palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati lehetőség az UNESCO 2016-2017 évi részvételi programjára

unesco pályázatAz UNESCO a részvételi programot (UNESCO Participation Programme, PP) abból a célból hozta létre, hogy a tagállamok nemzeti, regionális vagy szubregionális, az UNESCO prioritásaival és értékrendjével összhangban álló programjait támogassa. A pályázatot kétévente, kétéves ciklusra írják ki, jelen felhívás a 2016-2017-es időszakra vonatkozik.


A pályázatok beadási határideje:  Magyarországon, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához 2016. június 15.

Az UNESCO felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a forrásokat kifejezetten a legkevésbé fejlett országok (LDC), a fejlődő országok, a konfliktus és a katasztrófa sújtotta országok, a kis szigetek fejlődő államai (SIDS), az átalakulóban lévő országok és a végül a közepes jövedelmű országok segítésére kívánják felhasználni.

Kérjük, hogy a pályázatok előkészítésénél vegyék figyelembe, hogy az esetlegesen kiválasztásra kerülő pályázók a megítélt összeget legkorábban 2016 végén kaphatják kézhez, tekintettel arra, hogy az UNESCO központja legkorábban 2016 októbere után tud utalni a nemzeti bizottságok részére, ezt követően – szerződéskötés után – a nemzeti bizottság utalja a pályázónak a megítélt összeget.

Beadási határidő: 2016. június 15.

Pályázatokat az alábbi címre várjuk:

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
EMMI
1054 Budapest Báthory u. 10.
ÉS
info@unesco.hu

Pályázható összegek:

 • nemzeti projektekre vagy tevékenységre legfeljebb 26.000 USD,
 • UNESCO besorolás szerint szubregionális vagy interregionális projektre legfeljebb 35.000
 • USD, UNESCO besorolás szerinti regionális projektre legfeljebb 46.000 USD.

További információk az UNESCO régiós besorolásával kapcsolatban: http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/ 

A pályázat tartalmi részének főbb pontjai:

 • A projekt megvalósításának záró időpontja legkésőbb 2017. december 31.
 • Az UNESCO kéri, hogy projektek előkészítésénél kiemelten vegyék figyelembe az UNESCO prioritásait, különösen a két globális prioritását (Afrika és a nemek közti egyenlőség). Kapcsolódó dokumentumok: 37 C/5, 38 C/5 és 38 C/6 Approved
 • További iránymutatást nyújt a mellékelt összefoglaló is (V. és VI. melléklet), mely többek között kiemeli, hogy a projekteknek a korábban felsorolt fejlődő, szegényebb, nehéz helyzetben lévő országok hasznára kell válnia, a projektben a nők részvételére fokozattan szükséges figyelni, valamint a projektnek támogatnia kell a kultúrák közötti és az etnikumok közötti párbeszédet és megbékélést anélkül, hogy előnyben részesítene bizonyos politikai vagy vallási csoportokat.
 • Ezen túl a projekteknek hozzá kell járulniuk az UNESCO az adott tagállamban való láthatóságához, meg kell felelniük a szervezet etikai normáinak, és nem lehet összeférhetetlenség a pályázatok és jelentkezők tekintetében (pl. tanulmányi ösztöndíjak esetén).
 • Az UNESCO semmilyen finanszírozást nem biztosít a kedvezményezett szervezetek visszatérő költségeihez, illetve olyan felszerelésekre és berendezésekre, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a projekt operatív munkájához.

A pályázható segítségnyújtás formái: A pályázó választja ki a segítségnyújtás formáját, melynek keretében a következők kérhetők:

 • pénzügyi támogatás, vagy
 • az UNESCO általi lebonyolítás, vagy a Központban, vagy helyben. A segítségnyújtás formája mindkét esetben a következő lehet:
 • szakértők és tanácsadók szolgáltatásai, személyi költségek és adminisztratív támogatás nélkül;
 • ösztöndíjak és tanulmányi juttatások;
 • kiadványok, folyóiratok és dokumentáció;
 • berendezések (csak a projekt operatív munkájához kapcsolódóan, a kapcsolódó dokumentumok szerint!)
 • konferenciák, találkozók, szemináriumok és képzési programok: fordítási és tolmácsolási szolgáltatások, a résztvevők utazási költségei, tanácsadói szolgáltatások, és más olyan szolgáltatások, amelyeket minden érintett fél (ide nem értve az UNESCO személyzetének tagjai által nyújtott szolgáltatásokat) szükségesnek tart.

A pályázat további feltételei, valamint kiegészítő információk az alábbi, angol nyelvű dokumentumokban érhetők el:

 • Részletes pályázati feltételek: 37 C Resolution/72 és Resolution 38C/76 (Annex V)
 • Útmutató a részvételi program pályázataihoz: Benchmarks (Annex VI)
 • Kapcsolódó UNESCO dokumentumok: 37 C/5, 38 C/5 és 38 C/6 Approved

Pályázathoz beadandó dokumentumok:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • magyar nyelvű projektleírás, kapcsolódó dokumentumok, támogató levelek

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az UMNB csak azokat a pályázatokat továbbítja az UNESCO részére, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek, és amelyeket a Bizottság is továbbításra alkalmasnak ítél.