palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szenvedélybetegek komplex ellátására-Így működik normálisan! 2009 program

megallo pályázatA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért az „Így működik normálisan!” című 2009. évi nyílt pályázati felhívása a szenvedélybetegek –főként problémás drogfogyasztó fiatalok- komplex ellátására, teljes körű a megkereséstől a reintegrációig tartó gondozására, valamint újszerű –speciális csoportokat is elérő- drogprevenciós programok megvalósítására.

A Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért(a továbbiakban: Megálló Csoport) pályázatot hirdet a 2010. évtől megvalósuló a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodó komplex programok megvalósítására.

A pályázat célja, hogy azok a problémás drogfogyasztó fiatalok, akiket „kezd elveszíteni az élet” olyan komplex a megkeresést, elérést, korai ellátásba, kezelésbe vételt, alacsonyküszöbű-, közösségi- és nappali ellátást, középfokú oktatást, önsegítő, valamint alkotó-önsegítő csoportokban való részvételt, sport- és szabadidős programokban való részvételt, visszailleszkedést elősegítő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban és úgynevezett „félutas” lakásokban való elhelyezést kaphassanak, melynek következtében lehetőségük nyílik arra, hogy értékes és integrált tagjai maradjanak a családjuknak, a helyi közösségnek, a társadalomnak.

A pályázaton elsősorban azok a minisztériumok, önkormányzatok, egészségügyi és oktatási intézmények, egyházak vehetnek részt, akik rendelkeznek a fővárosban lévő, a program megvalósításához szükséges a célcsoport számára könnyen elérhető és megközelíthető ingatlannal, ingatlanokkal, valamint vállalják a program hosszú távú fenntartását, a program fejlesztésében való együttműködést, annak megvalósításában szakmai függetlenséget biztosítanak. Az együttműködés különös tekintettel az alábbi –a program megvalósítását szolgáló ingatlan felújítását, korszerűsítését célzó projektekben való együttműködésekre vonatkozik:

 • „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” (KMOP-2009-4.5.1)
 • „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítés” (KMOP-2009-4.5.3.)
 • „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” (TAMOP 6.1.2.A)
 • „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0/A-B)

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
1. „Komplex csomag”:

A csomag tartalma-Szociális szolgáltatások:

 • Nappali ellátás megszervezése (min. 50, max. 100 fő részére), fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megszervezése (min. 10, max. 30 fő részére), lakóotthon kialakítása (min. 10, max. 20 fő részére)
 • Tanoda típusú középfokú speciális oktatási program megszervezése (min. 15, max. 30 fő részére)
 • Megelőző felvilágosító szolgáltatás biztosítása (min. 30, max. 100 fő részére)
 • Alacsonyküszöbű szolgáltatás és közösségi ellátás megszervezése (min. 40, max 100 fő részére)
 • A fenti szolgáltatásokhoz szükséges működési- és szakhatósági engedélyek beszerzése, fenntartói feladatok ellátása, minimum 15 fős –a területen elismert és jelentős tapasztalattal rendelkező- összeszokott, csapatként működő multidiszciplináris team biztosítása, a működéshez szükséges források minimum 70%-nak megteremtése, együttműködést a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, gyerekvédelmi-, egészségügyi-, szociális- és oktatási intézményekkel, valamint:
  • Sport- szabadidős és közösségi szolgáltatások:
   • A célcsoport számára nyitva álló helyiség üzemeltetése napi 12 órás nyitva tartással.
   • Asztalitenisz, sport mászás biztosítása, csapatsport szervezés.
 • Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése, nemzetközi szakmai hálózatokban való részvétel.
 • A „Köztes átmenet” című állandó interaktív drogprevenciós kiállítás berendezése tárlatvezetéssel.
 • Önsegítő, valamint alkotó-önsegítő csoportok megszervezése, működésének szakmai támogatása. (min. 4 különféle csoport).

Projektek lebonyolítása:
A fentieken túl évente átlagosan 4-8 kapcsolódó projekt lebonyolítása, mint pl. Európai Önkéntes Szolgálat keretében nemzetközi önkéntesek küldése és fogadása, tapasztalat és módszercserék nemzetközi szakmai szervezetekkel, a területet érintő kutatási projektek lebonyolítása…stb.
A komplex csomag számszerűsíthető értéke évi 40-60 millió forint, (ellátottak számától függően) melyet a Megálló Csoport biztosít a program megvalósításához. A Megálló biztosítja továbbá a program megvalósításához szükséges adminisztrációs hátteret, szoftvert a kliensnyilvántartáshoz, egy 9 személyes mikrobuszt a célcsoport számára.
Feltétel: legalább 500 nm2 alapterületű maximum kétszintes, belső udvaros, utcára nyíló önálló ingatlan biztosítása a program idejére, mely ingatlan a célnak megfelelően átalakítható, önkormányzatok esetében közfeladat-ellátási szerződés megkötése valamint 30%-os mértékű normatíva kiegészítés biztosítása.

