palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

mezőgazdasági pályázatok

szechenyi 2020Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható fejlődésének megvalósítása érdekében. A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.

Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

A támogatás fő céljai a következők:

 • a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása,
 • a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával,
 • a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése, • a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése,
 • a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között,
 • a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával, • az agrobiodiverzitás javítása,
 • az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével,
 • a minőségi élelmiszerelőállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével,
 • a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás révén.

A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.
 A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 db.

A Felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.2.-16.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak:

 • A) Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező)
 • B) Választható előírások (V)

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I. Jogosultsági kritériumok

 1. A támogatással érintett terület minimum 1 hektár.
 2. Az a támogatást igénylő, aki a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések felhívás esetében Horizontális szántó tematikus előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik, jelen felhívásban ugyanazon tematikus előíráscsoportra nem nyújthat be támogatási kérelmet.
 3. Az a támogatást igénylő, aki a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések felhívás esetében Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik jelen felhívásban ugyanazon tematikus előíráscsoportra csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatással érintett ültetvény igazoltan 2016. január 1. utáni telepítésű
 4. Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével a támogatás igénybevételére az a támogatást igénylő jogosult, aki rendelkezik a földterület fekvése szerinti illetékes megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a teljes ültetvény életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több mint 20 év. Amennyiben támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések felhívás esetében Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportra támogatói okirattal rendelkezik, abban az esetben rendelkeznie kell a földterület fekvése szerinti illetékes megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal arról, hogy a támogatással érintett ültetvény 2016. január 1. utáni telepítésű.
 5. A megyei Kormányhivatal a támogatást igénylő megkeresésére, a 11. számú melléklet szerinti kérelem az ültetvény életkorának igazolásához dokumentumra, a 12. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a támogatást igénylő részére. A kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell az érintett ültetvény(ek) telepítési engedélyét, ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy az érintett ültetvény(ek) életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem több mint 20 év. A támogatást igénylőnek a dió, szelídgesztenye, szőlő esetében nyilatkoznia kell, hogy az adott területén dió, szelídgesztenye vagy szőlőültetvény található, és ezért nem kellett csatolnia igazolást az ültetvény életkoráról.

A projekt területi korlátozása

 1. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés egész Magyarország területén megvalósulhat.
 2. Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető területalapú támogatás.
 3. A támogatás keretében egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra.
 4. A támogatást igénylő a 2015. november 7. – december 31. között az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésre és az ökológiai gazdálkodás támogatásra benyújtott támogatási kérelmekben szereplő támogatott területekre nem nyújthat be újra agrár-környezetgazdálkodási támogatási kérelme

Támogatást igénylők köre Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás. A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás mértéke, összege

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve. A támogatás maximális összege a különböző előírás kombinációk választása esetén:

Letölthető dokumentumok

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

1. A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2016. november 2. és 2016. december 2. között van lehetőség.

További információ: Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig

Hivatalos weboldal:  Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés