palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben pályázat

Svajci Alap pályázatA Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben”

A pályázati alap teljes vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 110 millió Ft.

A támogatás célja
A támogatás célja, hogy Kazincbarcikai kistérség gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban ösztönözze új munkahelyek létrehozását, a térségben működő vagy ott beruházó vállalkozások fejlesztésével.

 1. A támogatás odaítélésének speciális céljai, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait illetve célcsoportjait, az alábbiak:
  • Az info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása. Előny, ha a felsorolt területeken fejleszteni kívánó vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve)
  • Új termékek fejlesztése, illetve bevezetése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari ágazatban és gépiparban, anyagvizsgálatban. Előny, ha a vállalkozás ipari park címmel rendelkező területen települ le, vagy már ott működik, vagy ha a tervezett új
   kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le.
  • A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítását (pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését szolgáló beruházások támogatása, melyek térben vagy együttes szolgáltatás-kínálatban illeszkednek a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai vonzerőfejlesztés és kistérségi promóció témákhoz (Kolorcity-koncepció)
  • Kezdő vállalkozások elindításának, illetve kis-, mikro-vállalkozások növekedésének az ösztönzése. Előny, ha a vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve)

A fenti speciális célokban szereplő ágazati területek pontosítása a VI. sz. mellékletben található.

Horizontális célok, mely célokhoz való hozzájárulás előnyt jelent a pályázatok értékelésnél

 • A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére
 • A helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése
 • Megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása
 • Az energiatakarékosságot, környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósítása

A rendelkezésre álló forrás

A pályázati keret teljes támogatási összege minimálisan 73 392 395 Ft. Az összeg még változhat attól függően, hogy a megvalósítás alatt lévő projektek forrásfelhasználása miként változik.

A támogatás összege
Az egyes prioritásokban a benyújtott pályázatok számára megítélhető támogatás tervezett minimális és maximális összege az alábbiak szerint alakul (Ft):

Prioritások (Minimális – Maximális Ft)

 1. Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése:  1 000 000 – 10 000 000
 2. Műanyagipari, vegyipari ágazatban és gépiparban, anyagvizsgálatban termékfejlesztés:  1 000 000 – 7 500 000 – 10 000 000
 3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 1 000 000 – 10 000 000
 4. Kis-, mikro- és ezen belül kezdővállalkozások fejlesztése, ezen belül új újszerű termék és szolgáltatás, illetve technológia alkalmazás bevezetése esetén 500 000- 3 000 000
 5. legalább 1 db új teljes munkaidős (napi 8 óra) munkahely teremtése esetén -– 2 év kötelező fenntartással 5 000 000

A támogatás formája
A támogatás a kisprojekt végrehajtó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), amely – támogatási kategóriáját tekintve lehet i.) regionális beruházási támogatás, ii.) csekély összegű („de minimis”) támogatás, vagy iii.) képzési támogatás. A támogatás igénybe venni kívánt kategóriájáról a kisprojekt végrehajtó nyilatkozhat, figyelembe véve az alábbiakat:

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában a kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
 • A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

Egy projekten belül mind a csekély összegű mind a regionális beruházási támogatás igénybe vehető.

A „Kis-, mikro- és ezen belül kezdővállalkozások fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódó tanácsadás költségének támogatása 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű („de minimis”) támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke
Az adott pályázat tárgyát képező projekthez kapcsolódóan, figyelembe véve más európai uniós vagy állami támogatásból származó forrásokat is– beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokat is – az elnyerhető maximális támogatás összesen nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitás értékeket, figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó szabályokat is.
Az 1- 3 prioritás esetén a fentiek figyelembe vételével a maximális („referencia”) támogatási arány regionális beruházási támogatás és csekély összegű támogatás esetén

 • mikro- és kisvállalkozások esetén 60%,
 • középvállalkozások és nagyvállalatok esetén 50%.

A C1 pont tartalmazza, hogy mely tevékenységek esetén lehetséges de minimis jogcímű támogatás alkalmazása.

4. prioritás esetén a Kis-, mikro- és ezen belül kezdővállalkozások fejlesztésére nyújtandó csekély összegű („de minimis”) támogatás esetén a támogatás mértéke 90% kezdő (a pályázat meghirdetését követően, vagy a benyújtása után újonnan alapított, vagy indított) vállalkozások, egyéni vállalkozások esetén és 70% a már korábban működő kis-, mikro-vállalkozás esetén.
Mindegyik prioritáshoz kapcsolódóan a Képzési támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

 • szakképzés esetén a támogatható költségek 25 %-át, és
 • általános képzés esetén a támogatható költségek 60 %-át.

A támogatási intenzitás a támogatható költségek 90%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

 • 10 százalékponttal, a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén;
 • 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják.

A Kisprojekt végrehajtók köre
A pályázaton részt vehetnek a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
 • egyéni vállalkozók,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók (EVA),
 • jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcikai kistérség területén tevékenységet végző, vagy a kistérségben letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kazincbarcikai kistérségben székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és a kazincbarcikai kistérségben telephellyel kell rendelkezniük a kisprojekt végrehajtó vállalkozásoknak, illetve a telephelyet a támogatás eredményeképpen létre kell hozniuk. 

A projekt konzorciumban nem megvalósítható.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 1.. 15.30.

Letölthető dokumentum

kazincbarcika_palyazati_felhivas_teljes_4

Helye:
Polgármesteri Hivatal
Kazincbarcika, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. szoba.
A pályázat benyújtása határidejének a pályázati dokumentáció beérkezésének határideje számít. A pályázatok személyes is benyújthatók. A pályázatokat mindennap a fentiekben megadott címen lehet benyújtani reggel. 9.00 és 15.30.

Kérjük, hogy amennyiben lehet a benyújtás előtt szíveskedjenek személyesen egyeztetni Juhász-Nagy Judit tanácsadóval, Tel: 48/514-731, Az Alap lebonyolítója nyilvános tájékoztató fórumot tart, ahol lehetőség van a pályázattal kapcsolatos kérdések feltételére.

A fórum helye és ideje: 2016. január 6.. 10.30 óra. Helyszín: Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ (Kazincbarcika, Rákóczi ér 9.), emeleti rendezvényterem