Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj

mzsosztondijA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Pályázhatnak: Azok az 1976. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig már színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Előnyt jelenthet már publikált kötet. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben a két ösztöndíjas időszak között eltelt öt év, és a korhatárnak még megfelelnek. (Utolsó sikeres pályázati év: 2005) Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt (2011. január – 2011. december) központi költségvetési forrásból (az NKA alkotói támogatása és más ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) egyéb alkotói támogatásban vagy ösztöndíjban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül.

PhD-témával nem lehet pályázni.

Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 13 fő

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A benyújtandó pályázatnak egy aláírt példányban tartalmaznia kell :

 1. Munkatervet (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását)
 2. Adatlapot
 3. Nyilatkozatot
 4. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot
 5. Publikációs jegyzéket
 6. 5-10 oldalnyi szövegmutatványt a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap, nyilatkozat.doc

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.pim.hu, illetve a www.nefmi.gov.hu honlapokról.)

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

A pályázatokat két megjelenési formában:

 1. papírformában a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.) postai úton, vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig, és
 2. elektronikus úton (utóbbi formában aláírás nem szükséges), csatolt fájlként a moricz11@pim.hu e-mail címre kell benyújtani.

Beadási ill. beérkezési határidő: 2011. március 9. 24 óráig

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • hiányos a mellékelt dokumentáció
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása

A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, 30 napon belül.

A kuratórium tagjai: Balogh Endre (a JAK elnöke), Csepregi János, Györe Balázs, Kollár Árpád (a FISZ elnöke), Sopotnik Zoltán, Szentmártoni János (a Magyar Írószövetség elnöke).

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől, illetve nyilvánosságra hozatalától számított 15 napon belül, a PIM főigazgatóságára lehet benyújtani.

A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott és tervezett kéziratok kvalitása.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai lebonyolító PIM és a pénzügyi lebonyolító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MMIKL gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártát követő egy hónapon belül egy rövid szakmai beszámoló mellett egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált dolgozattal (szépirodalmi művel) ad számot a támogatás idején végzett munkáról, amelyekből válogatás jelenik meg a PIM honlapján.

Az ösztöndíj visszavonható a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak  publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.

A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Gáspár György muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum, gaspargy@pim.hu (317-3611/253-as mellék).

Forrás: http://www.pim.hu/


További pályázatok