palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tisztelet – felelős magatartás a virtuális társadalmi színtéren képzés pályázat oktatóknak

Pályázati felhívás az Európa Tanács által a 2013/14-es akadémiai évre tanárképzők számára meghirdetett modulra.  A tréning címe:  Tisztelet – felelős magatartás a virtuális társadalmi színtéren.  A tréning  azzal foglalkozik, milyen szerepet játszhatnak az oktatók  az új szociális térben való  felelős hozzáállás  és magatartás kifejlesztésében az emberi jogok értékeire alapozva.
2. Modulsorozat.: Tisztelet – felelős magatartás a virtuális társadalmi színtéren
Száma: CoE 2013 1112-1115 RESP
Az Európa Tanács Pestalozzi Programja és az Európai Ifjúsági Alapítvány közös szervezésében.
A tréning tartalmi leírása  a  mellékletben és az alábbi linken olvasható: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/what/modresp_en.asp
Rövid összefoglaló: Az utóbbi évtizedekben alapvetően megváltozott a média környezet. Ma már  az ebben az új  technológiai eszközök (internet, mobiltelefon, szociális hálózatok stb.) által biztosított szociális térben való felelős és kritikus viselkedés, kommunikáció részei a demokratikus társadalmak fenntartásához és továbbfejlesztéséhez tartozó kompetenciáknak. A tréning  azzal foglalkozik, milyen szerepet játszhatnak az oktatók  az új szociális térben való  felelős hozzáállás  és magatartás kifejlesztésében az emberi jogok értékeire alapozva.
A Pestalozzi Program képzéseinek fő célja, hogy oktatási szakembereket az Európa Tanács értékeinek közvetítőivé képezzen.  A modul két néhány napos  tréningből és a tréningek között online végzett tevékenységekből áll 12-18 hónapon keresztül. A munka 3 pilléren alapszik:
 • Tartalom:Európa Tanácsi projekt eredmények, elvek és értékrend
 • Módszertan:  tanulóközpontú, egymástól tanulás módszere, közös érdeklődésre számot tartó témák mentén közös munka többféle környezetbe illő megoldások kidolgozásán
 • Kompetenciafejlesztés négyoldalú megközelítése:  érzékenység és  tudatosság  fejlesztése; tudás és  megértés fejlesztése; egyéni gyakorlat; társadalmi gyakorlat
Munkanyelv: angol és francia (a tréningeken a két nyelv közötti tolmácsolás biztosított)
Helyszín: European Youth Centre of the Council of Europe, Strasbourg
„A” modul időpontja: 2013. november 12-15.
„B” modul időpontja: 2014. tavasz
Pályázásra jogosultak köre/célcsoport: tanárképzés és  -továbbképzés területén dolgozók akár a formális vagy a nem-formális oktatás területéről, felnőttoktatás, felnőttképzés területéről, akik vitaképesek angolul vagy franciául.
A résztvevőknek elkötelezettnek kell lenniük egy közös nemzetközi munkában való részvételre 12 hónapon keresztül, és oktatási projektek/képzési anyagok kifejlesztésében és kipróbálásában.
Feladatok:
 • olvasás és írásbeli felkészülési  tevékenység
 • aktív részvétel az A és B modulon, Európai Ifjúsági Centrum, Strasbourg
 • oktatási projekt/képzési anyag kifejlesztése és tesztelése az A modul és a B modul között; információcsere és beszámolás az online munkafelületen
 • anyagok felülvizsgálata és a források készre szerkesztésében való részvétel
 • elkészült anyagok disszeminációja jövőbeni tréningeken
 • a program disszeminációja helyi, regionális és hazai környezetben és a többi résztvevővel online együttműködés folytatása önműködő hálózatként
Munkaterhelés: 120-150 munkaóra (modulokkal együtt). A tréning elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.
Mit biztosítanak?  : Az  elfogadott pályázók szállás-  és étkezési költségeit az Európa Tanács fedezi.  Az útiköltséget a pályázónak vagy intézményének kell megelőlegeznie, és azt az Európa Tanács az útiköltség elszámolás és a csatolt, kiutazást igazoló dokumentumok alapján utólag megtéríti.
Pályázás módja: a jelentkezéshez szükséges beadni:
 • magyar és angol/francia nyelvű (modul munkanyelvei) rövid szakmai önéletrajz
 • magyar és angol/francia  (modul munkanyelvei)   nyelvű ismertető a modul témájával kapcsolatban a pályázó eddigi tevékenységéről és jövőre vonatkozó terveiről, amely tartalmazza
 • hogyan kapcsolódik a modul a munkájához, milyen tevékenységeket végzett  eddig  a témához kapcsolódóan
 • hogyan tud hozzájárulni a modul keretében végzett munkához
 • mivel tud a modul hozzájárulni a munkájához és hogyan tudja hasznosítani a tanultakat a munkája során
A pályázatok bírálata: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előértékelést végez, de a pályázatokról a végleges döntést az Európa Tanács hozza meg.
Letölthető dokumentumok
A pályázatot a  elektronikusan  a dora.szentirmai@emmi.gov.hu e-mailcímre; valamint papíralapon a következő postai címre juttassák el 2013. május 21-ig:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzetközi és Külhoni Magyar Oktatási Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest
Szalay utca 10-14.
Pályázati határidő (a postai feladás dátuma!): 2013. május 21.(kedd)