2. „Nappali csomag”:

A csomag tartalma- Szociális szolgáltatások:

 • Nappali ellátás megszervezése (min. 50, max. 100 fő részére),
 • fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megszervezése (min. 10, max. 30 fő részére),
 • Tanoda típusú középfokú speciális oktatási program megszervezése (min. 15, max. 30 fő részére)
 • Megelőző felvilágosító szolgáltatás biztosítása (min. 30, max. 100 fő részére)
 • Alacsonyküszöbű szolgáltatás és közösségi ellátás megszervezése (min. 40, max 100 fő részére)
 • A fenti szolgáltatásokhoz szükséges működési- és szakhatósági engedélyek beszerzése, fenntartói feladatok ellátása, minimum 12 fős –a területen elismert és jelentős tapasztalattal rendelkező- összeszokott, csapatként működő multidiszciplináris team biztosítása, a szükséges források minimum 70%-nak megteremtése, együttműködés a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, gyerekvédelmi-, egészségügyi-, szociális- és oktatási intézményekkel.
 • Sport- szabadidős és közösségi szolgáltatások:
  • A célcsoport számára nyitva álló helyiség üzemeltetése napi 12 órás nyitva tartással.
  • Asztalitenisz, sport mászás biztosítása, csapatsport szervezés.
 • Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése, nemzetközi szakmai hálózatokban való részvétel.
 • Önsegítő, valamint alkotó-önsegítő csoportok megszervezése, működésének szakmai támogatása. (min. 4 különféle csoport).

Projektek lebonyolítása:
A fentieken túl évente átlagosan 3-6 kapcsolódó projekt lebonyolítása, mint pl. Európai Önkéntes Szolgálat keretében nemzetközi önkéntesek küldése és fogadása, tapasztalat és módszercserék nemzetközi szakmai szervezetekkel, a területet érintő kutatási projektek lebonyolítása…stb.
A nappali csomag számszerűsíthető értéke évi 30-40 millió forint, (ellátottak számától függően) melyet a Megálló Csoport biztosít a program megvalósításához. A Megálló biztosítja továbbá a program megvalósításához szükséges adminisztrációs hátteret, szoftvert a kliensnyilvántartáshoz, egy 9 személyes mikrobuszt a célcsoport számára.
Feltétel: legalább 350 nm2 alapterületű, belső udvaros, utcára nyíló önálló ingatlan (nem pince vagy szuterén) biztosítása a program idejére, mely ingatlan a célnak megfelelően átalakítható.

3. „Egyéni csomag”:
Az előző csomagokban rögzített tevékenységek részelemeinek és/vagy kombinációinak megvalósítása a pályázó igényei szerint.
A kiírásban meghatározott pályázók körétől az értékelő bizottság kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól a bíráló bizottság írásbeli jelentést készít.

A jelen pályázaton nyertes programok megvalósítási határideje: 2010. június 30.-tól minimum 2015. december 31-ig

A pályázatok elbírálása: A támogatás odaítélésére a Kuratórium által felkért értékelő bizottság tesz javaslatot, végleges döntést a Kuratórium hoz.
Az Értékelő Bizottság tagjai:
Gelsei Bernadett (intézményvezető, a Bizottság elnöke), Kiss Łukasik Tímea (EVS koordinátor), Bosznyai Beáta (Szociális munkás, pedagógus), Oláh Péter (Segítő, önsegítő csoportok szakértője), Pap Tibor (művészetterápiás csoportvezető), Matócsi Tibor (Szociális munkás)

A pályázatok elbírálása többfordulós tárgyalásos eljárásban történik.

1. Forduló:
Jelentkezés:
A jelentkezéseket 2009. július 25. és 2009. szeptember 25. között fogadjuk, a megallocsoport@gmail.com e-mail címre beküldött egyszerűsített jelentkezés formájában. Kérjük a tárgy rovatban a „MCSA-PJ-09” azonosítót feltűntetni.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
1. A pályázó nevét, adatait
2. A pályázó nevében eljáró személy nevét, adatait, elérhetőségét,
(amennyiben a pályázat során nem a pályázó képviseletére jogosult személy jár el, akkor szükséges a képviselő által aláírt meghatalmazás oldalhű digitális másolatát mellékletként csatolni.)
3. A program megvalósítására tervezett helyszín, ingatlan részletes leírását (méret, elrendezés, elhelyezkedés, megközelíthetőség, műszaki adatok, állapot, alaprajz, tulajdonos(ok), bérlő(k)..stb.)
4. tervezett munka- és ütemterv az alábbiak szerint:
a. Feladat megnevezése,
b. Feladat tervezett megkezdésének ideje
c. Feladat befejezésének ideje
d. Feladatért felelős megnevezése (szervezet, személy)
5. Rövid indoklást, motivációt:
A beérkezett jelentkezésekről visszaigazolást küldünk.

2. Forduló:
A jelentkezések értékelése után, az első fordulón nyertes pályázóknak megküldjük a részletes pályázati csomagot, melyet kitöltve 2009. október 31-ig kell postára adni, valamint a bizottság megkezdi a helyszínek bejárását, értékelését.

3. Forduló:
Döntés. A pályázati döntés határideje: 2009. november 30.
A kuratórium csak a nyertes pályázóknak küld külön értesítést, a támogatottak listáját a http://www.stopgroup.hu honlapon tesszük közzé a döntést követő 15 napon belül.
A nyertes pályázókkal a Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért köt szerződést.
A Megálló Csoport fenntartja magának a jogot, hogy a támogatást a megfelelő színvonalú beérkezett pályázatok arányában ítélje oda!.
Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a megallocsoport@gmail.com e-mail címen.

Forrás: Megálló Csoport