palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészettörténeti kutatási támogatásra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás”  elnyerésére 2017-ben.

A támogatás célja

Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait.
A kutatási támogatás célja – a támogató rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet kutatásának terén.

A támogatásra jogosultak köre

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybe vevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában (a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásban) foglaltaknak megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Gyermekenként 2 év korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit, hogy a formai kritériumok szabályosságáról a pályázat befogadásakor hitelt érdemlően meg lehessen győződni.

A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A pályázat nyílt jellegű, vissza nem térítendő támogatás, amely két részletben kerül folyósításra: az első részlet a szerződés megkötése után az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, a második pedig a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról készített jelentés elfogadása után, 2018 januárjában.

A pályázati támogatást a Bader Philanthropies Inc. bocsájtja rendelkezésre.

A pályázati támogatás keretösszege: 15 400 USD, összesen két pályázó részesíthető támogatásban.

Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD,

  • a támogatási intenzitás mértéke 100%
  • a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg
  • pályázati díj nincs.

A nyertes pályázatok támogatása határozott, 24 hónap időtartamra szól, ami a 2017-ben megkötendő támogatási szerződés aláírásától számítandó.

Elérhető dokumentumok

pályázati kiírás
pályázati adatlap

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje2016. november 28.
Postacím: MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya 1245 Budapest, Pf. 1000.
E-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának munkatársai (+ 36 1-411-6339; + 36 1-411-6336) adnak felvilágosítást.