palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására (Falusi Civil Alap)

Pályázat a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek – ingatlanberuházás, felújítás, eszközbeszerzés, gépkocsibeszerzés, programszervezés – és feltételeinek támogatására.

Pályázat és a kategóriák kódja: FCA-KP12022
FCA–KP–1–2022/1
FCA–KP–1–2022/2
FCA–KP–1–2022/3
FCA–KP–1–2022/4

Pályázati kategóriák

Pályázati kiírás kategóriái:

  • FCA–KP–1–2022/1Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
  • FCA–KP–1–2022/2 – Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
  • FCA–KP–1–2022/3 – Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
  • FCA–KP–1–2022/4 – Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

 
Támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2022/1)
  • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
  • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
  • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat
    között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
  • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP12022/2)

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os
mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.

Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.
 
Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2022/3)
• Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;

• Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);

• Eszközbeszerzés.
 
Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2022/4)
• A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
• A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.
 
A támogatott tevékenység időtartama: 2022. január 1. – 2023. december 31.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

FCA–KP–1–2022/1 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás 7 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/2
Gépjárműbeszerzési támogatás 7 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/3
Eszközbeszerzési támogatás 2 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/4
Programszervezési támogatás 2 000 000 Ft
 
Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
 
Biztosítéknyújtási kötelezettség
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással  megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában
 
A pályázat benyújtásának határideje
2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc
• A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.
 
A támogatás formája
A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.
Pályázzon velünk!
Letölthető dokumentumok
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0630 telefonszámon, az fca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak!