palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

reFORMÁCIÓ / REFORMáció művészeti ötletpályázat

A 2017. évi Mediawave Együttlét a reformáció 500 évvel ezelőtti indulása előtt tisztelegve a “megújulás, megújítás” szellemiségében zajlik. A félezer éves évforduló magában hordozza az egykori vallási indíttatás történetiségét is, de még fontosabb számunkra a mindenkori megújulás, mint élő hagyomány vizsgálata, mai korunkra (is) érvényes, átgondolandó vetületeivel. A reFORMÁCIÓ / REFORMáció témájában várjuk olyan művészeti és térinstallációk terveit a rendezvény helyszínén törénő megvalósítására és működtetésére, melyek a MEDIAWAVE résztvevő közösségét a “megújulás, megújítás” témáját segítik körüljárni, ezzel kapcsolatok gondolkozásra és/vagy aktivitásra ösztönöznek minél szélesebb körben.

Szívesen fogadunk olyan javaslatokat, az “együttlét” nagyon különböző korú és hozzáállású résztvevőinek bevonását is lehetővé teszik: közös építéssel számolnak és/vagy működésükben hordozzák a közösségi használatot.

A rendezvény ideje 5 nap, az objektumnak a harmadik nap estéjére kell elkészülni. Anyaghasználat tekintetében előnyben részesítjük az újrahasznosítás szellemiségében fogant pályaműveket. Uszadékfák, ágak, galyak, kövek, kavicsok elérhetőek a helyen, de bármilyen egyéb anyag felhasználására lehetőség van, amit a pályázó biztosít a rendezvény számára.

Javasoljuk, hogy az érdeklődők inspirációként nézzék meg az “együttlét” hangulatát bemutató fotósorozatokat (2015), koncert és hangulatvideókat (2016). Továbbá érdemes kiegészítésként megtekinteni a 2015-ös építészeti hallgatói ötletpályázat megépült terve, ”A FAL” megvalósulásról készült fotókat, amelyek reményeink szerint szemléletesen mutatják a készítés fázisait és ‘A fal” használatát is. Az ezeken látható épített és természeti környezet, valamint hangulat mind szerves részét képezi a Mediawave együttlétnek, amelybe most intenzív becsatlakozásra hívjuk az alkotni vágyókat.

A rendezvény weboldala: http://www.mediawavefestival.hu1.

Az ötletpályázat tárgya, célja

A ötletpályázat célja a 27. MEDIAWAVE Együttlét keretein belül olyan művészeti és térinstalláció megtervezése és megépítése, amely a résztvevők számára a “megújulás, megújítás” újabb rétegeinek felfedezését kínálja.

A tervpályázat kiírója és lebonyolítója
MEDIAWAVE Vizuális Művészeti Alapítvány
9028 Győr, Soproni u. 45.

A tervpályázat társkiírója:
Széchenyi István Egyetem, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar – Épülettervezési Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A tervpályázat jellege, formája: Nyílt, névaláírásos ötletpályázat

A tervpályázaton való részvétel feltételei
A tervpályázaton rész vehet bárki, aki a pályázaton történő indulással maradéktalanul elfogadja az ötletpályázati kiírásban foglaltakat.
A pályázat benyújtásával a pályázók az anyagbeszerzést, az elkészítéshez szükséges eszközök beszerzését, az építést és az installáció működtetését egyaránt vállalják.
A pályázaton való részvétel a pályázat kiírás szerinti benyújtásával jön létre.
Az egy pályázatban részt vevő személyek létszáma nem limitált. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A pályázók részt vehetnek több pályázat elkészítésében, akár különböző csapatösszetételben is.

