palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kulturális közösségfejlesztő mentor álláspályázat

skanzen pályázatA Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c. kiemelt projekt keretében létrejövő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatába kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, a Cselekvő közösségek projekt Bács-Kiskun / Baranya / Békés / Borsod-Abaúj Zemplén / Csongrád / Fejér / Győr-Moson-Sopron / Hajdú-Bihar / Heves / Jász-Nagykun-Szolnok / Komárom-Esztergom / Nógrád / Somogy / Szabolcs-Szatmár-Bereg / Tolna / Vas / Veszprém / Zala megyékben kialakításra kerülő mentorirodáiba, a projekt időtartamára, heti 40 órás munkavégzésre.

A Cselekvő közösségek projektről

A Cselekvő közösségek projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumi vezetésével, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi tagok közreműködésével valósul meg. A projekt 2016. szeptember 16-ától 36 hónapon át, 2019. szeptember 15-ig tart.

A Cselekvő közösségek projekt a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékát és képességét kívánja erősíteni, továbbá a közösségi, együttélési konfliktusokat szándékozik oldani, elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával. A projekt kulturális intézmények társadalmiasított működését segíti elő azzal, hogy képessé teszi a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és helyi kulturális intézményeket az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

A projekt szorosan kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelenő közösségfejlesztési célú pályázati felhívásokhoz: a közösségfejlesztő mentorhálózat elsősorban az e pályázatok keretében támogatást elnyerő települések, szervezetek, továbbá ezen településeken működő kulturális intézmények számára nyújt szakmai-módszertani támogatást.

A megfogalmazott célokat a következő módon kívánja elérni: 

 • Szakmai-módszertani támogatást nyújt a múzeumoknak, könyvtáraknak és közösségi művelődési intézményeknek.
 • Elősegíti az intézmények közötti együttműködést.
 • Közösségfejlesztő mentorhálózatot hoz létre és működtet.
 • Képzéseket, továbbképzéseket, szakmai műhelyeket, konferenciákat és tanulmányutakat szervez a helyi szintű szervezeteket, intézményeket képviselő szakemberek, hivatali tisztségviselők számára.
 • A kulturális intézmények számára kutatásokon alapuló, kulturális közösségfejlesztő tevékenységre vonatkozó modelleket dolgoz ki.
 • Tudományos és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg.

Feladatok:

 • Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen. A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott kulturális közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten.
 • A feladatköre tekintetében érintett települési szereplők (humánszolgáltató – különös figyelemmel a kulturális – intézmények és azokban dolgozó szakemberek, önszerveződő közösségek, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.
 • Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére és bevonásával.
 • Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.
 • Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát.
 • Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.
 • Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.
 • Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban.

Elvárások:

 • Felsőfokú végzettség
 • Minimum 3 év kulturális területen (közművelődési, múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben szerzett tapasztalat
 • A kulturális ágazat átfogó ismerete
 • B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
 • MsOffice programok használata
 • Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség
 • Pontos, igényes, precíz munkavégzés, problémamegoldó képesség, proaktivitás
 • Büntetlen előélet

Előny:

 • kulturális területen szerzett végzettség, mentori tapasztalat
 • szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy közösségfejlesztést végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől)
 • idegen nyelv aktív ismerete
 • saját gépjármű

Amit kínálunk:

 • Teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével
 • Versenyképes jövedelem
 • Munkával kapcsolatos telefon- és mobilnethasználat, utazási költségek térítése
 • Bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége
 • A munkavégzés helyszínei: megyei mentoriroda, időszakos feladatok a projekt központjában, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, illetve Budapesten, a konzorciumi partnerek székhelyein, valamint külső helyszíneken, elsősorban a munkavégzés helyét jelentő megyében lévő településeken.

A munkavégzés várható kezdete: 2017. január, amely a mentorálási feladatok megkezdését megelőzően a munkavégzésre felkészítő bentlakásos képzéssel indul.

A Cselekvő közösségek projekt időtartama: 2016. szeptember 16. – 2019. szeptember 15.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

Pályázat részeként benyújtandó íratok, igazolások:

 • aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
 • szakmai ajánlás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a csk.mentorhalozat@sznm.hu címre, valamint postai úton, 1 példányban a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ: Szentendre, 2000 Sztaravodai út Pf. 63 címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában tüntessék fel, hogy melyik megyére pályáznak, illetve a borítékra írják rá:

„Jelentkezés [választott megye megnevezése] megyei kulturális közösségfejlesztő mentor” munkakörre.

További Információ: SZNM-MOKK Róznerné Lipcsey Zsuzsanna, tel: 06 26/502576,csk.mentorhalozat@sznm.hu