palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat társasházak belső udvarainak zöldesítésére

MOL pályázatA MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén kategóriában. A létrehozott, felújított területnek közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.


A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.

B. Kategória: társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén

Mire lehet pályázni? Társasházak zárt belső udvarainak zöldítésére.

Kik pályázhatnak? Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek és alapítványok), társasházak és lakásszövetkezetek. Egy társasház (lakásszövetkezet, civil szervezet) csak egy programmal pályázhat (összesen a 3 kategóriában).

A pályázat beadásának módja
A pályázatokat kizárólag a http://www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni 2014. október 1-től. Az ehhez szükséges pályázati űrlap ezen dátumtól lesz elérhető a honlapon. Az űrlapkitöltő programmal kapcsolatos technikai problémáikat a zoldovezet@mol.hu címre küldjék el.

A pályázat kétfordulós.

 Az I. forduló

Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó társasházi közösség bemutatását;
 • a kiválasztott udvar, ill. társasház rövid bemutatását;
 • a tervezett átalakítás főbb elemeit;
 • az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a lakókat a folyamatba.

Az első fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy a társasház udvarát milyen módon tervezik megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett lakókat bevonni. Ehhez segítségül javaslatokat találnak a 2. számú Tanácsok mellékletben.
Az első fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (nem papíron kell beküldeni, hanem az első fordulós űrlapon elektronikusan kell feltölteni). Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet.

 • jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
 • társasházak és lakásszövetkezetek esetében a társasház/lakásszövetkezet alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön – akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).

Az első fordulóban nem kell költségvetési tervet benyújtani, de az első forduló közösségi tervezési költségeit (irodaszer, étel-ital) be lehet majd építeni a második forduló költségvetésébe (legfeljebb 20 000 Ft értékben.

Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?
Egy köztér – park, kert, udvar – akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségi tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki-vagy átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveken. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek életminőségét.

Az első fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2014. október 20. (hétfő) 17.00
 • Eredményhirdetés: 2014. november 17.

A második forduló
Az ötletpályázat nyertesei 2014. november 17. és 2015. január 12. között kell, hogy lebonyolítsák a közösségi tervezés folyamatát. Az elkészült részletes tervek alapján nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra.
Pályázni a második fordulóra is csak a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével. A második fordulós űrlap az első forduló eredményhirdetését követő héten (2014. november 17-i hét) lesz elérhető a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon. A második fordulós űrlaphoz az első fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy ezeket az első fordulóban jegyezzék meg, írják fel!

Mire lehet támogatást kérni?
A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:

 • a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) – ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;
 • növények: fák, cserjék, fűszernövények, lágyszárúak, palánták (a kért támogatás legalább 40%-ában);
 • fűmag, legfeljebb 20 000 Ft értékben
 • termőföld humusz, alginit stb.;
 • alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, madárodú és -itató, hulladékgyűjtő, kerékpártároló);
 • festékek (köztéri elemekhez);
 • takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
 • hulladékgyűjtő edények; növénykonténerek, virágládák;
 • csobogók, ivókút, kerti tó kialakítása;
 • futónövényekhez rács;
 • aszfalt/beton feltörése;
 • a szükséges műszaki vizsgálatok elvégzésének díja
 • szállítás;
 • a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).

Kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!

Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?
A második fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat a MOL illetve az általa a pályázat kezelésével megbízott civil szervezet már az előszűrés során elutasíthatja):

 • A belső udvarban a MOL Zöldövezet Program eredményeként a zöld felület növekszik és a kért támogatás legalább 40%-át növények vásárlására költik.
 • Az elültetni tervezett növényeket az 1. számú mellékletben szereplő növénylistából – ‘Belső udvarokba ültethető növények’ – választották.
 • A program a lakó közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
 • A pályázó a médiában (pl.: helyi lapok és televíziók, megyei lapok és televíziók, országos lapok és televíziók, internetes honlapok) népszerűsíti a MOL Zöldövezet Programot, amire a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia.
 • A terület létrehozása/felújítása során a pályázó törekszik környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
 • A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel, miszerint a ház lakói gondozni fogják a területet).
 • A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt önrész. A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, amelyet a következő módokon lehet biztosítani:
  • eszközök biztosításával (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag stb.),
  •  a programhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy gépi földmunka),
  • pénzben (a 3.2.1 pontban felsorolt tételek finanszírozására),
  • önkéntes munkával 10% erejéig, ebben az esetben azonban az önrész másik 10%-át mindenképpen készpénzben kell biztosítani.

Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.)

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a második fordulóban?
A második fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani

 • 1 db alaprajz a házról és az udvarról (jpeg, gif, png);
 • 3-5 db fénykép a házról és az udvarról (jpeg, gif, png), a képeken látszódjanak az udvar arányai és a rajta elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek); – jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
 • a társasház/civil szervezet nyilatkozata az önrészről;
 • az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (a kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
 • a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).
 • civil szervezetek esetében a szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
 • társasházak és lakásszövetkezetek esetében a társasház/lakásszövetkezet alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön – akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).
  A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.

A második fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2015. január 12. (hétfő) 17.00
 • Eredményhirdetés: 2015. február 16.

Egyéb tudnivalók, kérések

A pályázat utófinanszírozott: a MOL által a pályázat kezelésével megbízott civil szervezet a megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat a MOL, illetve az általa a pályázat kezelésével megbízott civil szervezet a program során e-mailen küldi meg.

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük azt a zoldovezet@mol.hu e-mailcímre küldjék el.
LINK: http://www.molzoldovezet.hu