palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Makovecz Imre emlékét őrző műalkotás megvalósítására

Pályázat Makovecz Imre Kossuth díjas építész emlékét őrző műalkotás, emlékhely megvalósítására. Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány köztéri emlékhelyet kíván kialakítani Makón, a Hagymatikum Fürdő épületének közvetlen környezetében, a tervező építész géniusz, Makovecz Imre tiszteletére.

A Közalapítvány a műalkotás, emlékhely megtervezésére és kivitelezésére nyílt, országos pályázatot ír ki hivatásos alkotóművészek részére.

A műalkotás, emlékhely a Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum Fürdő közelében, a Török Péter Ybl díjas tájépítész tervei alapján megvalósult Makovecz téren belül, a pályázó által választott helyen kerül kialakításra.

A műalkotás, emlékhely avatására 2014 augusztusában kerül sor, a város augusztus 20-ai ünnepségsorozatának keretében.

A pályázat kiírója: Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

A pályázat lebonyolítója: Makói Polgármesteri Hivatal

A pályázat célja és tárgyaA Megrendelő olyan kompozíciót látna szívesen, amely autentikus módon jeleníti meg Makovecz Imre szakmai és emberi nagyságát. Különös tekintettel építőművészetét meghatározó szellemi iránytűire, jelesül azokra a jelképekre, szimbólumokra („kettős spirál”, „életfa”) fókuszálva, amelyek átszövik az egész életművét. Alkotói oeuvre-jének meghatározója a magyar lélek szellemisége, mint ősforrás, és az ebből táplálkozó, a magyar népi építészet és az egyetemes építészet közötti kapcsolat egységének megteremtése. A folytonos útkeresés, föld és ég között.

A kiíró elvárásai a műalkotás, emlékhely anyaga, mérete vonatkozásában:

Az alkotásnak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltónak kell lennie Makovecz Imre szellemiségéhez, értékrendjéhez.

A kompozíció időtálló, külső mechanikai hatásoknak is jól ellenálló, tartós anyagból, magas nívójú művészi kivitelben kell, hogy megvalósuljon.

A kiírónak nincs a kompozíció stílusbeli megfogalmazásával kapcsolatos elvárása, részéről a realisztikus vagy nonfiguratív alkotás egyaránt elfogadható. A kompozíció részeként szimbolikus tartalmat kifejező installációs elem/ek is megjelenhetnek. A kiíró a benyújtott pályaművek tekintetében nem kötelezően figurális alkotásokat vár.

Figyelembe kell venni a kompozíció megalkotásakor a tervezett helyszín léptékét, a környezet szín- és fényviszonyait.

A terv pályázat jellege:   Nyilvános, országos képzőművészeti pályázat

A pályázat nyelve: Magyar

Díjazása 

A pályázat kiírója 3 díjat ad ki, melyre a pályázatokat elbíráló szakértői bizottság tesz javaslatot:

 • I. díj   bruttó 1.500 000.-Ft, továbbá a műalkotás elkészítésének joga
 • II. díj   bruttó 1.000 000.-Ft
 • III. díj   bruttó 500.000.-Ft

A jelentkezés feltételei:  

 • Pályázat benyújtására jogosult minden hivatásos alkotóművész. Pályázni csak újonnan elkészített saját művészeti alkotással lehet. A pályázó több egyenértékűen kidolgozott pályaművel is pályázhat.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
 • A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri abban az esetben a műalkotás, emlékhely szakszerű kivitelezését, kihelyezését határidőre elkészíti. Az alkotás megvalósítása magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges anyag-, és munkadíjat, a szállítás, az alapozás és a felállítás költségeit, továbbá a fizetendő ÁFÁ-t. A mű létrehozásához rendelkezésre álló összeg br. 25 M Ft.
 • Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik.
 • A kiíró a formai hiányosságok pótlására egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít. Azon pályázó, aki a hiánypótlási felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a pályázati eljárásból kizárásra kerül.
 • A pályázó a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Letölthető dokumentumok

egyben, zip file-ban valamennyi itt

 • Pályázati kiírás
 • A műalkotás, emlékhely tervezett helyszíneinek (Makó, Makovecz tér) helyszínrajzai, fotói
 • Pályázó nyilatkozata
 • Ellenőrzőlap/iratjegyzék
 • Jelentkezési lap
  • Ajánlott forrásanyagok elérhetőségei
  • Makovecz Imre életrajza
  • Makovecz Imre írásai, rajzai és tervei
  • Makovecz Imre munkássága (írások, kritikák, cikkek stb.)

A pályázó nyilatkozata, az ellenőrzőlap/iratjegyzék, illetve a jelentkezési lap dokumentumokat pályázónak kitöltve, dátummal és aláírással ellátottan kell benyújtania a pályázata részeként!

A pályázat menete 

 1. A pályázati kiírás és annak mellékletei (jelentkezési lap, helyszíni fotók, ellenőrző adatlap, nyilatkozat minták, stb.), letölthetők innen, vagy személyesen átvehetők: a lebonyolító székhelyén (Makó, Széchenyi tér 22. – szárnyépület I. emelet 122 iroda – Műszaki Osztály
 2. A kiíró egy alkalommal helyszíni bejárással egybekötött konzultációs lehetőséget biztosít, melynek időpontja: 2013. augusztus 29. (csütörtök) de. 10.00 óra,

helyszíne: Makói Polgármesteri Hivatal – Makó, Széchenyi tér 22. Főépület kisházasságkötő terem.

 1. A pályaműveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: Makói Polgármesteri Hivatal – 6900 Makó, Széchenyi tér 22.-szárnyépület I. emelet 122. iroda – Műszaki Osztály
 2. A lebonyolító a pályázatokat átvételi elismervénnyel veszi át.
 3. A nyertessel a kiíró megbízási szerződést köt a pályázati munkájának elkészítésére.
 4. A kiíró – az emlékbizottság döntése alapján – az első három helyezettnek ítélt pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtó részére pályadíjat nem biztosít. A pályázati anyagokat a díjátadó után minden pályázó 5 munkanapon belül köteles elszállítani a beadás helyszínéről, munkaidőben (naponta 7.30-16.00 óra között). Ezt követően az el nem szállított pályaművek őrzéséért a kiíró és a lebonyolító nem vállal felelősséget.
 5. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és az emlékbizottság döntését. Az emlékbizottság döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.

A pályázat menete 

 • 2013. július 19.           –      pályázat tervezett meghirdetésének időpontja
 • 2013. augusztus 29.    –      helyszíni konzultáció időpontja
 • 2013. október 30.       –      pályaművek beadásának határideje
 • 2013. november 11.    –      beérkezett pályaművek formai vizsgálata, hiánypótlás teljesítésének határideje
 • 2013. november 13.    –      beérkezett pályáművek szakértői zsűrijének tervezett időpontja
 • 2013. november 20. – Makovecz emlékbizottság ülésének időpontja, bírálati döntések meghozatala,  ünnepélyes eredményhirdetés
 • 2014. augusztus 4.      –      a mű elkészítésének végső határideje
 • 2014. augusztus          –      szoboravatás (augusztus 20-ai rendezvénysorozat, keretében) időpontja

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Horváth Bernadett műszaki osztályvezető
Telefonszám: 62/511-815
e-mail: horvath.bernadett@mako.hu
Telefax: 62/511-801

A pályázat beadási határideje: 2013. OKTÓBER 30. 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:

József Attila Könyvtár és Múzeum
6900, Makó Megyeház u. 4.-múzeumépület,
Telefon: 20/952-9880
62/213-540

Noivalto-Fesztival_2023