palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év kiállítása díj 2016

Pulszky Társaság pályázatA Pulszky Társaság az évente adományozott Az év kiállítása díjjal a muzeális intézmények időszaki vagy állandó kiállításainak a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza.

Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást, egyben jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, és javítsuk a magyarországi múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, együttműködést. Az egyetlen díj és a különdíj mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat.

Oklevél például az alábbi szempontok alapján kapható:

 • új tudományos eredményekre hívja fel a figyelmet,
 • a legjobb, leghatásosabb kiállításra csalogató reklám/social media alkalmazás,
 • a megcélzott közönség számára való érthetőség,
 • legötletesebb múzeumpedagógiai program vagy legjobb gyerek/családbarát múzeum,
 • legjobb, legérthetőbb, leginkább közönségbarát feliratok,
 • új módon közelít „jól ismert” témákhoz
 • sztereotípiákat bont le,
 • jelen korunk problémáira, kérdéseire vonatkozó releváns témát dolgoz fel vagy ilyenre reflektál
 • szokatlan vizuális eszközök segítik a kommunikáció hatékonyságát,
 • költséghatékonyság (különös tekintettel a kismúzeum – nagy múzeum kettősségre),
 • a helyi közösség megszólítása,
 • a kiállítás visszhangjának, a látogatói véleményeknek megismerésére, nyomon követésére tett lépések.

A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

Ki pályázhat?
Minden magyarországi működési engedéllyel rendelkező vagy törvény által alapított muzeális intézmény, amely a tárgyévben időszaki vagy állandó kiállítást nyitott meg.
Minden muzeális intézmény egy pályázatot nyújthat be. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.

A díjjal járó jutalom
A díjjal emléktábla, díszoklevél jár, amit a következő évi Múzeumok majálisa rendezvényen, ünnepi keretek között adnak át, és ehhez társul médianyilvánosság is. A Társaság folyamatosan keresi a forrást a díjjal járó pénzjutalomhoz (pénzügyi támogatót keres). A pályázat hozadéka, hogy a pályázó megkapja két szakértő bíráló anonim véleményét a kiállítási projektről.

Milyen típusú projekttel pályázzunk?
A társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját-, akár vendégkiállítás –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az évi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő és kutató munkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel, és nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá mennél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a facebook oldalig, blogig bármi).

A kiállításokat, illetve projekteket az alábbi kritériumok alapján értékeljük:

 • töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,
 • az egész projekt újszerűsége, korszerűsége, relevanciája, példaszerű volta,
 • a kiállítási kommunikáció színvonala, a megcélzott közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, érthetőség, relevancia,
 • látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.)
 • új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,
 • ha vannak új infokommunikációs megoldások, azok kreatív – kiállításszerű – használata,
 • a kapcsolt programok vagy kommunikációs eszközök (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok, nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),
 • új látogatói réteg(ek) bevonása,
 • a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása.

Természetesen nem feltétel minden említett szempontnak való egyidejű megfelelés.

Pályázati dokumentáció

 • a kitöltött pályázati adatlap, és benne a kiállítás és a kapcsolódó rendezvények illetve kommunikáció leíró, értelmező bemutatása a múzeum egészének törekvései, munkája szempontjából,
 • a kiállítás forgatókönyve,
 • a bírálathoz és az eredményhirdetés után a múzeumnak a sajtóban való bemutatásához a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben), a kiállításhoz kapcsolódó rendezvények, oktatási programok leírása fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),
 • a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, elektronikus sajtó pedig elmentve (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),
 • mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag (doc formátumban).

Pályázás
A pályázatok beadásának határideje 2017. január 31.

Előzetes regisztráció 2016. december 15-ig, a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével az alábbi e-mail címre: azevkiallitasa@gmail.com. (Korábban bezáró időszaki kiállítással pályázni szándékozó múzeum feltétlenül regisztráljon még nyitva tartás idején, legkésőbb 30 nappal a zárás előtt, hogy a bírálóknak lehetősége legyen a kiállítást megtekinteni.) A regisztrációt követően a pályázók értesítést és tájékoztatást kapnak az adatlap kitöltésének és a pályázat elektronikus feltöltésének részleteiről.

Hivatalos kiírás: Az év kiállítása díj 2016