palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Üdülési támogatás Szociális, gyermekvédelmi és Gyermekjóléti intézmények Munkavállalói részére

 „Pihenő gondoskodás” Üdülési támogatás Szociális, gyermekvédelmi és Gyermekjóléti intézmények Munkavállalói részére

 

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint

 • aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1-2. sz. melléklete által felsorolt munkakörök valamelyikében foglalkoztatott.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a 150.000 Ft-ot és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: Munkáltatói igazolás, amely kizárólag az Alapítvány által kiadott formanyomtatványon nyújtható be. A nyomtatványon kötelező kitölteni a munkáltató ágazati azonosítóját, valamint a munkavállaló szakképesítését.

Támogatás összege: A pályázó részére 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítunk, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Munkáltatói igazolás
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

Általános pályázati feltételek

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.

Cím:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

 • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
 • A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
 • A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
 • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
 • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
 • Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06 1 371 32 42

 Forrás: www.erzsebetprogram.hu