palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

50 milliárd forint keretösszegű támogatási rendszer közép- és nagyvállalatok versenyképességének, likviditási helyzetének javítására

A COVID-19 járvány által okozott gazdasági problémák áthidalására az Európai Bizottság 50 milliárd Ft értékű keretprogramot hagyott jóvá. A program célja a közép- és nagyvállalatok versenyképességének és likviditási problémáinak kezelése. Az egyes beruházások akár 800 000 euró támogatásban részesülhetnek.

A támogatási programot a Külgazdasági és Külügyminisztérium a HIPA Nonprofit Zrt. közreműködésével bonyolítja le.

A támogatási program alapvetően a vírusjárvány miatt nehézségekkel küzdő, de működő vállalkozásoknak nyújthat segítséget a működés fenntartásával és a fajlagos költségek csökkentésével amennyiben a vállalkozás számára némi beruházás reális a jelenlegi helyzetben.

A program célja a közép- és nagyvállalatok versenyképességének, likviditási helyzetének javítása, illetve a koronavírus járvány következtében elszenvedett veszteségek csökkentése az új munkahelyek fenntartása.

A program jellemzői az előtanulmányok szerint:

Támogatási intenzitás: max. 50%
Támogatás összege: max. 800 000 euró
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A program várható keretösszege: 50 milliárd forint.

Támogatási időszak:  2020. december 31-ig.

A pályázóbak vállalnia kell majd, hogy

  • 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró volumenű beruházást hajt végre Magyarországon, és
  • a bázislétszámát (a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos állományi létszámát) a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

A vállalatnak igazolnia vagy nyilatkoznia szükséges, hogy:

  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a COVID-19 vírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,
  • árbevétele, vagy megrendelési állományának értéke a járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben legalább 25%-kal visszaesett,
  • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,
  • a beruházást a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdte meg.

Az elérhető támogatás összege a beruházás mértékétől függően nem haladhatja meg a 800 000 eurót.

A támogatás mértéke, a beruházás nagyságától függ:

  • A támogatási intenzitás: 30%, 150 000 és 300 000 euró közötti beruházás esetén.
  • A támogatási intenzitás: 40%, 301 000 és 500 000 euró közötti beruházás esetén.
  • A támogatási intenzitás: 50%, 500 000 euró feletti beruházás  esetén.

Letölthető dokumentum

Economic_Action_Plan_webinar_HIPA_HU_20200409

A támogatás nyújtása pályázati úton, a HIPA Zrt. honlapján és lebonyolításával történik.