy használati melegvíz ellátásának korszerűsítése valamint hővisszanyerő szellőzés létesítése.

A pályázat benyújtása: A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 1.-től lehetséges.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre:
Energia Központ Nonprofit Kft. ; 1437 Bp. Pf. 328.
NEP 2009-2
Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól különálló küldeményként érkezik be az EK Nonprofit Kft. címére, abban az esetben a pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési folyamatból.
A Pályázati felhívás, a Pályázati formanyomtatvány (adatlap) és a Pályázati útmutató és eljárásrend a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (www.khem.gov.hu), az Energia Központ Nonprofit Kft.. (www.energiakozpont.hu), a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:
A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:
Energia Központ Nonprofit Kft.. ügyfélszolgálata:
Tel:(06-1) 802-4350
fax: (06-1) 802-4301
1134 Budapest, Váci út. 45. A épület 6. emelet
Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 – 15.00, Szerda: 9.00 – 18.00,
Csütörtök: 9.00 – 15.00.
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a 06-40-555-555 telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé.
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati útmutató és eljárásrendben közzétett szempontok alapján történik.

Letölthető dokumentumok:
nep_2009_2_adatlap; nep_2009_2_felhivas; nep_2009_2_utmutato

Forrás: KHEM