palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére

szechenyi 2020Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. Cél a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Pályázat kódja: GINOP-5.1.3.-16

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 900 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
 • Piacra jutás támogatása
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a

 • Előkészítési tevékenység
 • Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
 • A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Szakmai működés fejlesztése
 • Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására
 • Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele
 • Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül
 • A megváltozott munkaképességű, új munkavállaló esetében felmerülő költségek
 • Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében
 • Honlapfejlesztés

A projekt területi korlátozása:
A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Támogatást igénylők köre: Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.

Letölthető dokumentum

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.

A részletes pályázati kiírás: Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése