palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

#trafó25 – pályázat köztéri programok megvalósításának támogatására

Pályázati kiírás, új formanyelvű, interaktív, kortárs, közösségi produkció(k) létrehozására.

A Trafó Kortárs Művészetek Háza 25. születésnapja alkalmából ki szeretne lépni az épülete, az egykori transzformátorállomás adta keretek közül és kifelé, a jövő felé tekinteni, egy tágabb közönségnek örömet szerezni. Ezért olyan új formanyelvű, interaktív, kortárs, közösségi produkció(k) létrehozását kezdeményezi, amelyek köztéren valósulnak meg és amelyekkel nemcsak közönségét, közösségét erősítheti, hanem eljuthat azokhoz is, akik még nem ismerik az intézményt. A Trafó jelen pályázat kiírásával – missziójához híven – ösztönözni szeretné a különböző művészeti területről érkező alkotókat a közös gondolkodásra és alkotásra.

Olyan ideiglenes – vagy akár hosszabb távon is működtethető – együttműködések létrejöttét szeretné a pályázat támogatni, amelyek a helyi közösségek és a város kapcsolatát erősíthetik. Olyan pályaműveket várunk, amelyek középpontjában olyan (korunkat) meghatározó kérdések állnak, mint a

 • fenntarthatóság
 • együttműködés
 • egyén és közösség kapcsolata
 • életstratégiák
 • egyéni történetek
 • civil közösségek
 • szociális háló erősítése

Ennek megfelelően pályázni lehet közösségi performansszal, előadással, eseménnyel, projekttel, interaktív installációval és korlátozás nélkül más műfajhoz tartozó művekkel is.

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be állampolgárságára tekintet nélkül bármely 18. életévét betöltött természetes személy (csoport képviseletében is) vagy jogi személy.
A pályázható költségkeret: a maximálisan igényelhető összeg projektenként nettó 1.000.000 Ft
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás intenzitásának mértéke: maximum 100%
Pályázati díj: nincs
A pályázati cél megvalósítási időszaka: 2023. október

Pályázati követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy, legalább A4-es oldalnyi koncepció-leírást
 • a helyszínválasztás indoklását
 • költségvetést – a pályázat költségvetésének tervezésekor nettó összegeket kell feltüntetni!
 • ütemezést
 • a megvalósítandó projekt technikai paramétereit és igényeit
 • online referenciákat, weboldalt vagy digitális portfóliót
 • a pályázó elérhetőségeit

A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában, egybefűzve (max. 10 MB fájlnagyság, PDF dokumentum) kell elküldeni e-mailben az info@trafo.hu email címre.

Az email tárgya: 25 éves a Trafó

Határidő: 2023. március 15. 24:00

A pályázat beérkezéséről legkésőbb 2023. március 22. 24:00 óráig a pályázat kiírója elektronikus úton visszajelzést küld. Az elektronikus visszajelzés tartalmazza az esetleges hiánypótlás szükségességét. Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója jelen kiírás szerint és kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

A pályázatokról a Trafó munkatársai döntenek.

A bírálat szempontrendszere

 • a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
 • a pályaművek a kiírás tárgyához és a városi térhez való kapcsolódásának mértéke, szervessége, dialógus képessége
 • a közösségi mobilizálás mértéke, vagyis mennyire vonja be a pályamű a közönségét
 • a megvalósíthatóság, a költségek és az időzítés racionalitása

A pályázatnál előnyt jelent

 • a különböző műfajok kollaborációja
 • a fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés
 • felszabadító köztéri megmozdulás

A pályázat eredményéről a kiíró írásban értesíti a pályázókat.

A pályázati határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.