palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására előadó-művészeti szervezetek részére

Az  EMMI  az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. §-a alapján  nyílt pályázatot  hirdet  kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására előadó-művészeti szervezetek számára.  Altémák: (1.) Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű táncegyütteseinek támogatása; (2.)  Színházművészet – (2.1.) Katona József produkciós pályázat; (2.2) Országos forgalmazás támogatása; (2.3.) Külföldi forgalmazás támogatása; (3.) Weöres Sándor bábszínházi pályázat – (3.2.) Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi bemutatók megszületésének elősegítése; (4) Hazai színházi nevelési programok és színházi neveléssel kapcsolatos szakmai rendezvények támogatása; (5.) Hazai professzionális táncművészeti szervezetek támogatása – (5.1.) Kisköltségvetésű, új produkciók létrehozásának támogatása; (5.2.) Belföldi forgalmazás; (5.3.) Táncművészeti fesztivál, szemle szervezésének támogatása; (5.4.) Külföldi forgalmazás támogatása; (6.) Színház- és táncművészeti mobilitás támogatása
A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati  keretösszeg a  Magyarország  2012. évi központi költségvetéséről  szóló  2012. évi CCIV.  törvény  alapján  160 000 000  Ft.  A keretösszegből  2 000 000  Ft a pályázat elbírálásában részt vevő szakértői testületek tiszteletdíjára fordítandó.
A pályázatok támogatására nettó 158 000 000 Ft fordítható.
A pályázat keretösszege az  EMMI  2013.  évi költségvetésében a 20/13/5  Az előadóművészeti törvény  végrehajtásából  adódó feladatok  (működési és művészeti pályázatok)  elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. Az egyes altémákra fordítható nettó keretösszegek  meghatározása  jelen  kiírás  „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” fejezetében található.
A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok függvényében módosíthatnak az egyes altémákra meghatározott keretösszegeken.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázók köre:  létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek.  További, speciális kritériumokat az egyes altémák részletes ismertetője tartalmaz!
Altémák
1. altéma: Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű táncegyütteseinek támogatása
A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft.
2. altéma: Színházművészet
 • 2.1. altéma: Katona József produkciós pályázat. A megítélt összegnek részét képezi  a  szerzői támogatás, melyet a színház fizet ki. A  szerzőt jelen pályázat keretében bruttó 600 000 Ft szerzői támogatás illeti meg.
 • 2.2. altéma: Országos forgalmazás támogatása
 • 2.3. altéma: Külföldi forgalmazás támogatása
3. altéma:
 • 3.1. altéma: Weöres Sándor bábszínházi pályázat. A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként minimum 200 000 Ft, maximum 400 000 Ft
 • 3.2. altéma: Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi bemutatók megszületésének elősegítése. A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft.
4. altéma: Hazai színházi nevelési programok és színházi neveléssel kapcsolatos szakmai rendezvények támogatása. A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft.
5. altéma: Hazai professzionális táncművészeti szervezetek támogatása
 • 5.1. altéma: Kisköltségvetésű, új produkciók létrehozásának támogatása. A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 500 000 Ft
 • 5.2. altéma: Belföldi forgalmazás
 • 5.3. altéma: Táncművészeti fesztivál, szemle szervezésének támogatása. Az altémában elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 5 000 000 F
 • 5.4. altéma: Külföldi forgalmazás támogatása
6. altéma: Színház- és táncművészeti mobilitás támogatása. Támogatásra fordítható nettó keretösszeg: 24 800 000 Ft. A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft.
Letölthető dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje:  a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2013. május 16.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán:
 • Tarda Orsolya előadó-művészeti  és pályázati  referens a (00-36-1) 795-46-53-as  telefonszámon,
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán:
 • Kovács Krisztina  osztályvezető  a (00-36-1) 327-43-80-as telefonszámon  vagy  a krisztina.kovacs@nka.hu e-mail címen és
 • Szalay Mónika kollégiumi titkár  a (00-36-1) 327-43-75-ös telefonszámon vagy a monika.szalay@nka.hu e-mail címen