kutatói pályázatok Archive

MTA Posztdoktori kutatói program 2015

A Magyar Tudományos Akadémia 2015. március 4 12:00 órai benyújtási határidővel meghirdette az MTA Posztdoktori kutatói programot.

Lykeon Kutatói Ösztöndíj 2014

 A Délkelet-Európa Alapítvány decemberi megjelenéssel pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára.

Canon Alapítvány kutatói ösztöndíj

A Canon Foundation in Europe (Canon Alapítvány) kutatói ösztöndíjakat hirdet európai és japán kutatóknak. A jelentkezőknek legalább mesterfokú diplomával vagy doktori fokozattal kell rendelkezniük. Az Alapítvány 15 ösztöndíjas kutató munkáját támogatja. Az ösztöndíj mértéke időarányosan 22500-27500 euró lehet. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 15.

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? cikk- és esszéjellegű pályázat

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? Ebben a témában először indít a “Németország Archívum” (DA) egy úgy nevezett Call for Articles-t.

Kutatók éjszakája! 2013 – Felhívás előadás megtartására vagy program szervezésére

A Kutatók Éjszakája az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló, egész napos fesztivál-jellegű eseménysorozat. A fesztivál célja a tudomány közelítése a társadalomhoz, a kutatói életpálya és a tudomány, a tudományos eredmények  népszerűsítése.  2013-ban is a  TEMPUS  KÖZALAPÍTVÁNY  az egyik koordinátora a magyarországi rendezvényeknek, melyek során 50 felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel működik együtt, 56 város több mint 70

Google Policy Fellowship

A Google nyári időszakra szóló három hónapos ösztöndíja, olyan fiatalok számára, akik szenvedélyesen érdeklődnek az internet-, online policy témakörében. Az ösztöndíjasnak lehetősége lesz olyan szervezeteknél tanulni, kutatni, együttműködni akik meghatározó szerepet töltenek be az internettes politika világában. Az ösztöndíjas 10 hétre 7,500$ juttatásban részesül.

XI. KutDiák Esszépályázat

A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2012 őszén ismét meghirdeti a XI. KutDiák Esszépályázatot.  Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését  nem áll módunkban elfogadni. A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2012-ben szerezte, vagy  2012 után szerzi meg. Alsó korhatár

Kutatói ösztöndíj Szingapúrba

Kutatói ösztöndíjat hirdet a 2013/2014-es tanévre kutatóknak a szingapúri Ázsiai Civilizációk Múzeuma. A szingapúri Asian Civilisations Museum (Ázsiai Civilizációk Múzeuma, ACM) kutatói ösztöndíjat hirdet 2013/2014-re az ázsiai kultúra tanulmányozására.

FORT pályázat innovatív ötletek megvalósításának elősegítésére

A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda pályázatot hirdet a FORT nemzetközi projekt keretein belül innovatív ötletek megvalósításának elősegítésére. A pályázatra kutatóintézetek és kutatásfejlesztéssel foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban spin-off és start-up cégek jelentkezését várjuk. A nyertes egy 5000 euró értékű innovációs utalványt kap, amely a megoldás továbbfejlesztését célzó szolgáltatás igénybevételére fordítható.

Kutatói ösztöndíj felhívások hallgatók és doktoranduszok számára

A projekt során hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói életpálya minden szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújt.

Getty Conservation Guest Scholar Grant

The Conservation Guest Scholar Program at the Getty Conservation Institute supports new ideas and perspectives in the field of conservation, with an emphasis on the visual arts (including sites, buildings, objects) and the theoretical underpinnings of the field. The program provides an opportunity for professionals to pursue scholarly research in an interdisciplinary manner across traditional boundaries

Cultural Policy Research Award

A unique opportunity for young cultural researchers seeking to make a break into the research field and contribute to the production of new knowledge: the annual Cultural Policy Research Award (CPRA) is now open for applications.

A tanyák értékei művészeti és kutatói pályázat

Pályázat a tanyák értékeiről egyetemistáknak és főiskolásoknak! Rohanj! Siess! Szaladj! Vagy állj meg egy pillanatra és lásd meg a szépet a csendben, a nyugalomban, lásd meg a szépet, a lehetőséget a tanyában! A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával – pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók számára művészeti alkotások és

Young Researcher of the Year Award 2012

Az OECD International Transport Forum (Nemzetközi Szállítmányozási Fórum) pénzdíjas pályázatot hirdet fiatal kutatók számára, a szállítmányozással kapcsolatos tanulmányok benyújtására. A díjra olyan 35 év alatti kutatók jelentkezhetnek,  akik az International Transport Forum tagországainak valamelyikében folytatnak kutatást, tanulmányokat, vagy dolgoznak tanácsadó cégnél. Angol nyelvű, eredeti pályaművek benyújtásával lehet jelentkezni a felhívásra az alábbi címhez kacsolódóan: “Seamless

Lendület pályázat

Pályázat új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2012–2017. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2012-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2012-ben rendelkezésre álló 1 250 M Ft-ból megközelítőleg 25-30 új kutatócsoport indítható. A Lendület program keretében 2012 folyamán az Akadémia lehetőséget kíván

INNOVAL projekt ötletpályázat

Az INNOVAL projekt pályázatot hirdet a felsőfokú szakképzésben, alap-, mester-, és doktori képzésben résztvevők, oktatók és kutatók számára: A KSH adatai szerint a jelenlegi folyamatok alapján, 2050-re Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. Éppen ezért, a speciális igényű és idősebb emberek támogatása a technológia és szolgáltatások terén egyre fontosabb kérdés. Az

Külföldi Japanisztikai Kutatói Pályázat

Az egyéni ösztöndíjas pályázatok segítségével külföldi országok kiváló tudósai, kutatói számára nyílik lehetőség arra, hogy a témájukban kutatómunkát végezzenek Japánban.

Japán Alapítvány tanulmányút pályázata

A Japán Alapítvány a 2011-2012-es évre tanulmányutat szervez olyan 20-45 év közötti, bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Az EuropeAid nemzetközi fejlesztési pályázatai

Az Európai Bizottság harmadik ízben hirdette meg az ázsiai térségben a fenntartható termelés (kevésbé szennyező és az erőforrások hatékony felhasználását célzó módszerek/termékek) és fogyasztási szokások támogatására létrehozott ‘SWITCH-Asia’ pályázatot. Az elnevezés is a fejlődés fenntartható módjára történő váltásra utal.

Moritz Csáky Díj ausztriai ösztöndíj

Az Osztrák Tudományos Akadémia Moritz Csáky Díjat hirdet fiatal kutatók ausztriai kutatási tevékenységének támogatására a bölcsészet- és társadalomtudományok terén. A Díj 2200 euró összegű támogatást jelent, amit 40 évnél nem idősebb fiatal kutatók (doktorandusz vagy post-doc) pályázhatnak meg.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu