palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Segítők segítése pályázat civil szervezeteknek

Jelenlét Műhely pályázatA JELENLÉT MŰHELY EGYESÜLET az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával SEGÍTŐK SEGÍTÉSE c. programjának megvalósítása keretében nyílt pályázatot hirdet az Észak-Alföld Régióban működő civil szervezetek számára.


A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
A JELENLÉT MŰHELY EGYESÜLET (4031-Debrecen, Derék u. 247. I/3.) közhasznú tevékenységei között, egy rendhagyó, saját fejlesztésű módszer alapján, szemléletformáló előadásokat, tréningeket, valamint terápiás jellegű foglalkozásokat szervez. Módszerünk a látás érzékszervének ideiglenes korlátozásán alapszik, és az abban rejlő önismereti, mentálhigiénét erősítő lehetőségeket kutatja és alkalmazza.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: segítő civil szervezetek közösségfejlesztése. Egynapos (9.00–16.30) Élménytréningünk alkalmas lehet a célcsoport összetartásának növelésére, a munkatársak egymás iránti bizalmának erősítésére, önismeret mélyítésre, a mások iránti empátia megerősítésére, ösztönző erőforrások keresésére, tudatosítására. A pályázaton nyertes szervezetek 8-20 fős munkatársi csoportjainak egyesületünk díjmentesen biztosítja az Élménytréning szolgáltatását.

PÁLYÁZHATNAK:

  • Észak-Alföld Régióban működő segítő és/vagy nevelő foglalkozást végző civil szervezetek 8-20 fős munkaközösségei (amely létszámba a civil szervezet célja megvalósítása érdekében dolgozó önkéntesek is beletartozhatnak) és
  • akik biztosítani tudják az Élménytréninghez szükséges helyszínt: 2-3 terem (egyik nagyobb osztályterem méretű helyiség: kb. 50 m2); valamint
  • határidőig elküldték a kitöltött motivációs adatlapot a trening@jelenletmuhely.hu e-mail címre. A tárgy mezőbe kérjük beírni: PÁLYÁZAT – Segítők segítése. Letölthető az alábbi linkről: http://jelenletmuhely.hu/egyesulet/palyazat.html

PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2010. augusztus 31.

FONTOS TUDNIVALÓK:

  • Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
  • Nagyobb szervezet közössége/alosztálya/meghatározott személyi köre számára kérheti a szolgáltatást. Mivel közösségfejlesztésről szól a pályázat, ajánlott az egy területen dolgozók részére kérni az Élménytréninget.
  • Kisebb létszámú szervezet esetén a szervezet célja érdekében önkéntes segítő munkát végző személyekre is kiterjedhet a csoport.
  • A szervezetek kiválasztásánál előnyben részesítjük a társadalom több szempontból hátrányos helyzetbe került rétegeivel foglalkozó szervezeteket.
  • Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik. Kizárólag e-mailen érkezett pályázatokat várunk. Az elbírálás eredményéről e-mailben értesítjük a szervezeteket 2010. szeptember 10-ig.
  • A nyertesekkel (7-10 szervezet) 2010 szeptembere folyamán vesszük fel a kapcsolatot a további egyeztetések végett.
  • Egyesületünkről és tevékenységeinkről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.jelenletmuhely.hu

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap