palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítására

szechenyi 2020Pályázat a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.


A felhívás címe: Gyerekesély programok infrastrukturális háttere
A felhívás kódszáma: EFOP-2.1.2-16

Pályázat család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek számára, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló projektekhez kapcsolódó infrastrukturális háttér önállóan vagy konzorciumban történő megvalósítása érdekében.

A pályázat célja a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezetőesélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben,  az EFOP-1.4.2-16) felhívás alapján támogatott kedvezményezett járásokban; valamint az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak és „Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása alapján támogatott településeken a nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával:

 • Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban,
 • Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra az 1000-4000 fős lélekszámú településeken,
 • „Jó kis hely” – helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyerekprogramok megvalósításához szükséges infrastruktúra, az 1000 fő lélekszám alatti településeken.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 161 db

A projekt területi korlátozása
A fejlesztések megvalósulásának helyszínei a kevésbé fejlett régiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).

Támogatást igénylők köre:
A pályázatra támogatási igényt nyújthat be olyan (GFO kód szerint)

 • 321 – helyi önkormányzat,
 • 327 – helyi önkormányzatok társulása,
 • 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,
 • 517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség)
 • 525 –vallási tevékenységet végző szervezet,
 • 529 – egyéb egyesület,
 • 551 – bevett egyház,
 • 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
 • 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
 • 559 –egyházi szervezet technikai kód,
 • 569 – egyéb alapítvány,
 • 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 – nonprofit részvénytársaság.

Letölthető dokumentumok

gyerekesely-felhivas

dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A pályázat keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 1-jétől 2018. november 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok ideje alatt benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. december 1-jétől 2017. február 1-ig
 • 2017. február 8-tól 2017. május 2-ig
 • 2017. május 9-től 2017. november 2-ig.
 • 2017. november 9-től 2018. november 30-ig.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján:

 • 40. rangsorszám feletti járások esetén legfeljebb 70 millió Ft
 • 1-40. rangsorszámú járások esetén legfeljebb 100 millió Ft.
 • Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén legalább 10 millió Ft, legfeljebb 15 millió Ft:
 • „Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő alatti lélekszámú települések esetén legalább 15 millió Ft, legfeljebb 20 millió Ft.

A támogatás mértéke az elszámolható költség 100%-a.

Hivatalos weboldal: Pályázat gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítására