palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

30 éves az ÜOE! novellaíró pályázat

A pályázat tematikája: Az ügyész, aki a munkáját hivatásnak tekinti, nem csupán dolgozik, hanem életformát, attitűdöt választ. Minden hivatást gyakorló számára eljön a nap, amikor a hivatásába vetett hite megrendül. E mélypontról valaki vagy feláll és megőrzi az elhivatottságát, a kedvét, vagy úgy dönt, hogy a hivatás is csak munka, „dologidő”, amin túl kell lenni, napról napra. Az ügyek mögött azonban mindig emberek és konfliktusok rejlenek – vajon elegendő a szokásos ügymenet rutinjával megoldani?

A pályázatnak nem célja az ügyészi munkavégzés jogszabályszerű, hiteles ábrázolásának elvárása, ugyanakkor a kiírásban rejlő konfliktus irodalmi feldolgozásánál előnyt élveznek azok a történetek, amelyek elsősorban az ügyészi hivatásban felmerülő problémákkal foglalkoznak.

A tematika figyelembe vételével magyar nyelvű, eredeti, másutt meg nem jelent (illetőleg le nem szerződött) történeteket várunk, amelyek játszódhatnak hazánkban, külföldön, de akár – a maga belső logikája szerint felépített – kitalált világban, múltban, jelenben és jövőben egyaránt. A pályázó szavatol azért, hogy a beküldött pályamunka a sajátja, arra harmadik személy semmilyen jogot nem formál. Egy szerző korlátlan számú novellával nevezhet. Társszerzőséget is elfogadunk. Pályázhat minden magában kedvet érző író, függetlenül attól, hogy jelent-e már meg irodalmi írása. A pályázatból ki van zárva az a mű, amely az egyesület által meghirdetett korábbi, 2015. évi novellaíró pályázaton már benyújtásra került.

Terjedelmi megkötés: legalább 10 000, legfeljebb 30 000 leütés (szóközökkel együtt). A terjedelmi korlátokat megsértő pályaműveket a zsűri nem értékeli.

Nevezési díj nincs.

Letölthető dokumentum

30_eves_az_ugyeszek_orszagos_egyesulete_-_novellairo_palyazat_2020

A pályaművek beküldési határideje: 2020. július 31. napja.

A pályázat eredményhirdetésére az Ügyészek Országos Egyesülete megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi küldöttgyűlésen kerül sor Budapesten, amelyre a helyezést elérő pályázók külön meghívást kapnak.

Díjazás:

  • az első helyezett díja: 100 000 Ft,
  • a második helyezett díja: 75 000 Ft,
  • a harmadik helyezett díja: 50 000 Ft,

mely a pályázó választása szerint ajándékutalvány vagy pénzösszeg.

A zsűri fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályaművek értékelésének függvényében ne ossza ki valamennyi díjat vagy megosztott díjazással éljen.

A pályázó – helyezés elérése esetén – a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyészek Országos Egyesülete a novellát megjelentesse az Egyesület kiadványában és annak honlapján, az Ügyészek Lapjában és az ugyeszeklapja.hu oldalon, továbbá az Egyesület honlapján (ugyeszek.hu) is, amelyért a szerző – a pályamű díjazásán kívül – további anyagi ellentételezést nem támaszt. A zsűri fenntartja magának azt a jogot is, hogy amennyiben a helyezetteken kívül további, díjazásra nem, de megjelentetésre alkalmas novellát talál a pályaművek között, azok szerzőivel külön, az esetleges, Ügyészek Lapjában és annak honlapján, valamint az Egyesület honlapján történő közlés érdekében felveszi a kapcsolatot.

Megjelentetés esetén az Ügyészek Lapjának Szerkesztősége fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályaműveket – a szerző közreműködésével – megszerkessze, illetőleg korrektúrázza. A szerzőnek – megjelenés esetén – jogában áll az eredeti (polgári) neve helyett olyan írói álnevet választani, amely mások érdekeit nem sérti.

A pályaműveket elektronikus úton várjuk a következő e-mail címre: novellairopalyazat2020@gmail.com

A pályázat jeligés, ami azt jelenti, hogy két dokumentumot szükséges csatolni az érvényes pályázathoz:

  1. a pályaművet tartalmazó dokumentumot kérjük a szerző által kitalált jeligére átnevezni,
  2. az „adatok” elnevezésű fájlban kérjük feltüntetni: a jeligét, a pályamű címét, a szerző teljes (polgári) nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint azt a nyilatkozatot, hogy helyezés elérése esetén a megjelentetéshez hozzájárul.

A pályaművet tartalmazó dokumentumban a szerző kilétére utaló információ nem szerepelhet, csak a jelige, a zsűri részére kizárólag a beérkezett pályaművek kerülnek továbbításra. Elfogadott formátumok: RTF/DOC/DOCX. A beküldött pályamű megérkezéséről visszajelzést küldünk. A pályázattal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéseket a beküldési e-mail címen lehet feltenni.

A pályaműveket az Ügyészek Országos Egyesülete által felkért három fős zsűri bírálja el.

Az egyes novellákról külön véleményezést a zsűrinek nem áll módjában adni.

A zsűri nem értékeli a jeligés beküldés szabályait megsértő vagy hiányos, illetőleg az interneten vagy más formában korábban megjelent pályázatokat.