palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Te filmed. Te nyarad. T-Mobile kisfilm pályázata

T-Mobile pályázatokA Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) szervezésében pályázat indul 2009. május 11-től, melyben azon, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik 2009. május 11. és 2009. június 10. között a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek (ideértve a T-Mobile általi levetíthetőséget) megfelelően kisfilmet töltenek fel a www.tefilmedtenyarad.hu honlapra (nevezés).

 1. A pályázatban részvételre szánt kisfilm témája T-Mobile szélessáv: az én internetem fesztiválokon és a 4. pontban meghatározott főbb tartalmi irányelvektől nem térhet el, valamint közerkölcsöt, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozást, jogszabályt stb. nem sérthet, és a kisfilm témájában a fesztivál hangulatnak, környezetnek vissza kell tükröződnie.Több, egymástól különböző kisfilm beküldése többszöri nevezést jelent, és a nyerési esélyeket növeli, de a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek nem megfelelő kisfilm, ugyanannak a kisfilmnek a többszöri feltöltése, illetve a fent megjelölt időszakon kívüli feltöltés nem jelenti a pályázatra történő nevezést. Azonos tartalmú filmek közül kizárólag az elsőként beérkezett kisfilm kerül értékelésre, és annak beküldője vehet részt a pályázaton. A pályázatra történő nevezés a jelen pályázati kiírás és feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

  A pályázatra beérkező kisfilmek fenti honlapon való megjelenítése (tárhelyszolgáltatás) díjmentes, azonban a feltöltéshez szükséges internet hozzáférés és használat feltételeit, költségeit a T-Mobile nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a résztvevők saját maguk viselik.

 2. A pályázaton minden Magyarországon élő, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, kivéve az Activity Group Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. dolgozóit, értékesítési partnereit és reklámügynökségeit, illetve azok hozzátartozóit.A pályázó (a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek való megfelelés érdekében) a regisztrációval és a pályázatra szánt kisfilm feltöltésével egyben kéri a Magyar Telekom Nyrt.-t, mint a pályázat kiíróját, hogy az általa a pályázatra nevezett kisfilme(ke)t, amennyiben az(oka)t a bíráló bizottság arra alkalmasnak ítéli, a www.tefilmedtenyarad.hu honlapon megjelenítse és a VOLT, Balaton Sound és Campus fesztiválokon a T-Mobile Teraszon biztosított közvetítő felületen lejátssza.
 3. A pályázat hivatalos oldala a www.tefilmedtenyarad.hu. Minden résztvevő pályázó, erre a honlapra töltheti fel a benevezni szándékozott kisfilmjét/kisfilmjeit, a honlapon történt regisztrációt követően. A kisfilm feltöltése során a pályázónak meg kell adni, hogy melyik fesztivál díjra pályázik, egy kisfilmmel csak egy fesztivál díjért lehet pályázni. Egy pályázónak regisztrálni több kisfilm feltöltése esetén is csak egyszer, a legelső feltöltést megelőzően szükséges. A jelen kiírásban megadott honlapra feltöltő valamennyi személy az általa feltöltött kisfilm tartalmáért saját maga felel. A T-Mobile fenntartja magának azt a jogot, hogy minden olyan kisfilmet, amely közerkölcsöt, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozást, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, valamint a későbbiekben maghatározott fő irányelveknek nem felel meg, illetve olyan zenét tartalmaz, amely a pályázati kiírásban nem szerepel, a pályázaton való részvételből kizárja.A nevezésre szánt kisfilmeknek a következő követelményeknek kell elsődlegesen megfelelnie:
  • a kisfilm minimum 15 másodperc lehet és teljes hossza nem haladhatja meg a 2 percet
  • minden kisfilm végén fel kell tüntetni a készítő teljes nevét (vezetéknév és keresztnév), ennek elmulasztása egyben azt jelenti, hogy a pályázó a nevének feltüntetését a 2. pontban meghatározott esetre nem kéri.

  A 2009. június 10-én éjfélig beérkezett pályázatok egy előszűrésen vesznek részt (az előszűrést az Activity Group Kft. a T-Mobile által megadott szempontok, a jelen pályázati kiírás és feltételek alapján végzi). Amely pályázatok ezen kritériumoknak megfelelnek, azokat egy háromtagú bíráló bizottság értékeli 2008. június 16-ig. A zsűri által legjobbnak ítélt pályázat készítője a 5. A pályázat fődíja pontban meghatározott fődíjra válik jogosulttá. A pályázók a regisztráció során kapott regisztrációs kód alapján kerülnek azonosításra és a háromtagú bíráló bizottság döntése alapján kialakult eredményt követően a nyertes pályázó három munkanapon belül, de legkésőbb 2009. június 20-án, e-mailben értesítést kap a díj átvételének időpontjáról és módjáról.

