palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

2016 ITTF Table Tennis European Championship logó és kabala pályázat

moatszA Magyar Asztalitenisz szövetség elnyerte a 2016-os egyéni asztalitenisz Európa Bajnokság rendezési jogát, ezért kreatív pályázatot hirdet “2016 ITTF Table Tennis European Championship” címmel.

A pályázat tárgya: 2016 ITTF Table Tennis European Championship logó és kabalapályázat

A logó és a kabala kézzel foghatóan (indoor vagy outdoor formában) megjelenik, illetve print, online és elektronikus csatornán megjeleníthető. A logó és kabala megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • a 2016 ITTF Table Tennis European Championship célja az asztalitenisz és Magyarország népszerűségének a növelése
 • a kampány célcsoportja a teljes hazai lakosság, és az ide látogató külföldiek egyaránt,
 • a logónak és a kabalának tartalmaznia kell a „2016 ITTF Table Tennis European Championship” megnevezést
 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,
 • a logó tartalmazza a nemzeti színeket valamilyen formában, vagy a piros, fehér, zöldre épüljön fel,
 • a logó egy színnyomással is felismerhető, jól használható legyen.

Előnyt jelent a humoros és könnyen „kabalásítható” logótervezet, illetve az, ha már megjelenésében is kapcsolható a Magyar Asztalitenisz Szövetséghez, annak arculatához.

Hívószavak: közösségi élmény, játékosság, szórakozás, sportszeretet, kihívás, könnyedség

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 3 db logó és maximum 3 db kabala) pályamunkával nevezhet.
 • Logó és/vagy kabala pályázattal lehet nevezni.
 • A pályázat kétfordulós, ahol első körben közönségszavazás majd szakmai zsűri dönt a győztes pályamunka felől
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.

A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • a logó és/vagy kabala (színes és egyszín mutációja)
  rövid magyarázó leírás, ha szükséges
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
 • a logó angol és magyar nyelvű mutációit (2016 ITTF Table Tennis European Championship, 2016 ITTF Asztalitenisz Európa Bajnokság) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában.
 • A kabalának tartalmaznia kell befoglaló méreteket és látványtervet, ami készülhet bármilyen eljárással (skicc, fénykép, 3d modell stb.)
 • Pályázati adatlap:  A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15. 12 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a balazs.gergely@moatsz.hu címre.
A levél tárgya: Magyar Asztalitenisz szövetség – logó tervezés

A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz
 • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA

A nyertes logó pályázó díjazása: 200.000, -Ft +ÁFA (megbízási szerződés esetén 200.000+járulék), melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A nyertes kabala pályázó díjazása: 200.000, -Ft +ÁFA(megbízási szerződés esetén 200.000+járulék), melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

jelentkezési lap

A pályázat elbírálása

A közönségszavazás után a legjobb három munka kerül a szakmai zsűri elé és a szakmai zsűri választ győztest. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen.

Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Magyar Asztalitenisz. által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

A Bíráló Bizottság tagjai a MOATSZ kijelölt kollégái.

További információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a balazs.gergely@moatsz.hu e-mail címen tehetik fel.