palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására

Pályázati felhívás a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására. Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar népzenei együttesek és népdalkörök tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.


A rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2020
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 1 500 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft

Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.

Pályázók köre
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt.

 • Alapítvány
 • Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
  Egyesület
 • Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Nonprofit gazdasági társaság
 • Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
 • Közalapítvány
 • Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
 • Központi költségvetési szerv
 • Önkormányzati fenntartású intézmény
 • Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli) közösségek

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. július 1. és 2021. augusztus 31.

Letölthető dokumentum

cssp_nepzene_2020_palyazati_kiiras

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 23:59 óra

A pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy támogatási igényt nyújthat be.

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat;
e-mail: cssp@emet.gov.hu;
telefon: +36 1 550 2790