palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanuló cigány fiatalok részére

macika pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanulmányokat folyató magyar állampolgárságú cigány fiatalok részére.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy külföldi kurzusokon, tanulmányutakon, nemzetközi versenyeken való részvételt valamint külföldi nyelvtanfolyam elvégzését nem áll módunkban támogatni.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  1. a kitöltött adatlapot;
  2. külföldi felsőfokú intézményben szerzett, 2009/2010-es tanév eredményes befejezését igazoló leckekönyv hitelesített másolatát;
  3. akik 2010/2011-es tanévben kezdik meg a külföldi felsőfokú tanulmányaikat, azok az érettségi bizonyítvány/diploma hitelesített másolatát (az aláírás és bélyegző nem lehet fénymásolat) és a névre szóló felvételi értesítő fénymásolatát;
  4. akik hazai egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat megszakítják és külföldi felsőfokú intézményben tanulnak tovább, azok a 2009/2010-es tanév eredményes befejezését igazoló leckekönyv hitelesített másolatát;
  5. a 2010/2011-es tanévre a beiratkozásról szóló eredeti igazolás;
  6. helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a külföldi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását. A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.
  7. amennyiben az ösztöndíjat bankszámlaszámra szeretné kapni, abban az esetben kérjük csatolni a hallgató nevére szóló bankszámlaszerződés másolatát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és formai követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium!

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

HIÁNYOS vagy HATÁRIDŐN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Megpályázható támogatás mértéke egy tanévre vonatkozóan 200.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni a pályázatokat.

A pályázatok postára adási Határideje:   2010. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje:  2011. MÁRCIUS 15.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb:    2011. MÁRCIUS 31.

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé -soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére.

A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük, őrizze meg.

A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
pályázati adatlap

Adatlap beszerezhető www.macika.hu internet oldalon. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy postai úton nem áll módunkban adatlapokat küldeni.


Bővebb információ

Szirmai István: 455-9030

Szatmári Katalin: közösségi ház , ösztöndíj pályázat 455-9035
E-mail: szatmari.katalin@macika.hu

Forrás: www.macika.hu