palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az Európa Tanács által a 2013/14-es akadémiai évre tanárképzők számára meghirdetett Szexuális nevelés modulra

Pályázat az Európa Tanács által a 2013/14-es akadémiai évre tanárképzők számára meghirdetett Szexuális nevelés modulra. Az Európa Tanács  Pestalozzi Programja és az  „Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért” programja közös szervezésében.
Modulsorozat: Szexuális nevelés (Személyi(ség)fejlődés, diszkrimináció- és erőszakmegelőzés)
Száma: CoE 2013 1008-1011 SEXEDU
A tréning tartalmi leírása  a  mellékletben és az alábbi linken olvasható: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/what/modsexedu_en.asp
Rövid összefoglaló:  Minden egyén életének szexuális vonatkozásai, a szexualitással kapcsolatos magatartás és attitűdök hatással vannak az emberi méltósághoz, az önmeghatározáshoz való jogra, a személyi fejlődésre,  és ezáltal  egyéni jogi felelősséget is tartalmaznak. A szexuális nevelés gyakran nem ad teljes képet, nem foglalja magában az emberi méltóság és tisztelet, szexuális irányultság, autonómia, önállóság, társas kapcsolatok, barátság és szerelem teljes  spektrumát. A „felvilágosító oktatás”  nem készíti fel a fiatalokat az érzelmi és szexuális  kapcsolatok kihívásaira. A tréning arra készíti fel a tanárokat, hogy a szexuális nevelés során az egészséges kapcsolatépítés, az  élet szexuális vonatkozásainak megértését is integrálják az oktatásba.
A Pestalozzi Program képzéseinek fő célja, hogy oktatási szakembereket az Európa Tanács értékeinek közvetítőivé képezzen.  A modul két néhány napos tréningből és a tréningek között online végzett tevékenységekből áll 12-18 hónapon keresztül.
A munka 3 pilléren alapszik:
 • Tartalom:Európa Tanácsi projekt eredmények, elvek és értékrend
 • Módszertan:  tanulóközpontú, egymástól tanulás módszere, közös érdeklődésre számot tartó témák mentén közös munka többféle környezetbe illő megoldások kidolgozásán
 • Kompetenciafejlesztés négyoldalú megközelítése:    érzékenység és  tudatosság  fejlesztése; tudás és  megértés fejlesztése; egyéni gyakorlat; társadalmi gyakorlat
Munkanyelv: angol és francia (a tréningeken a két nyelv közötti tolmácsolás biztosított)
Helyszín: European Youth Centre of the Council of Europe, Strasbourg
„A” modul időpontja: 2013. október 8-11.
 „B” modul időpontja: 2014. tavasz
A pályázásra jogosultak köre/célcsoport:  tanárképzés és továbbképzés területén dolgozó tanárképzők, akiknek  lehetőségük van szexuális neveléssel kapcsolatos oktatási projekteken dolgozni és vitaképesek angolul vagy franciául.
A résztvevőknek elkötelezettnek kell lenniük egy közös nemzetközi munkában való részvételre 12 hónapon keresztül, és oktatási projektek/képzési anyagok kifejlesztésében és kipróbálásában.
Feladatok:
 • olvasás és írásbeli felkészülési tevékenység
 • aktív részvétel az A és B modulon, Európai Ifjúsági Centrum, Strasbourg
 • oktatási projekt/képzési anyag kifejlesztése és tesztelése az A modul és a B modul között; információcsere és beszámolás az online munkafelületen
 • anyagok felülvizsgálata és a források készre szerkesztésében való részvétel
 • elkészült anyagok disszeminációja jövőbeni tréningeken
 • a program disszeminációja  helyi, regionális és hazai környezetben és a többi résztvevővel online együttműködés folytatása önműködő hálózatként
Munkaterhelés: 120-150 munkaóra (modulokkal együtt). A tréning elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.
Mit biztosítanak?  : Az elfogadott pályázók szállás-  és étkezési költségeit az Európa Tanács fedezi. Az útiköltséget a pályázónak vagy intézményének kell megelőlegeznie, és azt az Európa Tanács az útiköltség elszámolás és a csatolt, kiutazást igazoló dokumentumok alapján utólag megtéríti.
Pályázás módja: a jelentkezéshez nyomtatott formában szükséges beadni:
 • magyar és angol/francia nyelvű (modul munkanyelvei) rövid szakmai önéletrajz
 • magyar és angol/francia (modul munkanyelvei) nyelvű ismertető a modul témájával kapcsolatban a pályázó eddigi tevékenységéről és jövőre vonatkozó terveiről, amely tartalmazza
 • hogyan kapcsolódik a modul a munkájához, milyen tevékenységeket végzett eddig a témához kapcsolódóan
 • hogyan tud hozzájárulni a modul keretében végzett munkához
 • mivel tud a modul hozzájárulni a munkájához és hogyan tudja hasznosítani a tanultakat a munkája során
A pályázatok bírálata: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előértékelést végez, de a pályázatokról a végleges döntést az Európa Tanács hozza meg. Kézzel írt pályázatokat nem fogadunk el.
Letölthető dokumentumok
A pályázatot  elektronikusan  a  dora.szentirmai@emmi.gov.hu  e-mailcímre; valamint  papíralapon a következő postai címre juttassák el 2013. május 21-ig:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzetközi és Külhoni Magyar Oktatási Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest
Szalay utca 10-14.
Pályázati határidő (a postai feladás dátuma!): 2013. május 21.(kedd)