palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társ a házban 2011 Allianz pályázat

allianz pályázatTárs a házban 2011 – Az Allianz lakóközösség-építő pályázata Az Allianz partner lakóközösségeknek szóló lakóépület és a lakókörnyezet minőségi javítását, biztonságosabbá, rendezettebbé tételét támogató Társ a házban pályázat nyolcadik alkalommal kerül meghirdetésre.

A pályázat célja: A lakóközösségek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát, a lakóépület energiatakarékos működtetését szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázat tárgya: A lakóközösségek támogatása a „Pályázati díj és kategóriák” alcím alatt megnevezett kategóriákban.

A pályázók köre: A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik Allianz vagy Hungária lakóközösség-biztosítással, valamint nincs biztosítási díjhátraléka.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

Zöld program: Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/ közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése. Pályázati díj: 3 000 000 Ft

Játszó program: Gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EUszabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése. Pályázati díj: 3 000 000 Ft

Közös program: A lakóközösség minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Pályázati díj: 2 000 000 Ft

Gondoskodó program

 • A lakóközösség biztonságát, vagyon- és balesetvédelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők baleset-mentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése. Graffiti eltávolítása, a falfirka elleni védőréteg kialakítása.
 • Környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások, korszerűsítések támogatása: szelektív hulladéktároló kialakítása (ha van szelektív hulladék begyűjtési lehetőség); közös használatú bejárati ajtók, lépcsőházi nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása, cseréje; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos megoldások alkalmazása.
 • Pályázati díj: 4 000 000 Ft

Díjazás: maximum a kategóriánként megjelölt pályázati díj

Klíma különdíj: A Társ a házban 2011 pályázat különdíja, amely a díjazott pályamunka megvalósításának támogatását jelenti, maximum 1 000 000 Ft összegig, a Gondoskodó programban megjelölt környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos témákban.

Letölthető dokumentumok

A részvétel feltételei

 • A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, amelyre kiterjed a Hungária vagy az Allianz lakóközösség-biztosítási szerződés.
 • A pályázat benyújtásáról és annak tartalmáról, a benyújtandó téma/témák megjelölésével készüljön érvényes egyetértő közgyűlési határozat.
 • A pályázatot benyújthatja a lakóközösség megbízottja vagy képviselője.
 • A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (az adatok és a nyilatkozatok aláírásával),
 • a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum 2 gépelt oldalon (1. sz. melléklet),
 • méretarányos tervrajzot vagy látványtervet (2. sz. melléklet) (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de méretarányosan és egyértelműen tükrözze a terv lényegét, továbbá Játszó program esetében meg kell adni a terület méreteit, a játékeszközök típusát, méreteit, valamint az ütéscsillapító felület méreteit és anyagát is. Közös program esetében a ki- vagy átalakítandó helyiség méreteit, a helyiség jellegétől és a tervtől függően a szellőztetési és fűtési megoldásokat.)
 • minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja (3. sz. melléklet),
 • a megvalósítás időbeli ütemtervét heti bontásban, maximum 1 oldalon (4. sz. melléklet),
 • a részletes költségvetést (maximum 1 oldal) az időzítés és a felmerülő költségek szerinti részletezésben, valamint az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket (5. sz. melléklet),
 • a pályázat benyújtásáról és tartalmáról szóló érvényes egyetértő közgyűlési határozatot (6. melléklet),
 • a pályázó kötelezettségvállalását, hogy nyertesként az Allianz Hungária Zrt-vel legkésőbb 2011. július 1-éig szerződést köt, amelyben vállalja, hogy a pályázatában foglalt tervet megvalósítja, az általa meghatározott ütemezésben, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró az eredeti állapotot és a munkafolyamatokat ellenőrizze.

Pályázat benyújtása

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai úton a megadott határidőig folyamatosan lehet benyújtani.

A pályázatok postára adási határideje: 2011. április 30.

Cím: „Társ a házban 2011″ pályázat, Allianz Hungária Zrt., 1373, Budapest, Pf. 610.

A késve vagy hiányosan leadott pályázat, valamint nem a pályázati célnak megfelelő pályamunka kizárja magát.

Értékelés

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • a pályázat mennyire szolgálja a lakóközösség szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2011. június 10.

A pályázat eredményéről a résztvevőket 2011. június 17-ig írásban értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.allianz.hu weboldal lakóközösségi Tárlatában, valamint érdeklődni lehet a lakóközösség biztosításközvetítőjénél, illetve telefonon, a 06-40-421-421-es telefonszámon.

Egyéb

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • Több lakóközösség, azaz társasház vagy lakásszövetkezet együtt is pályázhat.
 • Egy lakóközösség több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • Amennyiben a pályázó a Klíma különdíjért is indulni kíván, úgy a pályázati adatlapon egyértelműen jelölnie kell erre irányuló részvételi szándékát.
 • A játszótérre, játszóeszközök telepítésére, felújítására vonatkozó pályázati terveknek meg kell felelniük a játszóterek biztonságosságára vonatkozó jogszabályoknak.
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, valamint arra is, hogy kategóriánként és a külön díj esetében több nyertest hirdessen a kategóriadíj megosztásával.
 • A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt az eredeti helyszínt megtekintse.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja, a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni és 2011. július elsejéig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A pályázati díj utalására vonatkozó részletek:
  • A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával és a pályázati díj utalásával kapcsolatos részleteket.
  • A pályázati díj utalása a pályázó által benyújtott pályázat 4. és 5. sz. mellékletében meghatározott ütemezés alapján történik. A kiíró a pályázati díj részleteit az egyes ütemek befejezését és ellenőrzését követően, valamint a számla beérkezését követően utalja a pályázó bankszámlájára. A számlának minden esetben a pályázó nevére kell szólnia.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha a zsűri nyertesként értékeli, a pályázati támogatás utalásához a pályázó társasház adószáma is szükséges, valamint a társasház érvényes adószámát igazoló hivatalos dokumentumot a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg csatolja. Ha a társasház nem rendelkezik adószámmal, akkor azt megigényli az illetékes adóhatóságnál, és az igazoló dokumentumot ezt követően csatolja.
 • A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a kiíró részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a 06-40-421-421-es számon hívható telefonos ügyfélszolgálaton érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a www.allianz.hu oldal lakóközösségi tárlatából is, illetve igényelhetők a telefonos ügyfélszolgálaton.

Forrás: www.allianz.hu