palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tüzelő felhívás 2015

tuzifa5000 fő alatti településen él? fával vagy szénnel fűt? nehézséget okoz a téli tüzelő beszerzése? Akkor az ön települése jogosult szociális tüzelőt (tüzifát és szenet) igényelni! Fogjon össze társaival és érdeklődjön együtt a polgármesternél, beadta-e már a pályázatot!

Beadási határidő: 2015. szeptember 30., szerda

Mi a szociális tüzelő támogatás? A szociális tüzelő támogatás egy 2011-ben bevezetett állami támogatás, amelyet a települési önkormányzatok hívhatnak le, a pénzből tüzelőanyagot vásárolhatnak, és azt szétoszthatják a rászoruló lakosság között. A program sok szempontból kritizálható, pl. azért, mert nem jelent hosszú távú megoldást (Mi a baj a szociális tüzelővel?), vagy azért, mert csupán az igények töredékét fedezi. Azonban az erre elkülönített pénzt mégsem kellene benne hagyni az államkasszában. Ezért indítottuk ezt a kezdeményezést.

A szociális tüzelőre fordítható keret idén 3 milliárd Ft.
A pályázat beadásáig azonban kevés idő van, mert a határidő 2015. SZEPTEMBER 30.

Értesítse mielőbb az önkormányzatát, hogy pályázzon szociális tüzelőre, hogy ne maradjon benn az erre elkülönített összeg az államkasszában!

MIT TEHET ÖN AZÉRT, HOGY ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZZON A SZOCIÁLIS TÜZELŐRE?

Az önkormányzatok jelentős része nem tud erről a lehetőségről, kérjük, terjessze a tüzelőigénylésről szóló információkat!

 • Tájékoztassa az önkormányzatot a pályázati lehetőségről. Kérdezze meg, hogy terveznek-e pályázatot benyújtani. Kérje meg polgármesterét, hogy legkésőbb szeptember 30-ig nyújtsa be a pályázatot!
 • A hivatalok sokszor vonakodnak a szétosztással járó bonyodalmaktól. Ajánlja fel segítségét a rászorulókkal való együttműködésben.
 • Tájékoztassa az önkormányzatot, hogy a pályázati adatlap az ebr42 önkormányzati információs rendszerben érhető el, ott kell kitölteni és onnan kinyomtatni. FONTOS: a kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen!
 • Amikor bemegy az önkormányzatba, lehetőség szerint legyen Önnél kinyomtatva a kormányhatározat szövege, ami mindössze 5 (Amennyiben nem tud nyomtatni, kérje meg az önkormányzatot, hogy nyomtassa ki a 1503/2015. (VII. 23.) kormányhatározatot.)
 • Amennyiben ismer olyan embereket településén, akik beletartoznak a kedvezményezettek körébe, azaz aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban részesülnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, értesítse őket, hogy keressék fel önkormányzatukat és kérjék fel a pályázat benyújtására.
 • Fogjon össze a kedvezményezettekkel, és nyújtsanak be írásos kezdeményezést polgármesterüknek és képviselőiknek címezve, amelyben kérjék fel őket a pályázat benyújtására és arra, hogy értesítsék Önöket a további fejleményekről. A település polgáraiként Önöknek ehhez joga van, ne érjék be szóbeli ígéretekkel. Töltse le „Lakossági kezdeményezés” formalevelünket.

Letölthető dokumentum

A legfontosabb tudnivalókat és a formalevelet aláírásokkal benyújthat az önkormányzatnak.

A tavaly nem pályázott hátrányos helyzetű (nem kell önrészt fizetniük) települések listája:

eddig nem palyazott tepeulesek

MIT ÉS HOVA KELL BENYÚJTANI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SZEPTEMBER 30-IG?

 • az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött pályázati adatlapot elektronikusan és papír alapon is (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva);
 • a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolatát;
 • a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, amennyiben települése nincs benne ebben a településjegyzékben (az önrész alól mentesülő települések listáját ld. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez,), illetve amennyiben az igazolás szükséges;
 • az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó rendelet 75. paragrafusának 2. pontjában listázott nyilatkozatokat (ld. Ávr. 75. (2));
 • a pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. szept. 30., a papír alapon történő beadás és a kiegészítő dokumentumok elküldésének határideje 2015. okt. 1.;
 • a papír alapú pályázatot és a kiegészítő dokumentumokat a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtani.

LEGYEN TISZTÁBAN A LEGFONTOSABB PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEKKEL:

 • 5000 fő alatti lélekszámú települések pályázhatnak;
 • a támogatásból az önkormányzat tűzifát és szenet is vásárolhat;
 • egy háztartás legfeljebb 5 m3 tűzifát vagy 10 mázsa szenet kaphat;
 • az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet;
 • a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb háztartásonként 2 m3 tűzifa mennyiséget (keményfa esetén, bizonyos megyékben puhafa esetén 3 m3-t), illetve 6 mázsa szenet igényelhet az önkormányzat;
 • a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14-15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500-8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500-3000 Ft/mázsa+áfa a település elmaradottságától függően;
 • a rendelet pontosan részletezi honnan és milyen minőségű fát, illetve szenet lehet beszerezni (±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifa a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól; 20-40 mm átmérőjű barnakőszén);
 • a települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha azt a meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni;
 • a támogatás elnyerése után az önkormányzati testületnek rendeletet kell hoznia a tüzelőanyag szétosztásáról rászorultság alapján, amelynek legkésőbb a vásárlást követő 10. napon kell hatályba lépnie.

 MI A FINANSZÍROZÁS MÓDJA?

 • a támogatást a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja;
 • a települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig köteles kiosztani a rászorulók részére.

Kérjük, a tuzifakampany@gmail.com címre írja meg, hogy településén milyen eredményre jutott, és azt hogyan érte el. Blog: www.tuzifakampany.wordpress.com  T: 70/771-3576 (Peták Péter), 70/217-2601 (Sebály Bernadett)