palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat műemlékek állagmegóvására, részleges helyreállítására

nkaPályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására, magánszemélyek számára.


Altéma kódszáma: 207136/72

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. december 31.

A megítélt támogatás 50%-a előlegként, a szerződés megkötését követően (kivéve, ha a teljes program csak a 2017. évben valósul meg) a pályázó által megadott finanszírozási ütemterv szerint kerül átutalásra. További 50% kifizetése a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő elfogadó szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 10%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • építőipari kivitelezési költségek,
  • restaurálási költségek,
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • tervezői művezetés,
  • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 22-én, éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4338-as és a  36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

Részletes pályázati kiírás: Pályázat műemlékek helyreállítására