palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ROMASTER mentor és ösztöndíj pályázat

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért. Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöníj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára. A HBLF-ROMASTER Alapítvány a 2012/2013-as tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.

A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági vagy műszaki szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni

Azon középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a 2013/2014-es tanévben vagy azt követően fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Azon diákok, akik 2013-ban érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!)

Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.

(Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A ROMASTER PROGRAM célja:

A HBLF a 2007/2008-as tanévben hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk, célunk egy vele való erős kötődés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történő egyenlő esélyű beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják származásukat és mutassanak példát társaiknak. A támogató mindig egy olyan cég, amely a támogatás folyósításán túlmenően folyamatos kapcsolattartással segíti a támogatott tanulmányait, bevonja a cég életébe, megismerteti vele a gyakorlati munka világát.

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok: IBM Magyarországi Kft., Citibank Magyarország, Cser Kiadó, E.ON Hungária Zrt., Ernst & Young, GlaxoSmithKline, Holcim Hungária Zrt., HP Informatikai Kft, IBM DSS, KPMG, Magyar Telekom, MOL Nyrt., Morgan Stanley, MrSale Öltönyüzlet, National Instruments (NI Hungary Kft.), OD Partner, OTP Alapkezelő, Pfizer, Prezi.com Kft., Randstad Hungary, Raiffeisen Bank, SAP Hungary Kft., Shell Hungary Zrt., Telenor Magyarország, Vodafone Magyarország.

A program által támogatott diákok listája megtalálható a www.romaster.hu / Támogatott diákok oldalon. Itt a programban lévő diákok mesélnek arról, hogy miben segítette őket a részvétel a ROMASTER programban.

A ROMASTER programba bekerült fiataloknak rendszeresen szervezünk közös programokat is (céglátogatás, tavaszi és nyári tábor), hogy egymással is megismerkedhessenek, tapasztalatokat cserélhessenek.

A tanulmányi támogatás mértéke: A tanulmányi támogatás mértéke a 2012/2013-as tanében havonta 24.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre).

A támogatás kifizetése: A tanulmányi támogatást a középiskolai szakaszban a HBLF-ROMASTER Alapítvány az iskolán keresztül folyósítja a diáknak. A felsőoktatási szakaszban már a diák saját számlájára érkezik a támogatási összeg negyedévente.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:

 • Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Oktatási anyagok, eszközök 15% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Utazási támogatás 10% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A támogatás elnyerésének feltételei:

 • Kitöltött pályázati adatlap mely tartalmazza a kézzel írott motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír
 • Továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági vagy műszaki felsőoktatási intézménybe (Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)
 • Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2011/2012 –es tanév végén 3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
 • Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
 • Nevelői ajánlás a „Diákjellemzés adatlapon”, mely a következőket tartalmazza: háttér információ a családról és körülményeiről, beleértve a testvérek /együtt élők számát; információ a diák már meglévő nyelvtudásáról, és/vagy nyelvek iránti érdeklődéséről; tanulmányi eredményekről (főbb tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erősségek és gyengeségek); esetleges egyéb aktivitásról, érdeklődési körről (hobbi, sport, iskolán kívüli elfoglaltság); továbbtanulási orientációról.

A kiválasztás folyamata: A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítvány titkársághoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez, a jelenlegi oktatási intézmény jóváhagyásával lehet 2012. december 21-ig benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről a diák legkésőbb február 22-ig kap értesítést. Azon diákok, akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás azonnali elnyerését! A diákok támogatásra való kiválasztása folyamatos, a programhoz csatlakozó támogató vállalatok számának függvényében. Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2013/2014-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! (A kiválasztás folyamatáról, a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
 2. nevelői ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
 3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)
Letölthető dokumentumok

A szükséges formanyomtatványok, a pályázattal kapcsolatos további információk a HBLF ROMASTER Alapítványtól szerezhetők be, valamint letölthetők a www.romaster.hu és a www.hblf.hu weboldalról.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2012. DECEMBER 21.

A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére kérjük beküldeni: HBLF-ROMASTER Alapítvány, 1139 Budapest Váci út 99.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2013. JANUÁR 31.

DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2013. FEBRUÁR 22-IG!

PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: 2012/2013-AS TANÉV II. FÉLÉVÉTŐFOLYAMATOSAN!