A tervpályázat lebonyolításának menetrendje

 • A pályázati kiírás közzététele: 2017. január 30.
 • Helyszíni szemle időpontja, helye: 2017. február 11. 11:00 óra
  Komárom, Monostori Erőd főbejárat
 • A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 30. 16:00 óra
 • Eredményhirdetés 2017. április 6. 16:00 óra
  Komárom, Monostori Erőd

A tervpályázat díjazása
A tervpályázat díja a saját pályamű megvalósításának lehetősége, ami tartalmazza a győztes pályázók számára a 27. TARTÓSHULLÁM/MEDIAWAVE
Együttlétre szóló fesztiválbérletet, valamint az erőd területén ingyenes sátorozási vagy az épületben, saját matracon való alvási lehetőséget.
A zsűri a beérkezett pályaművek minőségétől függően dönt a díjazott pályaművek számáról.

 • Az elkészült művészeti és térinstallációkat a zsűri és a közönség egyaránt díjazza az együttlét során és a megvalósult alkotások alapján további díjak kerülnek kiosztásra:
  • egy hét szállás 3 fő számára Jerez de Fontellában (Andalúzia, Spanyolország) Durst György (Mediawave kuratóriumi elnök) házában, előre egyeztetett időpontban
  • egy hét együttlét Hartyándi Jenő (fesztiváligazgató) ravazdi házában ” – borkostoló Deésy Gábor “Kacsa” (Mediawave kulturdiplomata) écsi pincéjében
  • egyéb Mediawave Együttléti meglepetések

A Bíráló Bizottság tagjai:
Elnök: Czigány Tamás építész
Társelnök: Hartyándi Jenő
MEDIAWAVE fesztilváligazgató
Tagok: Csáki László képzőművész
Vági János építész
Kádár Sándor MEDIAWAVE műszaki vezető
Titkár: Nagy András építész

A tervpályázati kiírás és mellékletei
A tervpályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le a http://www.mediawavefestival.hu/”megÚJULÁS/reFORMÁCIÓ”INSTALLÁCIÓ PÁLYÁZAT web-oldalról.

A letölthető pályázati anyag:

A tervpályázatok beadása
A tervpályázatokat elektronikusan, emailen lehet beadni a reformacio.installacio@gmail.com emailcímre. A beadott fájlok mérete maximum 10 Mb lehet.

A pályázatok BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2017. március 30. 16:00 óra!
A késve érkező pályázatokat a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárja!

Feladat
Tervezendő egy olyan fix vagy mobil művészeti és/vagy térinstalláció, mely a MEDIAWAVE résztvevő közösségét a “megújulás, megújítás” témáját körüljáró, ezzel kapcsolatok gondolkozásra és/vagy aktivitásra ösztönző művészeti installáció tervezése és megépítése a 2017. évi Mediawave Együttlét idején.

A tervezett installációnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • A pályázó felkészültségének megfelelően megépíthető és elbontható legyen.
 • Állékony legyen, balesetveszélyt nem jelenthet
 • Gazdaságosan, környezettudatosan megvalósítható legyen.
 • Ne zavarja az udvari színpad láthatóságát.

Beadandó munkarészek

 • A pályázatot elektronikusan, 1 db álló formátumú A3 méretű, névvel és emailcímmel ellátott lapon kell benyújtani. A pályázó feladata az adott kereteken belül tervének, gondolatainak pontos és jól értelmezhető bemutatása, a megvalósíthatóság elbíráslásához szükséges műszaki tartalommal és részletezettséggel. Fontos, hogy az installáció elhelyezése, környezetéhez való viszonya, mérete, kialakítása és használatának dramaturgiája olvasható legyen (rajz, látványterv, makettfotó, magyarázó szöveg, stb.)
 • A pályázathoz mellékelni kell a pályázó portréfotóját 550×550 pixel méretben. Több pályázó esetén a csapattagok egyéni portréfotói mellett egy csoportképet is kell csatolni, szintén 550×550 pixel méretben.
 • A beadási email tartalmazza a pályázó(k) adatait:
  név, születési év, lakcím, telefon, e-mail cím, foglalkozás

 

reFORMÁCIÓ / REFORMáció művészeti ötletpályázat