palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakírók és szakfordítók részére

maszre_palyazat

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete pályázatot hirdet szakírók és szakfordítók részére, alkotói támogatásra, a 2009. november 2-a és 2010. október 31-e közötti időszakra. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!

A pályázati keret összesen 30 millió forint, egy-egy pályázó legfeljebb 12 hónapos időtartamra, legfeljebb havi 100 ezer forint alkotói támogatásban részesülhet.

A pályázatok elbírálásánál a MASZRE előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és a szakterület két elismert képviselőjének ajánlásával.

A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát, eddigi publikációinak listáját (csak önálló könyveik felsorolását, cikkeket és tanulmányokat nem), valamint a megírandó munka részletes szinopszisát.

A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült mű kéziratának egy példányát. Gyűjteményes művekkel, tanulmánykötetekkel nem lehet pályázni.

Alkotói támogatásra csak magyar állampolgárságú magánszemély pályázhat, egy támogatási kérelemmel, s olyan, aki az elmúlt két évben sem a  Nemzeti Kulturális Alapnál, sem más, magyarországi intézménytől nem részesült alkotói támogatásban.

A megítélt pályázati támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi, önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pályázat 2009. szeptember 30-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton, a MASZRE postacímére (1367 Budapest, Pf. 130.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: MASZRE