palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vodafone Digitális Díj

A Vodafone Magyarország Alapítvány az Effekteam közreműködésével ismét meghirdeti Vodafone Digitális Díj című pályázatát. A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában: Digitális Esélyegyenlőség, Digitális Társadalom és Bolygó és Fenntarthatóság.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:

 1. Digitális Esélyegyenlőség
  Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok digitális felzárkózást segítik, így életük a pályázatban bemutatott megoldásokkal teljesebbé válhat.
 2. Digitális Társadalom
  Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek az emberek számára megkönnyítik az digitális eszközök mindennapi használatát, így életüket teszik könnyebbé az okos megoldások elterjesztése által.
 3. Bolygó és Fenntarthatóság
  Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív zöld megoldásokkal, amelyek az előző két kategóriához kapcsolódóan hozzáadott értéket nyújtanak a környezettudatosság és fenntarthatóság elvei/eszközei/módszerei segítségével.

A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.
Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.
Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2020. március 6–ig a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-atarsadalomert# digitalis-dij oldalról letölthető pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vodafonedigitalisdij@effekteam.hu.

A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel

 • hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.

Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • pályázó önéletrajza;
 • pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
 • pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.
  Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
 • magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
 • nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
 • nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
 • büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
 • a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
 • jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
A Vodafone Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.
A Vodafone Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (1) 700-0020

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.
A pályázati projektet a nyertes pályázóknak 2020. május 1. – november 15. között lehet megvalósítani.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • a költség azonosítható és ellenőrizhető
 • észszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
 • Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

Letölthető dokumentumok

Vodafone_Palyazati_Felhivas
Pályázati adatlap
Jelentkező nyilatkozata
Adatkezelési tájékoztató a Vodafone Magyarország Alapítvány által kiírt Vodafone Digitális Díj 2020 pályázatára jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

Beküldési határidő: 2020. március 6

Vodafone Digitális Díj