  A T-Mobile azt a személyt tekinti nyertes pályázónak, akinek a kisfilmjét a bíráló bizottság a legjobbnak ítéli, és aki a regisztráció során kapott kóddal, valamint személyazonosságának igazolásával igazolni tudja magát. A fődíj a T-Mobile által biztosított helyszínen (címe: 1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7.), kerül átadásra a T-Mobile által postázott értesítő levél ellenében. Az értesítő levelet T-Mobile az e-mailben történő értesítés során az értesítő e-mailt fogadó személy által megadott névre és címre postázza. Amennyiben a postázás sikertelen vagy a fődíj átadása a nyertes pályázó részére 2 munkanapon belül bármely okból nem lehetséges, a fődíjra a háromtagú bíráló bizottság által második legjobbnak ítélt pályázó válik jogosulttá. Amennyiben a fődíj átadása a második legjobbnak ítélt pályázó részére 4 munkanapon belül bármely okból nem lehetséges a fődíjra a harmadik legjobbnak ítélt pályázó válik jogosulttá.

  A T-Mobile fenntartja magának a jogot, hogy a díj átadásáról fénykép-, és/vagy videó felvételt készítsen. A pályázó a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen felvételeket a T-Mobile külön díjazás nélkül szabadon,időkorlát nélkül felhasználja.

 4. Főbb tartalmi irányelvek

  1. Ne légy bántó – Ne tölts fel fenyegető, ízléstelen, rágalmazó, mások személyiségi jogait vagy emberi méltóságát sértő, gyűlöletkeltő, uszító anyagot. Ne is írj ilyen tartalmú megjegyzéseket.
  2. Ne támadd a kisebbségeket – Ne tölts fel, ne publikálj olyan tartalmakat, amik a kisebbségeket bármilyen formában sérthetik.
  3. Ne add ki magad másnak – Ne add ki magad hivatalos képviselőnként, ne tegyél úgy, mintha egy másik felhasználó volnál, ne publikálj más nevében.
  4. Ne hamisíts – Ne hamisíts azonosítókat, ne használd másét.
  5. Ne plagizálj, ne lopj – Ne tölts fel olyan anyagokat, amelyeknek a közléséhez nincs jogod, vagy amit más már feltöltött.
  6. Ne sértsd mások jogait – Ne tölts fel, ne publikálj, illetve semmilyen formában ne tegyél hozzáférhetővé olyan tartalmat, amely szerzői jogot, kereskedelmi titkot, szabadalmat, védjegyet vagy bármilyen tulajdonosi jogot, vagy egyéb jogot, jogszabályi előírást sérthet.

  A tartalmi irányelvek betartásáért a pályázó szavatosságot vállal, azok megszegéséért, az abból eredő károkért a pályázó maga felel.

 5. A pályázat fődíja:

  1 db VOLT fesztiválcsomag, melynek tartalma:

  • 4 db egyszemélyes, négy napos VIP bérlet a rendezvényre
  • 1 db 40 000 Ft értékű italbón, mely a rendezvény ideje alatt a T-Mobile Café pultjánál alkoholmentes italra váltható be
  • 4 személyre szóló borkóstolóval egybe kötött estebéd Sopronban a rendezvény egyik napján

  1 db Balaton Sound fesztiválcsomag, melynek tartalma:

  • 4 db egyszemélyes, négy napos VIP bérlet a rendezvényre
  • 1 db 40 000 Ft értékű italbón, mely a rendezvény ideje alatt a T-Mobile Terasznál alkoholmentes italra váltható be
  • 4 személyes vitorlázás a Balatonon a rendezvény ideje alatt

  1 db Campus fesztiválcsomag, melynek tartalma:

  • 4 db egyszemélyes, négy napos VIP bérlet a rendezvényre
  • 1 db 40 000 Ft értékű italbón, mely a rendezvény ideje alatt a T-Mobile Terasznál alkoholmentes italra váltható be
  • 4 személyre szóló belépő a Debreceni Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe

  A díjakkal kapcsolatos adóterheket Magyar Telekom Nyrt. vállalja. A fődíj változtatásának jogát a Magyar Telekom Nyrt. fenntartja. A fődíj készpénzre nem váltható, és nem átruházható. A fődíj átvételének feltétele az átvételhez szükséges adatok megadása és a vonatkozó szabályzatok elfogadása.

  A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot módosítsa vagy megszüntesse, bármilyen módosítás vagy megszűnés esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a változás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

  Magyar Telekom Nyrt. a pályázaton résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A pályázat alapjául szolgáló adatokat a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

  A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: www.tefilmedtenyarad.hu