palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Shakespeare 450. borítótervezési pályázat

shakespierreAz Akadémiai Kiadó Zrt. borító újratervezési pályázatot hirdetett grafikusoknak Shakespeare emlékév alkalmából. A pályázat célja az Akadémiai Kiadó Zrt. korábban megjelent Bill Bryson: Shakespeare – Az egész világ színház című kötet borítójának újraalkotása, Shakespeare születésének 450. évfordulójának alkalmából.

A Pályázat kiírója: Akadémiai Kiadó Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35., cégjegyzékszám: 01-10-043151).

A Pályázatban résztvevő személyek

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A Pályázaton részt vevő személy a továbbiakban: Pályázó.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező részvényesei, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek.), valamint a lebonyolításban közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezek közeli hozzátartozói.

A pályázaton résztvevő személyek a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Akadémiai Kiadó Zrt. a megadott személyes adataikat marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.

Pályázók tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak, hogy – a Pályázat nagyközönség számára történő megismertetése végett – a pályázatra beküldött anyagot részben, teljes egészében, vagy szerkesztett formában a Pályázat kiírója felhasználhatja, kiadványaiban közölheti.

Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékkel pályázhat, pályázati anyagával szerzői jogot nem sérthet, a szerzői jogsértéssel okozott kár, sérelemdíj megfizetéséért Pályázó felel.

A Pályázat témája

A pályázat célja az Akadémiai Kiadó Zrt. korábban megjelent Bill Bryson: Shakespeare – Az egész világ színház című kötet borítójának újraalkotása, Shakespeare születésének 450. évfordulójának alkalmából.

Díjazás

1. díj: 100 000 Ft

A nyertes pályamunkát felhasználva, az eredeti kötet újranyomásra kerül 50 példányban, limitáltan, számozva, „Shakespeare születésének 450. évfordulójára” megjelöléssel. A Nyertes pályázó a fentiek szerinti felhasználásra az Akadémiai Kiadó Zrt. részére a pályázat benyújtásával a pályázati díjazás ellenében felhasználási jogot enged.

Közönség díj: 50 000 Ft

A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek!

Pályázati határidő

A borítóterveket az alább megjelölt formátumban „Shakespeare 450” jeligével 2014. augusztus 31-ig a következő e-mail címre küldhetik be: ak@akkrt.hu

A kiválasztás menete

A pályázati anyagokat szakértőkből álló zsűri értékeli.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett pályázatokból 2014.09.08-ig választja ki az első helyezettet.

A közönségdíjat az Akadémiai Kiadó Facebook oldalán hirdeti meg, és a beérkezett közönség szavazatok alapján ítéli oda 2014.09.12-ig.

A díjakat Akadémiai Kiadó Zrt. nagyszabású rendezvény keretében adja át 2014. szeptember 19.-én.

Jelentkezés a Pályázatra

A Pályázatra jelentkezni e-mailben lehet „Shakespeare 450″ jeligével 2014. augusztus 31-ig, az ak@akkrt.hu –ra küldött PDF formátumú pályázati anyaggal.

A Pályázaton való részvételhez szükséges a Pályázó pontos nevének/cégnevének és lakcím/székhely megadása. Pályázói csoportok esetén az egyik tag kapcsolattartóként történő megjelölése vonatkozó adatok közlésével.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztaságát, jogszerűségét bármilyen módon sérti, veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

A könyvről

A könyv kartonált, ragasztókötött, körülvágott, mérete 127×196 mm. A gerinc 13 mm széles. A bígeléshez 7-8 mm széles sávval kérünk számolni.

Vágójeles nyomda PDF fájlt kérünk, körben 5-5 mm kifutóval.

Amennyiben szükséges a Pályázó igényelhet az eredeti könyv kiterített borítójáról képet az ak@akkrt.hu e-mail címen.

Egyéb

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Amennyiben több – akár magán; akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek egy pályázónak számítanak.

A pályázó kifejezetten vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ, ennek megsértéséért a Pályázó felel.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat.

A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.

A zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

WebLink: Shakespeare 450. borítótervezési pályázat