palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat infrastrukturális, közösségi és kulturális célú helyszínek, terek megújítására a Tokaj-Zemplén térségben

Pályázat Tokaj-Zemplén térségben 4 OOO OOO OOO forint összeggel, 3000 fő alatti települések számára belterületi infrastruktúra elemek, közösségi és kulturális célú helyszínek, terek megújítására.

A Támogató pályázatot hirdet a Tokaj-Zemplén Térség 3000 fő alatti települési önkormányzatai részére (lásd: 1. számú melléklet: Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program érintett települései) az önkormányzati és/vagy nemzetiségi önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú és önkormányzati vagyon kezelésű, illetve egyházi tulajdonú infrastruktúra elemeinek, közösségi és kulturális célú helyszíneinek, tereinek kialakítására, megújítására az alábbi két fejlesztési komponens kapcsán:

A.) települési önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú és települési önkormányzati vagyonkezelésben levő belterületi infrastruktúraelemek fejlesztésére, beleértve a belterületi utak, gyalogos járdák, közlekedő felületek, gépjármű parkolók, buszmegállók, kerékpáros vonalas létesítmények és tárolók kialakítását, felújítását, továbbá a belterületi közterek, parkok fejlesztését és a települések belterületének védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztését, rekonstrukcióját és építését, patak/folyómeder rendezését a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével (az adatlapon legfeljebb 10 helyszín megadására van lehetőség), illetve

B.) önálló helyrajzi számmal, és rendezett tulajdonviszonnyal rendelkező közösségi célú és rendeltetésű, közszolgáltatatási, vagy kulturális funkcióval bíró települési önkormányzati és/vagy nemzetiségi önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú és önkormányzati vagyonkezelésű, illetve egyházi tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, felújítására, funkcióbővítésére.

Pályázati Kiírás célterülete a Program által érintett Térség azon településeinek köre, ahol a lakosságszám nem éri el a 3000 főt.

Érintett települések:
Abaújalpár, Abaújkér, Abaújszántó, Abaújvár, Alsóregmec, Arka, Baskó, Bekecs, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Bózsva, Erdőbénye, Erdőhorváti, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, Fony,
Füzér, Füzérkajáta, Füzérkomlós, Füzérradvány, Golop,  Gönc, Göncruszka, Háromhuta, Hejce, Hercegkút, Kéked, Kishuta, Komlóska, Korlát, Kovácsvágás, Legyesbénye, Mád, Makkoshotyka, Mezőzombor, Mikóháza, Mogyoróska, Monok, Nagyhuta, Nyíri, Olaszliszka, Pálháza, Pányok, Rátka, Sárazsadány, Sima, Szegi, Szegilong, Tállya, Vágáshuta, Vajdácska, Vilmány, Vilyvitány, Vámosújfalu, Vizsoly, Zsujta.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,0 milliárd forint, azaz négymilliárd forint.

Pályázók köre, kizáró okok

Pályázatot csak olyan, a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program által érintett térségben levő települési önkormányzat nyújthat be, ahol a statisztikailag igazolt (2020. január 1. állapot szerinti) lakosságszám nem éri el a 3000 főt, illetve ahol a Program keretében nevesített egyedi céltámogatás egy lakosra vetített összege nem haladja meg a 450.000,- Ft-ot, azaz négyszázötvenezer forintot.

A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzatok (GFO 321).

Jelen Pályázati Kiírás keretében pályázatot konzorciumi formában is be lehet nyújtani. Egyház, egyházak intézményei (GFO 551, 552L helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) csak települési önkormányzattal közös konzorciumban nyújthatnak be pályázatot. Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat lehet.

Egy pályázó legfeljebb két pályázat benyújtására jogosult. Egy adott pályázatot csak egy település közigazgatási területére vonatkozóan lehet benyújtani.

Egy pályázat a Pályázati Kiírás 2. pontja szerinti „A” vagy „B” komponens megvalósítására irányulhat.
Amennyiben a pályázat a Pályázati Kiírás szerinti „A” komponensre irányul, akkor az önkormányzati tulajdonú, vagy állami tulajdonú, de önkormányzati vagyonkezelésű belterületi infrastruktúra-elemek fejlesztése esetében több, egymással nem egybefüggő helyen (különböző helyrajzi számon fekvő ingatlanokon) megvalósuló fejlesztésekhez is igényelhet támogatást a pályázó.

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A.) komponens:

 • helyi önkormányzati tulajdonú, vagy állami tulajdonú és helyi önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi infrastruktúraelemek fejlesztése (legfeljebb 10 helyszínen):
  • belterületi közlekedési utak, szilárd burkolatának kialakítása, átépítése, rekonstrukciója, járdák kialakítása, átépítése, korszerűsítése,
  • gépjármű parkolók kialakítása, átépítése, korszerűsítése,
  • belterületi kerékpárutak, kerékpársáv, kerékpáros nyom kialakítása, átépítése, felújítása, buszöblök és -megállók létesítése, felújítása,
  • forgalomtechnikai létesítmények és közlekedésbiztonsági átépítések, eszközök;
  • a beruházás területén közvilágítás kiépítése és korszerűsítése;
  • belterületi közterek, parkok fejlesztése, a beruházáshoz kapcsolódó közterület-rendezés, közterület revitalizáció, zöldterület felújítása, kialakítása (kizárólag a belterületi helyrajzi számon);
  • szabadtéri rekreációs célokat szolgáló helyszínek kialakítása, felújítása, korszerűsítése, települések belterületének védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója és építése,
  • patak/folyómeder rendezése a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével,
  • közterületi biztonságtechnikai rendszer kialakítása, bővítése.

B/ komponens: települési önkormányzati és/vagy nemzetiségi önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú és önkormányzati vagyonkezelésű továbbá egyházi tulajdonú közösségi célú és rendeltetésű közszolgáltatási és vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, építmények, terek felújítása, funkcióbővítése:

 • bölcsődék, óvodák, alapfokú oktatási intézmények felújítása, korszerűsítése {ideértve az erdei iskolákat is),
 • egészségügyi vagy szociális alapellátást nyújtó intézmények felújítása, korszerűsítése, művelődési házak,
 • közösségi, kulturális intézmények, helyszínek felújítása, korszerűsítése,
 • polgármesteri hivatalok épületének felújítása, korszerűsítése,
 • temető, ravatalozó felújítása (pl. urnafal építése),
 • egyházi tulajdonban lévő közösségi funkcióval bíró épületek felújítása, korszerűsítése.

Az önállóan támogatható tevékenységekre összességében a projektköltségvetés min. 50%-át szükséges fordítani.

Önállóan nem támogatható, de az „A vagy „B” komponens mellé választható tevékenységek

„A” komponens

 • ingatlanvásárlás (kizárólag települési önkormányzat esetében, az igényelt támogatás 10%-áig, amennyiben az ingatlan vásárlása a jelen Pályázati Kiírásban megjelölt önkormányzati települési infrastruktúra fejlesztésére, hasznosítására irányul),
 • eszközbeszerzések költségei – amennyiben az eszköz a beruházással érintett létesítmény (pl.: út/kerékpárút stb.) tartozékának minősül (pl.: táblák, utcabútorok, szeméttárolók);
 • projektelőkészítési, -tervezési feladatok teljesítése;
 • projektmenedzsment tevékenység ellátása;
 • közbeszerzési feladatok ellátása.

„B” komponens

 • ingatlanvásárlás (kizárólag települési önkormányzat esetében, az igényelt támogatás 10%-áig
 • csak abban az esetben támogatható, ha az ingatlanvásárlás a jelen Pályázati Kiírásban megjelölt önkormányzati vagy állami tulajdonban és önkormányzati vagyonkezelésben, vagy egyházi tulajdonban lévő közösségi célú és rendeltetésű, közszolgáltatási, vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, építmények, terek felújítására, funkcióbővítésére, hasznosítására irányul),
 • közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések (kerítés, járda, egyéb),
 • az adott beruházáshoz kapcsolódó zöldfelületek megújítása – fásítás, virágosítás, gyepesítés, kültéri bútorok,
 • a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhely létesítése;
 • eszközbeszerzések [bútorok és egyéb berendezési tárgyak, illetve informatikai eszközök, az adott beruházáshoz kapcsolódó oktatási és nevelési (bölcsőde, óvoda, iskola, erdei iskola, nyelviskolai) intézmények eszközeinek beszerzése, az adott beruházáshoz kapcsolódó egészségügyi alapellátás nyújtásához szükséges eszközök beszerzése, kiállítási tárgyak, installációk, tárolók vásárlása, vallási célú használati tárgyak és eszközök beszerzése, felújítása],
 • megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök,
 • vagyonvédelmi berendezések beszerzése,
 • projektelőkészítési, -tervezési feladatok teljesítése,
 • projektmenedzsment tevékenység ellátása;
 • közbeszerzési feladatok ellátása.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió forint – maximum 150 millió forint
A maximális támogatás mértéke: 100 %
A maximális támogatási intenzitás 110 %1

A Kincstár a támogatás összegének 100%-át támogatási előleg formájában, a támogatói okirat hatálybalépését követően, a rendelkezésre bocsátott biztosíték benyújtását követő 30 napon belül átutalja a kedvezményezett számára.

Letölthető dokumentum

TZP_KIFA_Pályázati Kiírás 2021

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP – PM KIFA 2021)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2022. január 10. 8:00 órától nyújthatják be. A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül ( https://palyazatkezelo.allamkincstar.gov.hu ), a Pályázati Adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírással ellátott nyilatkozat hivatali kapun történő benyújtásával történik.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk tekintetében kérjük kövessék figyelemmel a Magyar Államkincstár és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ( www.tbft.hu ) honlapját is.

A pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a tzp@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.