palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

XI. KutDiák Esszépályázat

A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2012 őszén ismét meghirdeti a XI. KutDiák Esszépályázatot.  Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését  nem áll módunkban elfogadni. A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2012-ben szerezte, vagy  2012 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs. Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, és egy esszének maximum két szerzője lehet.
Nevezési díj: A regisztrációs díj tájékoztatójában megadott módon fizetendő.
Formai követelmények:
A szöveges dolgozat terjedelme mellékletek nélkül maximálisan 20, de minimum 5 gépelt oldal lehet, ezen felül a dolgozat után a mellékletek 10 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék). Ügyelj rá, hogy a mellékletek legyenek sorszámmal, címmel és szöveggel ellátva. A dolgozatnak címoldalt és tartalomjegyzéket kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot. A dolgozat tartalmazzon rövid összefoglalást (absztaktot), mely leírja, hogy miért, hogyan történt a kutatás és összefoglalja az új eredményeket. Ez az internetes jelentkezési felületen is megjelenik. A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is. Wikipedia és hasonló internetes enciklopédiákat nem fogadunk el felhasznált irodalomként. Minden irodalmat a következő formában kell megadni: szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám. A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat illetve fénykép a pályázóról,  viszont az internetes jelentkezési felületen is választott jeligének a pályamunkán is szerepelnie  kell. Az iskola, a kutatólabor vagy a mentor neve is személyes adatnak számít. Ilyen jellegű adataidat a regisztrációs oldalon kell közölnöd, ezt megtalálod a www.kutdiak.hu weboldalon.
A pályázat menete:
Jelentkezni az interneten, a www.kutdiak.hu címen lehet. A dolgozatot kizárólag elektronikusan, a honlapon megjelölt helyen PDF formátumban kell feltölteni 2013. március 4. éjfélig. Ezután a dolgozatokat témák szerinti szekciókra osztva küldjük ki szekcióként két fős szakértő zsűrinek.
Az esszépályázaton való részvétel feltétele az 1500 Ft-os regisztrációs díj befizetése, amit továbbra is tanévenként egyszer kell befizetni, függetlenül a versenyek számától. Azoknak a diákoknak, akik a tanévben már más versenyünkön indultak, nem kell befizetniük újra az összeget!
A díj befizetésének módja:
A regisztrációs díjat és a szállás/étkezés hozzájárulást kétféle módon lehet befizetni:
 1. A kijelölt konferencia vagy választott rendezvény előtt legkésőbb két héttel banki  ÁTUTALÁSSAL, a megjegyzések mezőben a befizető nevének megjelölésével.
 2. Minden esetben az adott rendezvény helyszínén SZEMÉLYESEN is mód van az  összeg befizetésére.
A határon túli konferenciákról továbbjutott diákoknak a regisztrációs díj és esetlegesen a szállás/étkezés hozzájárulás összegét napi, Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon átváltva, kerekített összegben Euróban vagy Forintban, illetve a helyi hivatalos pénznemben is be lehet fizetni.
Azok a diákok, akik legkésőbb a versenyen való elindulásig egyik lehetséges módon sem  fizetik be a regisztrációs díjat, az adott rendezvényen való részvételből kizárhatóak. Azok a diákok, akik legkésőbb a verseny előtt egy héttel sem fizetik be a szállás/étkezés hozzájárulást, automatikusan lemondanak a szállásról és az étkezésről.
A befizető személye:
Ha egy diáknak bármilyen oknál fogva nem áll módjában befizetnie a regisztrációs díj és a szállás/étkezés hozzájárulás összegét, két lehetősége is van:
 • iskolájától kérheti a nevezési díj megtérítését
 • a Kutató Diákokért Alapítványhoz fordulhat a díj átvállalásának ügyében.
Amennyiben az iskola állja a hozzájárulás összegét, az intézmény címének és  telefonszámának megadását kérjük.
A Kutató Diákokért Alapítvány támogatásának igénylése esetén egy rövid e-mailben kérjük,  hogy a kutató diák pár mondatban indokolja meg, miért kéri a támogatást.
A befizető személyét titkosan kezeljük, a résztvevők között ilyen módon soha semmilyen  különbséget nem teszünk.
Amennyiben a rendezvényeinken való részvétellel, illetve a díj befizetésével kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj Bodolay Anna koordinátorhoz bizalommal a kutdiak@kutdiak.hu email címen.
Milyen pályamunkákat várunk?
Legfontosabb a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma így lehet saját kutatás, vagy leírhatod, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenél fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnéd a választ és milyen eredményekre lehetne számítani. Írhatsz egy témáról minél több szerző művei alapján, de akár irodalmi műve(ke)t is elemezhetsz. A témaválasztás teljesen rád van bízva. A lényeg, hogy törekedj a minőségi munkára!
 • A pályamunkák elkészítéséhez a KutDiák az ország legjobb tudósait összefogó mentorhálózata segítséget nyújt. Érdeklődj a www.kutdiak.hu honlapon!
 • Fokozottan ügyeljetek a források körültekintő megválasztására és az irodalmi  hivatkozások pontos jelölésére!Ami nem illik a KutDiák esszépályázat célkitűzéseihez:
 • Internetről letöltött, összeollózott szöveg
 • Kevés forráson alapuló, semmilyen új megállapítást, következtetést nem tartalmazó munka
 • Túl nagy témakört feldolgozó, felszínes, inkább egy iskolai „házidolgozathoz” hasonlító  munka
 Ami nem illik a KutDiák esszépályázat célkitűzéseihez:
 • Internetről letöltött, összeollózott szöveg
 • Kevés forráson alapuló, semmilyen új megállapítást, következtetést nem tartalmazó munka
 • Túl nagy témakört feldolgozó, felszínes, inkább egy iskolai „házidolgozathoz” hasonlító  munka
Díjazás: A versenyen első, illetve különdíj kerülhet kiosztásra. Szekciónként maximum a  résztvevők 25%-át díjazzuk. Minden szekció első helyezettje meghívást kap (a részvételi díjat  a Kutató Diákok Országos Szövetsége fedezi) a 2013 nyarán a Balatonnál megrendezésre káptalanfüredi kutató diák táborba.
Letölthető dokumentum
Várható eredményhirdetés: 2013. május 25.,
Helyszín: 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.
Jelentkezési és beadási határidő: 2013. március 4., éjfél
Jelentkezés és beadás: www.kutdiak.hu
Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Kovács Bálint, alelnökhöz a fenti vagy a kovacs.balint@kutdiak.hu e-mail címen.