palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Római P’Art 14 képzőművészeti pályázat

obudaÓbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római Kultúrbisztró képzőművészeti pályázatot hirdet „Római P’Art 14.” címmel.

A pályázat célja: A pályázat célja, hogy friss, előremutató, kortárs műveket mutasson be, melyek a „Római P’Art” szlogenre reflektálnak.

Benyújtható pályamű meghatározása:

A pályázatra bármilyen eljárással készített táblakép benyújtható. (Technikai megkötés nincs.)

Beadható pályamű: 1 darab, 1 m2-nél nem nagyobb, kiállítás kész állapotú alkotás. Az alkotás hátoldalán jól láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni a mű címét, méretét, technikáját és az alkotó nevét.

A pályázat követelményei:

 • A pályázaton minden magyar állampolgárságú képzőművész indulhat, aki a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (18. életévét betöltött, magyar adóazonosító jellel rendelkező) tagja, és a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.
 • A pályázaton a kiírók által meghívott III. kerületi képzőművészek is részt vehetnek, amennyiben a pályázati kiírás feltételeit elfogadják.
 • A pályázaton új, kiállításon és korábbi pályázaton még nem szerepelt képzőművészeti alkotással lehet részt venni.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen. A pályázó pályamunkájának beküldésével egyben azt is kijelenti, hogy az alkotás saját szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot, valamint tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
 • Az átvételkor átvételi elismervényen rögzítésre kerül az alkotó adatai mellett a mű adata. Az átvételkor a benyújtó a jelentkezési lapját is beadja.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy pályaműve díjazás esetén Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonába kerül. A díjazott művek az Óbudai Kortárs Gyűjtemény részét képezik, az alkotások kezeléséről az Óbudai Múzeum gondoskodik.
 • A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kiíró díjmentesen jogosult a mű (akár több alkalommal is) kiállítására, felhasználására – minden esetben a pályázó nevének feltüntetése mellett-, továbbá a kiíró jogosult díjmentesen használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz is, hogy a pályázat kiírója a pályaműről esetlegesen készült reprodukciót – könyv alakban, illetve elektronikus formában – megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára kizárólagos, korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat értékelése:

 • A kiállításra kerülő művekről és a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt.
 • A pályamunkák értékelését követően a zsűri döntéséről minden résztvevőt írásban (postai úton vagy e-mailben) értesít a kiíró.
 • Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázatból kizárásra kerülnek.
 • A pályaművek visszaadása: az alkotások elszállításáról a pályázónak kell gondoskodnia.

A pályázat díjazása:

A zsűri által legjobbnak ítélt, arra érdemes alkotásokból Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiállítást rendez.

 • Első díj: 500.000,- Ft, második díj: 400.000,- Ft, harmadik díj: 300.000,- Ft, melynek költségviselője Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a díjak adóköteles jövedelemnek minősülnek).
 • Különdíj: Fellini Római Kultúrbisztró Díja
 • A pályázat kiírója a zsűri szakmai javaslata alapján a díjak esetleges megosztásának jogát magának fenntartja. A zsűri javaslata alapján különdíj is kiosztható.
 • Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015 májusában Óbuda Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Jelentkezési lap

A pályázat benyújtásának helye és ideje:

 • A pályaművet csak személyesen lehet benyújtani a jelentkezési lappal együtt az alábbi helyszínen: Óbudai Kulturális Központ (Budapest III., San Marco u. 81.)
 • A pályamű benyújtásának időpontja: 2015. március 23. (hétfő), 08.00-18.00 óra között.
 • A határidő után beérkezett pályamunkát nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja!

Információ: Borbély Rita kulturális és turisztikai referens, e-mail: borbely.rita@obuda.hu, telefon: +36 1 437 8834

LINK: Római P’ART 14