Ceruzaretro pályázat

“A ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van… A ceruza igazi erénye: mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.” Ceruza Retro megnevezéssel pályázatot hirdet a Teljes Ember Akadémia Kft.!

A Pályázat célja: A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet egy hétköznapi használati tárgy – a CERUZÁHOZ – fűződő jelentés újraértelmezésére, esetlegesen a régi ceruzák újrahasznosíthatóságára és egyben ösztönözzünk téged a szunnyadó kreativitásod felébresztésére. A Nyeremény tanfolyamok célja pedig, hogy megismerhesd azt a jobb agyféltekés látásmódot, amivel kiteljesítheted az életedet!

Kik pályázhatnak: A Pályázatra a 2012. évben tizenhatodik (16.) életévüket betöltött személyek 3 fős csapatokban jelentkezhetnek. A pályázónak a pályamunka megalkotásához +2 csapattagot kell bevonni, a csapattagok megnevezése kötelező, mely későbbiekben nem módosítható.

A Pályázóknak nevezési díjat nem kell fizetni. A Pályázó adatait harmadik félnek nem adjuk át, a 9.,-es Adatvédelemről szóló pontban rögzítettek szerint kezeljük.

A pályamunka: A pályázók a Pályázatra figyelemfelkeltő, és az újraértelmezés kreatív üzenetét hordozó, saját maguk által kézzel készített alkotást nyújthatnak be. Pályamunkaként csak ceruzából vagy ceruzákból és papírból összeállított, térbeli kiterjedésű alkotást fogadunk el.

Technikai feltételek:

  • A pályamunkának mindenképpen minimum 1 db ceruzát vagy ennek részeit (ceruzareszelék, ceruzabél, radír stb….) és papírt kell tartalmaznia. A felhasználható ceruzáknak maximális darabszáma korlátlan.
  • A pályamunka nem lehet ceruzát ábrázoló rajz vagy festmény, fotó illetve egyéb ceruzát ábrázoló vagy arról készített 2 dimenziós alkotás.
  • A pályamű nagysága max. 40 x 40 x 60 cm-es térbeli kiterjedésű lehet. Minimális térbeli kiterjedése nincs meghatározva.
  • Magát a pályamunkát nem kell benyújtani, csak az alkotásról készített képet. A Kiíró a pályamunkákat bizonyos esetekben jogosult bekérni. A nyertes pályamunkákat kérjük/kérhetjük be, amik kiállításra kerülnek. Ezért az eredményhirdetés után ezek bekérése esetén a Pályázók azt benyújtani kötelesek.
  • A pályamunkáról készülő kép, amelyet be kell küldeni, nagysága maximum 1 MB, JPG, vagy PNG formátumúnak kell lennie.

A Pályázatra kizárólag a pályázó által készített, még nyilvánosságra nem hozott, eredeti alkotásról készített fotó, nyújtható be. A pályázó a pályamunkája benyújtásával hozzájárul annak nyilvánosságra hozatalához, szavatolja, hogy az nem sérti harmadik személy szellemi alkotásához fűződő jogát.

Egy pályázó ill. egy csapat legfeljebb egy alkotással pályázhat.

 A pályázaton való részvétel módja és feltétele:

  • A Pályázó elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket és regisztrálja magát a jelentkezési űrlap kitöltésével 2012. December 01-től. A regisztráció után 2012 December 15. és 2013 Január 20. között lehet a pályamunkáról a képet és a hozzá tartozó rövid leírást feltölteni, beküldeni. A feltöltés linkjéről a Pályázókat emailben, a www.jobbagyfeltekesrajzolas.hu honlapon és a Facebook oldalunkon is értesítjük.
  • A pályázaton való részvételnek további feltétele, hogy a pályázó a   http://facebook.com/jobbagyfeltekesrajzolas oldalra feltöltött alkotásával minimum 30 lájkot szerezzen a Facebook ismerősei körében, legkésőbb 2013. Január 20.-ig.

A regisztrációs lap kitöltésével és az elkészült pályamunkát bemutató kép feltöltésével a Pályázó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen nevezési és részvételi feltételeket.

A pályaművek elbírálása és díjazás:

A zsűri a pályaműveket újszerűség, innováció, humor, kreatív eszközfelhasználás, esztétikai szempontokat figyelembe véve választja ki, es a legjobb pályaműveket a 6., pontban részletezett módon díjazza.

A pályaművek zsűrizését a www.jobbagyfeltekesrajzolas.hu (Teljes Ember Akadémia Kft) munkatársaiból álló szakmai zsűri végzi. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

A hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó, valamint az elvárható színvonalat el nem érő, vagy tévesen értelmezett, továbbá a határidőn túl beérkezett pályamunkákat a Kiíró a Pályázatból kizárja.

A Kiíró a feltöltött pályamunkákat jogosult megvizsgálni és a jogsértő vagy a fentebb felsoroltakat tartalmazó pályamunkákat, (határidőn túli) a Pályázatból kizárni. Azonban a Kiíró az ilyen tartalmak vizsgálatára nem köteles és a jogsértő tartalommal kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár.
A pályázó szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből (munkából) semmilyen elemet anélkül, hogy azt a szerzői jog vagy bármilyen egyéb jog jogosultja írásban nem engedélyezte. Nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, a Kiíró vagy harmadik személyek jó hírnevet sertő tartalmat; nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát.

A beküldött pályamunkákat a Kiíró nem köteles tárolni illetve megőrizni, továbbá a Pályázó részére visszaszolgáltatni.

A Pályázó által valótlan, hiányos vagy téves adatok megadásából eredően a Kiíró vagy a Pályázat lebonyolításában a Kiíró megbízásából résztvevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak.

