palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tervezz liftet az Egri várba!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő „Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése” című országos nyílt, titkos építészeti tervpályázata.

A tervpályázati eljárás tárgya: Eger egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjának, a Várnak új, attraktív emelőberendezéssel megvalósítandó (akadálymentes) közlekedési javaslatának kidolgozása, amely megkönnyíti a Vár területének gyalogos megközelítését.

A tervpályázati eljárás célja
Jelen tervpályázati eljárás célja, a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor a műemléki környezetbe és a városképbe illeszkedő építmény tervkoncepciójának és tervezőjének kiválasztása, a részletes tervezési feladat szakmai koncepciójá-nak megalapozása
– a kialakítás műszaki feltételeinek- és igényeinek tisztázása;
– továbbtervezésre alkalmas tervdokumentáció készítése.

A tervpályázati eljárás fajtája: Jelen eljárás az uniós értékhatárt el nem érő, országos, nyílt titkos tervpályázati eljárás.

A tervpályázat lebonyolítására irányadó jogszabályok
•a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.)
•a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (a Továbbiakban: Korm. rendelet)
•az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet)
•a tervpályázati felhívás és dokumentáció

Az eljárásban pályaművet benyújtó tervezőknek figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokra, így különösen de nem kizárólagosan az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott követelményekre.

A pályázaton való részvétel feltételei
A tervpályázaton az a természetes, vagy jogi személy indulhat, aki az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelel és jelen pályázati dokumentáció feltételeit elfogadja, a terve-zési feladat elkészítésére vállalkozik. A tervpályázaton nem indulhat az a természetes, vagy jogi személy aki, vagy amely szakmai tevékenysége körében három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

Alkalmassági feltételek
Pályázónak a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész 2. – szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie a pályázat eredményhirdetésének időpontjá-ban. A feladat ellátáshoz megfelelő „É” jogosultság és a Magyar Építész Kamara honlap-ján (www.mek.hu) található hivatalos névjegyzékben (MEKON) szereplés szintén pályá-zati feltétel.
Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti országban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegyzett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

Letölthető dokumentum

tervpalyazati-kiiras-eger-20190724_5d3aac2b7e840

Mellékletek

A tervpályázat időrendje

  • Tervpályázat meghirdetése (hirdetmény fel-adása): 2019.07. 26.
  • Helyszíni szemle: 2019.08.08 10: 00 óra; Helyszíni bejárás kiinduló helye: 3300 Eger, Dobó utca 30. alatti épület bejárata
  • Kérdések feltételének határideje: 2019.08.12. 16: 00 óra
  • Kérdések megválaszolásának határideje: 2019.08.15.
  • Pályázatok benyújtásának határideje: 2019.09.23. 16:00 óra
  • Pályázati eredmények kihirdetése, díjak át-adása: 2019.10.04. 10:00 óra
  • A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2019.10.04. 10:00 óra
  • Díjazásban nem részesült pályaművek vissza-adása: 2019.10.14.-ig

A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló bruttó összeg: 9.000.000 HUF

A díj legmagasabb bruttó összege: 3.000.000 HUF
A díjazás, vagy megvétel legkisebb bruttó összege: 500.000 HUF