palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP 5.1.3.-09/2-LHH kistérségek Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért

umft pályázatJelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.
TÁMOP-5.1.3.-09/2 – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 2 766 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.05.15.

Letölthető Pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: Jelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. A konstrukció eme alapvető célját a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak – ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett települési kör, lakosság kistérségi fejlesztési folyamatba való bekapcsolásával kívánja elérni.

Kedvezményezettek köre: Pályázatot benyújtani kizárólag konzorciumi formában lehet, a konzorciumi tagok száma minimum 2 és maximum 5. A pályázó konzorcium tagjainak együtt a szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások területén minimum 2 éves szakmai jártassággal kell rendelkezniük, továbbá az alább felsorolt két szakterület közül legalább egyben, ugyancsak 2 éves szakmai jártassággal kell bírniuk:

 • közösségfejlesztés, és/vagy terület- és/vagy település- és/vagy vidék-fejlesztés.

A szakmai jártasságot a tagoknak igazolniuk kell. Az igazolás módja közhasznúsági jelentéssel vagy a fenntartó által elfogadott éves beszámoló vagy az utóbbi 5 évben megvalósított szakmai tevékenységekben, és/vagy programok/projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló, legfeljebb 4 db referencia-igazolás.

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, 2007. december 31. előtt alapított szervezetek pályázhatnak kizárólag konzorcium keretében (KSH besorolással):

 • Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)
 • Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322);
 • Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 323);
 • Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 324)
 • Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei;
 • Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365); 
 • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) és intézményei;
 • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
 • Egyház önálló szervezete (KSH 553)
 • Alapítvány, Közalapítvány, Közalapítvány intézménye,
 • Egyéb alapítvány (KSH 56, 561, 562, 569)
 • Egyesület (KSH 52)
 • Egyesülés (KSH 591)
 • Non-profit gazdasági társaságok (KSH 59, KSH 691)
 • Szociális szövetkezet (KSH 129).

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 1. Projekt előkészítés
 2. A projekt menedzsmentje
 3. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
  1. A legszegényebb családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó olyan szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz /ellátásokhoz tartozó tevékenységek
  2. A humán szolgáltatások, illetve a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések közösségi megalapozása, kapcsolatépítés és érdekképviselet
  3. Képességfejlesztés
  4. Partnerség működtetése

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 60 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 180 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 15 – 45

Bővebb információ:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 1134 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (1) 273-4250
Fax.: (1) 273-2580
Honlap: www.esza.hu
E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