palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szabadidő sportpályázat 2010

wesselányi sport közalapítványA Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatot hirdet a szabadidősportban működő, KIZÁRÓLAG ÉP TAGOKAT FOGLALKOZTATÓ SPORTEGYESÜLETEK SZÁMÁRA (A. kategória)


A pályázat célja a szabadidősportban résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek biztosítása az egészség megőrzéséért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakításáért és megtartásáért.

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továbbiakban Közalapítvány) a 2010. évben 150 millió forintot fordít e pályázói kör támogatására.

Pályázhatnak: A sportról szóló (2004. évi I. számú) törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására szerveződött, és az egyesülési jogról szóló (1989. évi II.) számú törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és működő, kizárólag ép sportolókat tömörítő sportegyesületek.

FIGYELEM!
A diáksport-egyesületek és az iskolai diáksport-körök részére a Közalapítvány 2010 nyarán egy másik pályázatot hirdet meg, így ezek a szervezetek a jelen kiírás keretében nem pályázhatnak.

A fogyatékkal élőket foglalkoztató sportegyesületek és iskolai sport-körök kérjük, keressék a B. és a C. kategória pályázati kiírását!

Sportegyesületek: A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett, a szabadidősport terén működő sportegyesületek. A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve sportágat.

A támogatás kérhető:

 • A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek,
 • a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szintű sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek,
 • a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.

Pályázható költségnemek:

 • A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sport-rendezvényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bérleti díja,
 • a rendezvényeken használt, technikai, műszaki eszközök bérleti díja,
 • versenybírói díj
 • orvosi ügyeleti díj,
 • nevezési díj,
 • sportszervezési, sportszolgáltatási költségek,
 • a díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél,
 • valamint a résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei (csoport: legalább 6 fő),
 • csoportos szállásköltségek (csoport: legalább 6 fő).

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAKA: 2010. március 1. és 2011. május 31. közötti időszak.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖZALAPÍTVÁNY INTERNETES HONLAPJÁN KELL KITÖLTENI, OTT VÉGLEGESÍTENI, ÉS ONNAN KINYOMTATVA A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT, EGYKÉNT KELL POSTÁZNI!

A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSI HATÁRIDEJE: 2010. szeptember 14-én 24.00 ÓRA.

Tudnivalók a pályázathoz:
a.    Érvénytelen, formai hibás a pályázat, ha egy pályázó szervezet:

 • több pályázatot nyújt be,
 • a pályázati űrlapot csak internetes úton juttatja el a Közalapítványhoz, és postán nem küldi el a kinyomtatott pályázatot a kért dokumentumokkal együtt,
 • csak postai úton adja fel pályázatát, és elektronikusan nem küldi el a kitöltött űrlapot,
 • a pályázatot késve adja fel,
 • a pályázatot hiányosan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek és igazolások csatolása nélkül küldi meg,
 • a pályázati díjat a postára adásáig nem utalta át a Közalapítvány bankszámlájára,
 • a pályázatot benyújtó szervezet nem jogi személy (pl.: bírósági kivonattal nem rendelkezik, pályázatot magánszemély nyújtja be),
 • a pályázó szervezet nem felel meg a 3. pontban leírt feltételeknek (Pl.: sportcélú alapítvány, sportági országos /vagy megyei/ szakszövetség, egyéb sportszövetség sem pályázhat.),
 • az előző pályázati évben biztosított közalapítványi támogatás felhasználásáról nem számolt el, vagy a Közalapítvány az elszámolását nem fogadta el.

Érvénytelen, formai hibás pályázat nem kerül elbírálásra!

b.    Nem igényelhető támogatás:

 • külföldön történő felhasználásra,
 • beruházási igényre,
 • étkezési költségekre,
 • személygépkocsival kapcsolatos költségekre,
 • személyi célú kifizetésekre (pl.: megbízási díjak, alkalmazottak munkabére és annak járulékai, kivéve a versenybírói és orvosi ügyeleti díjat),
 • mobiltelefon költségeire.

A pályázat közzététele: A pályázati kiírás megjelenik a „Nemzeti Sport” című napilapban, megtekinthető a Közalapítvány honlapján is, a következő címen: www.wesselenyikozalapitvany.hu.

A közalapítványi honlapon 2010. július 20-tól pályázói regisztráció útján lesz elérhető a pályázati dokumentáció kitöltéséhez szükséges jelszó.
A pályázati űrlap és a nyilatkozatok a kapott jelszó segítségével nyithatók meg.

A pályázattal kapcsolatban a (06-1)-462-0006-os telefonon lehet érdeklődni, segítséget kérni. (Munkanapokon 8.00-16.00 óra között, pénteken 14 óráig.)

A pályázat beadása: A pályázatot elektronikus úton is  ÉS  írásban is be kell adni!

A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázati űrlapot a Közalapítvány internetes honlapján kitöltik, véglegesítik, majd az onnan kinyomtatott űrlapot egy példányban postai úton, ajánlott levélként a 1427 Budapest Pf. 622. címen, a kiírásnak megfelelő feltételek szerint nyújtják be a 11. pontban felsorolt mellékletekkel együtt.

A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL a KURATÓRIUMI TAGOK, ILLETVE AZ IRODA NEM ADHAT
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

Pályázati díj:
A pályázati díj 4.500,- Ft, melyet banki átutalással kell teljesíteni a Közalapítvány 10032000-00283951 számú bankszámlájára. A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag ÁFA-s számlát kap.

Finanszírozási feltételek: A pályázónak önálló bankszámlával kell rendelkeznie.

A felhasználási időszak 2010. márciusi kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját anyagi kockázatukra rendezik meg.

A benyújtandó pályázat két részből áll:
1.    Az elektronikus úton beérkező, kitöltött pályázati űrlap.
2.    A postai úton elküldött pályázati dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell:

 • A Közalapítvány honlapján teljes körűen kitöltött, onnan kinyomtatott pályázati űrlapot,
 • és a pályázó szervezetek részére támogatási feltételként a következő okiratokat:
 • A pályázónak az önálló jogi személyiségét és a jelenlegi működését igazoló, fővárosi vagy megyei bíróság által kiállított, a feladástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi kivonatot, (Nem bejegyző végzést!)
 • A pályázó által aláírt nyilatkozatokat,
 • a számlakezelő bank által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó irat másolatát, (Pl.: bankszámla kivonat, a bankszámlát vezető bank igazolása)
 • a pályázati díj befizetését igazoló bankszámla kivonat másolatát.

A fent felsorolt iratokat minden pályázó szervezet köteles a pályázatához mellékelni, azzal együtt, egy küldeményként postára adni. (Javasoljuk, hogy a pályázati dokumentumokból egy másolati példányt őrizzen meg!)

Pályázók tájékoztatása:
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről. A támogatott pályázóink nevét és a támogatás összegét internetes honlapunkon közzé tesszük.

A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejének lezárultát követően kezdődik.

Letölthető pályázati kiírás

Forrás: http://www.wesselenyikozalapitvany.hu/