A pályamunkák díjazása: A legjobb pályamunkákat beküldő csapatok között a zsűri a 20 legjobb pályamunkát választja ki, melyeket az alábbi módon díjaz.

Első helyezett pályamunka díja

A nyertes pályamunkát beküldő csapat  tagjainak mindegyike részt vehet egy 5 napos EREDETI Betty Edwards féle Jobb Agyféltekés Rajzolás tanfolyamon + 3 napos FESTÉSZET tanfolyamon.

A nyeremény értéke nyertesenként: 393.000,- forint/fő, összesen 1.179.000.- Ft értékben

Második helyezett pályamunka díja:

A nyertes pályamunkát beküldő csapat  tagjainak mindegyike részt vehet egy 5 napos EREDETI Betty Edwards féle Jobb Agyféltekés Rajzolás tanfolyamon

A nyeremény értéke nyertesenként: 305.000,- forint/fő, összesen 915.000.- Ft értékben.

Harmadik helyezett pályamunka díjazása:

A nyertes pályamunkát beküldő csapat tagjainak mindegyike részt vehet egy 4 napos Jobb Agyféltekés Realisztikus Fotó Rajzolás + 3 napos SZÍNES rajzolás tanfolyamon

A nyeremény értéke nyertesenként: 101.000,- forint/fő, összesen 303.000.- Ft értékben.

A negyedik, ötödik és hatodik helyezett pályamunkák díjazása:

A nyertes pályamunkát beküldő csapatok tagjainak mindegyike részt vehet egy 4 napos Jobb Agyféltekés Realisztikus Fotó Rajzolás tanfolyamon

A nyeremény értéke nyertesenként: 53.000,- forint/fő, összesen 477.000.- Ft értékben.

A hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik helyezett pályamunkák díjazása:

A nyertes pályamunkát beküldő csapatok tagjainak mindegyike egy 25.000.- ft értékű ajándékutalványban részesül, amely beváltható a www.jobbagyfeltekesrajzolas.hu tanfolyamainak bármelyikén.

 A nyeremény értéke nyertesenként: 25.000,- forint/fő, összesen 300.000.- Ft értékben.

A tizenegyedik-huszadik helyezett pályamunkák díjazása:

A nyertes pályamunkát beküldő csapatok tagjainak mindegyike egy 15.000.- ft értékű ajándékutalványban részesül, amely beváltható a jobbagyfeltekesrajzolas.hu tanfolyamainak bármelyikén.

A nyeremény értéke nyertesenként: 15.000,- forint/fő, összesen 450.000.- Ft értékben.

 A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A nyertes Pályamunkák a www.jobbagyfeltekesrajzolas.hu oldalon, lesznek közzétéve 2013. január 31-től. Továbbá a nyerteseket a Pályázati regisztrációnál megadott elérhetőségeken, e-mailben és telefonon értesítjük legkésőbb 2013. január 31.–ig.

A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereményeket esetlegesen helyettesítő áruval kapcsolatban a Pályázók semmilyen követelést nem támaszthatnak a Kiíróval szemben.

A nyereményre vonatkozó egyéb adatok:

A pályázó csapatok nevezésükkel automatikusan elfogadják, hogy a nyertességük esetén a nyeremény – tanfolyam , ajándékutalvány – legkésőbbi felhasználhatósági időpontja: 2013. június 01.

 Helyszíne: Budapest

Adatvédelem

A pályázó a pályamunkája Pályázatra nevezéssel és a pályamunka beküldésével hozzájárul, hogy személyes adatait a Kiíró (mint adatkezelő) a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok a Kiíró adatbázisába bekerüljenek. A Kiíró a pályázó által megadott személyes adatokat az a pályázat lezárultát követő 120 napon keresztül kezeli, kivéve, ha a pályázó az adatok törlését kéri, vagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Kiíró további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül a Kiíró a pályázó személyes adatait nyilvántartásából törli.

A Kiíró, mint adatkezelő és az adatfeldolgozó a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a pályamunkáról készült kép beküldésével automatikusan elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a Pályázatot kiírók a Pályázattal, illetve a Teljes Ember Akadémia Kft. programjaival kapcsolatos publikációkban a pályamunkáról készült képeket térítésmentesen használják, akár a Pályázat zárása után is. Továbbá a Pályázatot kiíró Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy a Pályázatra beküldött fotókat saját kiadványaikban, illetve a honlapjaikon mindenféle egyéb külön díjazás nélkül felhasználják.

A Pályázók tudomásul veszi, hogy a pályamunkájával, illetve az arról készült és beadott kép elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót (illetve szülőjét/gondviselőjét/hivatalos képviselőjét) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, akkor a Pályázat kiíróinak joguk van a kérdéses pályamunka azonnali kizárására, az eredményhirdetést követően pedig a nyeremény visszavonására.

FIGYELEM! FONTOS!

Amennyiben a Pályázó csapat minden tagja kiskorú, úgy a szülőnek/gondviselőnek nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul kiskorú gyermeke nevezéséhez, és elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket. A nyilatkozatot szövegezését itt találod, és a Teljes Ember Akadémia Kft. címére (1380 Budapest, Pf.: 1202/69 ) legkésőbb 2012. december  31-ig. kell postán megküldeni! A nyilatkozat határidőre be nem érkezése, a kiskorú Pályázóknak a Pályázatból való kizárását vonja maga után.

Amennyiben legalább egy Pályázó nagykorú a csapatból, úgy kérjük Ő regisztráljon a Pályázatra, így a nyilatkozat tétel nem szükséges.

A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Kizáró rendelkezések: A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, alkalmazottai, valamint alkalmazottak hozzátartozói nem nyújthatnak be pályázatot.

 

További pályázatok