palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vidéki rendezvények, falunapok szervezésére a 2010. évben

fvm_palyazatokA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező nonprofit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.

A pályázat célja: Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:

 • a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
 • identitásukat, a kistérségi vagy térségi együttműködéseket, a közösségi élmény és összetartozás erősítését, a település megtartóerejének növelését;
 • a korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
 • a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését;
 • az ÚMVP széleskörű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését, valamint
 • a térségben élő, az ÚMVP pályázatain nyertesek tevékenységeinek, terveinek bemutatását.

A pályázat tárgya
Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet, magánszemély, települési összefogás által, önállóan illetve több település együttműködésében megvalósítandó hagyományőrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei, népzenei művészeti, szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok, művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szemináriumok stb.).

A rendezvények időtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár egy, akár többnapos eseménysorozattal. Költségtérítés azonban csak egy napra, többnapos rendezvény esetében csak az egyik (a pályázó által választott és megjelölt) napra nyerhető!

A pályázat időbeli hatálya
Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, amely 2010. május 15. és 2010. december 31. között valósul meg.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet mindazon településeken működő önkormányzat (települési és kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, azonos térségben lévő települések alkalmi együttműködése stb.), önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet[1](civil szervezetek alkalmi együttműködése), amely az ÚMVP hatálya alá tartozó településeken kíván programot rendezni[2], továbbá e településeken állandó lakhellyel rendelkező magánszemély.
A rendezvények csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók!

A pályázatnál előnyt jelent

 • A több település (pl. kistérségek, társulások) illetve több, a rendezvény helyszínéül szolgáló településen működő szervezet és magánszemély összefogásával megvalósítandó rendezvény.
 • A térség, a település hagyományaihoz illeszkedő, azt bemutatni kívánó, hagyományos vagy hagyományt teremtő fesztiválok megrendezése.
 • A LEADER Helyi Akciócsoport stratégiájához, a régió turisztikai terveihez illeszkedő, a település minél több korosztályát megszólító, a település különleges értékeit bemutatni kívánó, sokszínű (művészet, gasztronómia, sport stb.) program lebonyolításának terve.
 • A rendezvény programjában a helyi- valamint a térségben élő és dolgozó előadók, alkotók, csoportok szerepeltetése.
 • A rendezvény illeszkedése más, hasonló eseményekhez és/vagy évente ismétlődő (ismert) rendezvénysorozathoz.
 • Az ifjúság által, részvételükkel szervezett, illetve a fiatal korosztályt megszólító rendezvények lebonyolítása.

Kommunikációs és egyéb kötelezettségek[4]
A rendezvényeken minden esetben – a rendezvény helyszínének kiemelt pontján – biztosítani kell az ÚMVP információs standjának/sátrának és az ÚMVP arculati eszközeinek elhelyezését.

A rendezvény meghirdetésénél és utókommunikációjánál minden esetben fel kell tüntetni, hogy az ÚMVP által támogatott esemény.

A Támogató által meghatározott formában kötelező megjeleníteni a nyertes pályázó rendelkezésére bocsátott, a www.umvp.eu honlapról letölthető arculati elemeket (ÚMVP logó, EU logó és a következő mondat: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa!)

A Támogató a pályázó által összeállított rendezvény-koncepció (program) tekintetében a résztvevők tartalmas időtöltésének biztosítását várja el.

A rendezvényen (annak jellegétől függően) biztosítani kell a vendéglátás (gasztronómia) alapvető feltételeit is. A pályázónak törekednie kell arra, hogy ennek körében a tájspecifikus, illetve hagyományos vidéki formák és kínálat is megjelenjen.

Az elnyerhető költségtérítés formája és mértéke
A pályázat keretében a rendezvény lebonyolításához 500 000 forint + ÁFA összegű – utófinanszírozásban történő – költségviselés, valamint a Támogató aktuális kínálatából – a rendező által kiválasztott műfajú – 25 perces kulturális műsor nyerhető el.

A rendezvényekhez elnyert költségek pályázatban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról, valamint az ÚMVP arculat helyes megjelenítéséről a Támogató által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes MERLIN Communications Magyarország Kft. (továbbiakban: Közreműködő) gondoskodik. A nyerteseknek írásbeli nyilatkozatban (Megállapodás, 3. sz. melléklet) vállalniuk kell a Támogatóval és a Közreműködővel való szoros szakmai együttműködést. A költségek kiegyenlítését a Támogató a Közreműködő útján biztosítja.

A nyertes pályázó a rendezvényről tartalmi (4. sz. melléklet), ill. pénzügyi beszámolót készít. Ezek hiányában a költségviselés nem folyósítható.

A pályázatok benyújtása
A pályázatokat a meghirdetés napjától 2010. február 26. napjáig lehet beadni. A beadási határidő tekintetében a postai ajánlott küldemény feladásának dátuma (legkésőbb 2010. február 26. 24:00 óra), vagy a személyes benyújtás időpontja (legkésőbb 2010. február 26. 14:00 óra) az irányadó.

A pályázatok teljes anyagát az alábbiakban megadott módon címezve, 1 eredeti és 2 másolati példányban, továbbá 2 darab elektronikus adathordozón (CD, DVD stb.) postai úton kell megküldeni vagy személyesen lehet benyújtani.

Címzett:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár-vidékfejlesztési Főosztály
Vidékfejlesztési Osztály
1840 Budapest, 4.

Személyes benyújtás helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A borítékra rá kell írni:

 • a rendezvény címét
 • és az „ÚMVP vidéki rendezvények 2010” – feliratot.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása csak a Támogató által hivatalosan közzétett formanyomtatványokon lehetséges. A formanyomtatványok pályázó általi megváltoztatása a pályázat formai szempontból való érvénytelenségét vonja maga után!

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre a rendezveny@umvp.eu e-mail címen kapható további információ.

Letölthető dokumentumok:

pályázati felhívás
kitöltési útmutató
1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
2. sz. melléklet -A rendezvény programja
3. sz. melléklet – Megállapodás
4. sz. melléklet – Beszámoló

„Jogosult vagyok-e támogatásra?”
Jogosult települések

Falunap 2010

Forrás: http://umvp.eu/